Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Skype dla firm (Lync) Web App

Ostatnia aktualizacja: czerwiec 2013

Spis treści

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync Web App

Rejestrowanie po stronie klienta

Pliki cookie

Program poprawy jakości obsługi klienta

Udostępnianie pulpitu i aplikacji

Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją

Wiadomości błyskawiczne w ramach spotkania (wielostronne)

Załączniki do spotkania

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Wtyczka Microsoft Lync Web App

Integracja z programem OneNote

Ankiety

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Nagrywanie

Współpraca za pomocą tablicy

Uzupełnienie dotyczące poufności informacji dla aplikacji Microsoft Lync Web App

Niniejsza strona stanowi uzupełnienie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync. Aby poznać zasady gromadzenia i używania danych dotyczące konkretnego produktu lub usługi Microsoft Lync, zalecamy przeczytanie zasad zachowania poufności informacji dotyczących produktów Microsoft Lync, jak również tego uzupełnienia.

To uzupełnienie dotyczące poufności informacji odnosi się do wdrożenia oprogramowania komunikacyjnego Microsoft Lync Web App w przedsiębiorstwie i korzystania z niego do uczestniczenia w spotkaniach online organizowanych przez to przedsiębiorstwo. Jeśli przedsiębiorstwo używa aplikacji Lync Web App jako części rozwiązania lub usługi online (to znaczy inna firma, np. Microsoft, hostuje serwery, na których działa oprogramowanie), informacje zostaną przekazane tej innej firmie. Aby uzyskać więcej informacji na temat wykorzystania danych przekazywanych innej firmie, skontaktuj się z administratorem przedsiębiorstwa hostującego spotkanie lub usługodawcą.

Rejestrowanie po stronie klienta

Działanie funkcji: Funkcja rejestrowania po stronie klienta zbiera informacje, których zespół pomocy technicznej drugiego poziomu może użyć do określenia przyczyny problemu. Dzienniki po stronie klienta są przechowywane lokalnie, na komputerze użytkownika.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Przy włączonej funkcji rejestrowania po stronie klienta pewne informacje na temat użytkowania są zapisywane i przechowywane w lokalizacji skonfigurowanej przez administratora firmy, w której spotkaniu uczestniczysz. Informacje te mogą obejmować tematy i lokalizacje spotkań, komunikaty protokołu inicjowania sesji (SIP), odpowiedzi na zaproszenia programu Lync, informacje na temat nadawcy i odbiorcy wiadomości błyskawicznej, trasy wiadomości, listy kontaktów użytkowników i informacje o obecności, nazwy wszelkich aplikacji, załączników, plików programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet udostępnionych przez użytkowników wraz z pytaniami ankiet i indeksem odpowiedzi na nie — wszystkie te dane są zapisywane w dziennikach po stronie klienta. Zawartość konwersacji programu Lync nie jest zapisywana (wiadomości błyskawiczne, slajdy programu PowerPoint, zawartość tablic, notatki, szczegóły ankiet itp.) w dziennikach po stronie klienta. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Informacje zebrane w dziennikach po stronie klienta mogą być używane przez dział obsługi klienta użytkownika lub przesyłane do firmy Microsoft w celu rozwiązania problemów z programem Lync.

Wybór i kontrola: Rejestrowanie po stronie klienta jest domyślnie wyłączone. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć tę funkcję. Rejestrowanie po stronie klienta można włączyć, wykonując poniższe czynności:

 1. W prawym górnym rogu okna głównego programu Lync kliknij pozycję Opcje (ikona koła zębatego).

 2. Wybierz pozycję Narzędzia, a następnie kliknij pozycję Opcje.

 3. W oknie dialogowym Opcje kliknij pozycję Ogólne.

 4. W obszarze Rejestrowanie zaznacz lub wyczyść pole wyboru Włącz rejestrowanie.

 5. Kliknij przycisk OK.

Pliki cookie

Działanie funkcji: Aplikacja Lync Web App używa „plików cookie”, małych plików tekstowych dostępnych do odczytu dla serwera sieci Web w domenie, która umieściła dane pliki cookie na dysku twardym użytkownika. Możemy używać plików cookie do zapisywania preferencji i ustawień użytkownika, ułatwiania mu logowania się oraz zapewniania łączności z serwerem i skojarzeń z zasobami.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Aplikacja Lync Web App nie używa plików cookie ani sygnałów nawigacyjnych sieci Web na potrzeby ukierunkowanych reklam ani do zbierania danych osobowych użytkownika. Wszystkie pliki cookie są plikami cookie sesji.

Wybór i kontrola:

Kontrolki przeglądarki umożliwiające blokowanie plików cookie. Większość przeglądarek sieci Web automatycznie akceptuje pliki cookie, zazwyczaj można jednak zmodyfikować ustawienie przeglądarki w taki sposób, aby blokowała te pliki. Na przykład w celu zablokowania plików cookie w programie Internet Explorer 9 możesz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Kliknij kartę Prywatność u góry okna.

 3. Przesuń suwak w górę lub w dół w celu określenia, które pliki cookie chcesz blokować.

Instrukcje dotyczące blokowania plików cookie w innych przeglądarkach są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Pamiętaj, że w przypadku zablokowania plików cookie możesz utracić możliwość logowania się do witryn i usług firmy Microsoft lub korzystania z ich interakcyjnych funkcji zależnych od plików cookie, a niektóre oparte na plikach cookie preferencje dotyczące reklam mogą nie być respektowane.

Kontrolki przeglądarki umożliwiające usuwanie plików cookie. Zaakceptowane pliki cookie możesz w późniejszym terminie usunąć. Na przykład w celu usunięcia plików cookie w programie Internet Explorer 9 możesz wykonać następujące czynności:

 1. Kliknij pozycję Narzędzia i wybierz pozycję Opcje internetowe.

 2. Na karcie Ogólne w obszarze Historia przeglądania kliknij przycisk Usuń.

 3. W wyświetlonym oknie zaznacz pole obok pozycji Pliki cookie.

 4. Kliknij przycisk Usuń.

Instrukcje dotyczące usuwania plików cookie w innych przeglądarkach są dostępne na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies.

Pamiętaj, że wraz z plikami cookie zostaną usunięte wszelkie kontrolowane przez nie ustawienia i preferencje, w tym dotyczące reklam, co może spowodować konieczność ich ponownego utworzenia.

Program poprawy jakości obsługi klienta

Działanie funkcji: Jeśli zdecydujesz się uczestniczyć w programie poprawy jakości obsługi klienta (CEIP), będą zbierane podstawowe informacje o sposobach używania aplikacji Lync Web App, a także informacje o podłączonych do komputera urządzeniach audio i wideo. Te raporty są wysyłane do firmy Microsoft w celu ulepszania najczęściej używanych przez klientów funkcji oraz rozwiązywania typowych problemów. Program poprawy jakości obsługi klienta gromadzi także informacje dotyczące typów i liczby napotkanych błędów, wydajności oprogramowania i sprzętu oraz szybkości usług. Firma Microsoft nie gromadzi informacji dotyczących nazwiska, adresu, ani żadnych innych informacji kontaktowych.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Informacje zbierane w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta są automatycznie wysyłane do firmy Microsoft, kiedy ta funkcja jest włączona. Aby uzyskać więcej informacji o informacjach zbieranych, przetwarzanych lub przesyłanych w ramach programu poprawy jakości obsługi klienta, zobacz Zasady zachowania poufności informacji dotyczące programu poprawy jakości obsługi klienta.

Wykorzystywanie informacji: Firma Microsoft korzysta z tych informacji w celu poprawy jakości, niezawodności oraz wydajności oferowanego oprogramowania i oferowanych usług.

Wybór i kontrola: Funkcja programu poprawy jakości obsługi klienta jest domyślnie wyłączona. Administrator przedsiębiorstwa może włączyć lub wyłączyć program poprawy jakości obsługi klienta dla organizacji.

Uwaga: Jeśli administrator zmieni to ustawienie w celu włączenia lub wyłączenia programu poprawy jakości obsługi klienta, gdy użytkownik już używa programu Lync, nowe ustawienie zostanie zastosowane dopiero po zamknięciu programu Lync i ponownym zalogowaniu.

Udostępnianie pulpitu i aplikacji

Działanie funkcji: Udostępnianie pulpitu i aplikacji umożliwia użytkownikom współpracę za pomocą rozmowy wideo przy jednoczesnym udostępnianiu pulpitu lub wybranej aplikacji wszystkim uczestnikom spotkania, co pozwala im na udostępnianie i edytowanie plików, tak jakby znajdowali się w tym samym pomieszczeniu. Gdy użytkownik udostępni pulpit lub aplikację, tylko on będzie miał nad nimi kontrolę. Użytkownik może umożliwić innym osobom przejęcie kontroli nad udostępnianą aplikacją lub pulpitem, nawigowanie oraz wprowadzanie zmian przy użyciu ich myszy i klawiatur (zobacz sekcję Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją). Udostępnianie pulpitu i aplikacji w aplikacji Lync Web App jest możliwe tylko po zainstalowaniu wtyczki Lync Web App. Użytkownicy mogą zainstalować tę wtyczkę podczas dołączania do spotkania, a jeśli tego nie zrobią, podczas pierwszej próby użycia funkcji udostępniania pulpitu i aplikacji zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie wtyczki.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli udostępnianie jest włączone, w zależności od udostępnianej treści, wszyscy uczestnicy konwersacji będą mogli wyświetlić cały pulpit lub wybraną aplikację na swoich ekranach komputerów. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji Funkcji Udostępnianie pulpitu i aplikacji można używać w celu współpracy z uczestnikami konwersacji lub spotkania.

Wybór i kontrola:

Aby rozpocząć udostępnianie pulpitu i aplikacji (z poziomu okna konwersacji lub spotkania):

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. W menu podręcznym wybierz pozycję Pulpit lub Program.

 3. Jeśli udostępniasz pulpit, w oknie dialogowym Udostępnij pulpit wybierz monitor, którego pulpit chcesz udostępnić.

Lub

 1. Jeśli udostępniasz program, w oknie dialogowym Udostępnianie programów wybierz program, który chcesz udostępnić.

 2. Kliknij pozycję Udostępnij.

Aby zatrzymać udostępnianie pulpitu lub aplikacji:

 • Kliknij przycisk Zatrzymaj udostępnianie na pasku udostępniania w górnej części obszaru treści okna konwersacji.

  Ważne: 

  • Otwarte dokumenty lub obrazy na pulpicie chronione przez oprogramowanie zarządzania prawami cyfrowymi mogą być widoczne dla innych osób, którym udostępniono pulpit w konwersacji aplikacji Lync Web App.

  • Niektórych aplikacji, takich jak Visio, Excel i Notatnik, nie można udostępniać w ramach poszczególnych okien. To oznacza, że jeśli masz otwartych wiele okien aplikacji, aplikacja Lync Web App będzie udostępniać wszystkie otwarte (niezminimalizowane) okna. Wokół wszystkich udostępnionych okien zostanie wyświetlone obramowanie udostępniania wskazujące, że są one udostępniane.

  • W systemie Windows 8 mimo braku wyświetlonego paska udostępniania po wyjściu użytkownika z trybu pulpitu obszary ekranu nakładające się na pierwotnie udostępnioną aplikację mogą nadal być widoczne na ekranie.

Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją

Działanie funkcji: Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją umożliwia użytkownikom przekazywanie kontroli nad udostępnianym pulpitem lub aplikacją innemu uczestnikowi spotkania używającemu programu Lync lub aplikacji Lync Web App na innym komputerze.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Po przekazaniu kontroli dana osoba może sterować udostępnianym pulpitem lub aplikacją i wprowadzać zmiany, tak jakby używała udostępnianego komputera bezpośrednio za pomocą klawiatury i myszy. Użytkownik udostępniający pulpit lub aplikację oraz inni uczestnicy konwersacji lub spotkania w programie Lync widzą zmiany w momencie ich wprowadzania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Udostępnianie kontroli nad pulpitem i aplikacją umożliwia uczestnikowi konwersacji lub spotkania przejęcie kontroli nad udostępnianym pulpitem lub aplikacją, a innym uczestnikom obserwowanie wykonywanych przez niego czynności.

Wybór i kontrola:

Aby udostępnić kontrolę nad pulpitem lub aplikacją (jeśli jeszcze nie używasz funkcji udostępniania, zobacz sekcję Udostępnianie pulpitu i aplikacji):

 1. Kliknij pozycję Przekaż kontrolę u góry ekranu.

 2. Wybierz użytkownika, któremu chcesz przekazać kontrolę.

Aby odebrać kontrolę nad pulpitem stronie zdalnej, zrób tak:

 1. Kliknij pozycję Przekaż kontrolę u góry ekranu.

 2. Kliknij pozycję Cofnij udostępnianie kontroli.

Wiadomości błyskawiczne w ramach spotkania (wielostronne)

Działanie funkcji: Funkcja wiadomości błyskawicznych w ramach spotkania umożliwia wysyłanie wiadomości błyskawicznych do uczestników spotkania w aplikacji Lync Web App i odbieranie od nich wiadomości. Wiadomości są wysłane do wszystkich uczestników spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wiadomości błyskawiczne wysłane przez dowolnego uczestnika są przesyłane wraz z jego nazwą i sygnaturą czasową do wszystkich uczestników konwersacji (oprócz tych, którzy uczestniczą w spotkaniu za pomocą telefonu). Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Za pomocą wiadomości błyskawicznych można współpracować z innymi uczestnikami spotkania, między innymi udostępniając tekst, na przykład adres internetowy czy kopię roboczą dokumentu.

Wybór i kontrola: Aby włączyć funkcję wiadomości błyskawicznych w ramach spotkania (wielostronnych), użytkownik musi kliknąć przycisk wiadomości błyskawicznej w oknie konwersacji.

Ważne: Uczestnicy używający aplikacji klasycznej Lync mogą włączyć automatyczne zapisywanie przebiegu konwersacji na komputerze. Także inni użytkownicy aplikacji Lync Web App mogą zaznaczyć i skopiować przebieg konwersacji ze strony sieci Web aplikacji Lync Web App do innej aplikacji.

Załączniki do spotkania

Działanie funkcji: Funkcja załączników do spotkań pozwala organizatorom spotkań na przekazywanie plików i udostępnianie ich uczestnikom spotkań przez wyświetlanie ich podczas spotkania lub pozwalanie na ich późniejsze pobranie.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Załączniki do spotkania są przekazywane przez organizatora spotkania i przechowywane w programie Lync Server. Okres, przez który załączniki są przechowywane na serwerze, konfiguruje administrator przedsiębiorstwa. Organizator spotkania i uczestnicy mogą pobrać załączniki do momentu usunięcia ich przez organizatora lub do końca okresu przechowywania skonfigurowanego przez administratora. W tym momencie załącznik jest usuwany. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Przekazane załączniki do spotkań są udostępniane uczestnikom spotkania i mogą być przez nich pobierane. Dostępność załączników może zostać ograniczona do konkretnych ról uczestników (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli dostęp do załącznika został ograniczony do konkretnych ról, załącznik nie jest wyświetlany na listach załączników pozostałych ról.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Wybierz kartę Załączniki.

 3. Kliknij pozycję Dodaj załącznik.

 4. W oknie dialogowym Wybierz odpowiedni plik przejdź do załącznika, który chcesz dodać, a następnie zaznacz plik.

 5. Kliknij przycisk Otwórz.

Właściciele spotkania mogą ograniczyć możliwość pobierania zawartości według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące lub wszyscy), robiąc tak:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Na karcie Załączniki kliknij pozycję Zarządzaj załącznikami.

 3. W oknie dialogowym Załączniki w obszarze Uprawnienia wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dostęp do załącznika jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tego załącznika na liście zawartości i nie mogą go zapisać na komputerze.

Dodawanie użytkowników telefonów do spotkania

Działanie funkcji: Funkcja dodawania użytkowników telefonów do spotkania umożliwia użytkownikom programu Lync uczestniczącym w spotkaniu dodawanie numeru z publicznej sieci telefonicznej do istniejącej konwersacji audio/wideo. Użytkownika publicznej sieci telefonicznej można dodać do spotkania, wybierając jego numer za pomocą konsoli wybierania numerów programu Lync. Po odebraniu połączenia użytkownik publicznej sieci telefonicznej zostanie dodany do spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Odbierając połączenie z zaproszeniem na spotkanie, użytkownik publicznej sieci telefonicznej zobaczy identyfikator organizatora spotkania lub uczestnika spotkania.

Wykorzystywanie informacji: Identyfikator rozmówcy (ID wywołującego) umożliwia osobie odbierającej połączenie zidentyfikowanie dzwoniącego.

Wybór i kontrola: Użytkownik i administrator przedsiębiorstwa nie mogą sterować tą funkcją.

Wtyczka Microsoft Lync Web App

Działanie funkcji: Wtyczka Lync Web App umożliwia użytkownikom aplikacji Lync Web App odbieranie dźwięku i wideo udostępnianego przez innych uczestników spotkania, a także udostępnianie własnego dźwięku i wideo przy użyciu kamery, głośników i mikrofonu.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Dzięki zainstalowanej wtyczce, gdy użytkownik aplikacji Lync Web App udostępnia dźwięk i wideo w ramach spotkania, inni uczestnicy spotkania widzą i słyszą wszystko, co rejestruje kamera i mikrofon użytkownika aplikacji Lync Web App. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Uwagi: 

 • Instalacja wtyczki Lync Web App jest zalecana, ale nie jest wymagana. Korzystanie z dźwięku i wideo w aplikacji Lync Web App jest niemożliwe bez tej wtyczki.

 • Jeśli użytkownik nie ma urządzenia wideo podłączonego do komputera, może oglądać przekaz wideo innych uczestników spotkania.

Wykorzystywanie informacji: Możliwość udostępniania dźwięku i wideo przez użytkownika aplikacji Lync Web App rozszerza możliwości komunikacji w ramach spotkania programu Lync.

Wybór i kontrola: Po dołączeniu użytkownika aplikacji Lync Web App do spotkania online jego wideo nie jest udostępniane, a mikrofon jest domyślnie wyciszony. Ponadto użytkownik aplikacji Lync Web App automatycznie odbiera dźwięk i wideo udostępniane przez innych uczestników spotkania.

Jeśli użytkownik po raz pierwszy dołącza do spotkania za pomocą aplikacji Lync Web App, zostanie wyświetlony monit o zainstalowanie wtyczki.

Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku wychodzącego:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Audio.

 2. W oknie dialogowym Urządzenia kliknij przycisk Wycisz.

Aby wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie dźwięku przychodzącego:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Audio.

 2. W oknie dialogowym Urządzenia kliknij przycisk Głośnik.

Aby rozpocząć udostępnianie wideo:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Wideo.

 2. W oknie dialogowym Wideo kliknij przycisk Uruchom moje wideo.

Aby zatrzymać lub wstrzymać udostępnianie wideo:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Wideo.

 2. W oknie dialogowym Wideo kliknij przycisk Wstrzymaj wideo lub Zakończ wideo.

Aby odinstalować wtyczkę Lync Web App:

 1. W Panelu sterowania kliknij pozycję Programy.

 2. Kliknij pozycję Odinstaluj program.

 3. Znajdź pozycję Wtyczka Microsoft Lync Web App.

 4. Kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Wtyczka Microsoft Lync Web App i wybierz polecenie Odinstaluj.

Uwaga: Aplikacja Lync Web App udostępnia urządzenia audio i wideo podłączone do komputera innym aplikacjom audio lub wideo, które mogą z nich korzystać, w tym innym odbywającym się jednocześnie spotkaniom aplikacji Lync Web App. Dlatego użytkownik musi ręcznie nawiązać połączenie z poziomu trwającej sesji spotkania aplikacji Lync Web App, zanim podejmie próbę użycia urządzeń audio lub wideo w innych działających jednocześnie aplikacjach.

Integracja z programem OneNote

Działanie funkcji: Użytkownicy aplikacji Lync Web App mogą wyświetlać i współtworzyć notesy programu OneNote udostępnione przez uczestników spotkania używających programu Lync 2010 lub nowszego klienta.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli uczestnik spotkania używający programu Lync 2010 lub nowszego klienta udostępni notes programu Microsoft OneNote, użytkownicy aplikacji Lync Web App mogą wyświetlić i współtworzyć ten notes programu OneNote. Cała zawartość wprowadzona do notesu przez użytkownika aplikacji Lync Web App będzie widoczna i dostępna dla wszystkich uczestników spotkania.

Wykorzystywanie informacji: Ta funkcja umożliwia użytkownikom aplikacji Lync Web App współpracę przy użyciu programu OneNote.

 1. W obszarze Okno konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję ONENOTE.

 3. Wybierz notes programu OneNote, który chcesz otworzyć.

Uwaga:  Właściciele spotkania mogą ograniczyć dostęp do notesu według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli dostęp do notesu programu OneNote jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tego notesu na liście zawartości i nie mogą go otworzyć ani zapisać na komputerze.

Ankiety

Działanie funkcji: Funkcja ankiety umożliwia organizatorowi spotkania szybkie zbieranie informacji lub zestawienie preferencji uczestników spotkania i konwersacji. Informacje te mogą zostać także zapisane i przeanalizowane po zakończeniu spotkania.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Poszczególne głosy są anonimowe. Zagregowane wyniki ankiet są widoczne dla wszystkich osób prowadzących i mogą być przez nie przedstawione pozostałym uczestnikom. Ankiety są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja ankiet usprawnia współpracę, umożliwiając osobom prowadzącym szybkie sprawdzenie preferencji uczestników.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij, aby otworzyć menu.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję Ankieta.

 3. W oknie dialogowym Tworzenie ankiety wprowadź odpowiednie dane w polach Nazwa ankiety, Pytania i Opcje wyboru.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Z poziomu ankiety osoby prowadzące mogą ograniczyć dostęp do ankiety według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące, wszyscy). Jeśli ankieta jest niedostępna dla danego użytkownika, jest ona niewidoczna na jego liście zawartości, jeśli nie jest udostępniana, i nie może być przez niego zapisana na komputerze. Ponadto osoby prowadzące mogą w dowolnym momencie otworzyć lub zamknąć głosowanie w ankiecie, a także wyczyścić wyniki ankiety.

Współpraca za pomocą programu PowerPoint

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint pozwala użytkownikom na pokazywanie, wyświetlanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint podczas konwersacji i spotkań online.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Wszystkie zastosowania tej funkcji zależą od działań użytkowników końcowych, takich jak przekazywanie, nawigowanie i adnotowanie prezentacji programu PowerPoint. Wszystkie pliki prezentowane podczas konwersacji lub spotkania są emitowane do wszystkich uczestników spotkania, którzy mogą pobrać je bezpośrednio z folderów na swoich komputerach. Właściciel pliku lub osoba prowadząca może ograniczyć możliwość zapisywania pliku przez inne osoby, ale nie zapobiega to pobieraniu ani wyświetlaniu pliku. Pliki programu PowerPoint są przechowywane w programie Lync Server zgodnie z zasadami wygasania zawartości spotkań zdefiniowanymi przez administratora przedsiębiorstwa. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja współpracy za pomocą programu PowerPoint umożliwia uczestnikom konwersacji przedstawianie efektywnych prezentacji i zbieranie opinii na ich temat.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij, aby otworzyć menu.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję PowerPoint.

 3. Przejdź do prezentacji programu PowerPoint, którą chcesz dodać, a następnie zaznacz plik.

 4. Kliknij przycisk Otwórz.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć uprawnienia do adnotowania według roli uczestnika (tylko osoby prowadzące, wszyscy lub nikt), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na pozycji Wyświetl uczestników.

 2. Kliknij pozycję Więcej opcji.

 3. Kliknij pozycję Opcje spotkania online.

 4. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze Kto może używać adnotacji wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć możliwość samodzielnego przeglądania slajdów przez uczestników według roli uczestnika (tylko osoby prowadzące, wszyscy lub nikt), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na pozycji Wyświetl uczestników.

 2. Kliknij pozycję Więcej opcji.

 3. Kliknij pozycję Opcje spotkania online.

 4. W oknie dialogowym Opcje spotkania online w obszarze „Kto może samodzielnie przeglądać zawartość” wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 5. Kliknij przycisk OK.

Osoby prowadzące mogą ograniczyć możliwość pobierania zawartości według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące lub wszyscy), wykonując poniższe czynności:

 1. Umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Kliknij pozycję Zarządzaj zawartością przeznaczoną do prezentacji.

 3. W oknie dialogowym Zarządzaj zawartością przeznaczoną do prezentacji w obszarze Uprawnienia wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dostęp do prezentacji programu PowerPoint jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tej prezentacji na liście zawartości i nie mogą jej zapisać na komputerze.

Zbieranie i raportowanie danych dotyczących jakości postrzeganej przez użytkownika końcowego (QoE, Quality of Experience)

Działanie funkcji: Funkcja zbierania i raportowania danych QoE zbiera i raportuje dane na temat jakości multimediów podczas spotkań i w komunikacji w sesjach równorzędnych aplikacji Lync Web App. Statystyki te obejmują adresy IP, współczynniki utraty danych, używane urządzenia, zdarzenia dotyczące niskiej jakości występujące w połączeniach itp.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli administrator przedsiębiorstwa włączył funkcję QoE, dane na temat jakości multimediów podczas spotkań programu Lync i w komunikacji w sesjach równorzędnych są zapisywane w bazie danych QoE. Funkcja ta nie zapisuje zawartości programu Lync. Dane QoE są zapisywane w wewnętrznej bazie danych serwera monitorowania wdrożonego w przedsiębiorstwie i raportowane w formie zestawu standardowych raportów serwera monitorowania. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Administrator przedsiębiorstwa ma dostęp do tych informacji i może ich użyć do zbierania danych na temat jakości multimediów przesyłanych w systemie. Obejmuje to adresy IP użytkowników.

Wybór i kontrola: Funkcja QoE jest domyślnie włączona, ale administrator przedsiębiorstwa musi zainstalować serwer monitorowania, połączony z wewnętrzną bazą danych serwera monitorowania, aby umożliwić zbieranie tych danych. Administrator przedsiębiorstwa może wdrożyć standardowe raporty serwera monitorowania lub utworzyć raporty niestandardowe, badając bazę danych serwera monitorowania.

Nagrywanie

Działanie funkcji: Funkcja nagrywania umożliwia uczestnikom spotkań przechwytywanie dowolnych materiałów audio i wideo, wiadomości błyskawicznych, udostępniania aplikacji, prezentacji programu Microsoft PowerPoint, tablic i ankiet występujących podczas spotkań w celu archiwizacji lub późniejszego odtworzenia.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Jeśli uczestnicy spotkania zdecydują się na nagrywanie sesji, nagrania będą zapisywane lokalnie na ich komputerach. Jeśli uczestnicy udostępniają zawartość podczas nagrywanego spotkania, ta zawartość zostanie dołączona do nagrania. Gdy użytkownik rozpoczyna nagrywanie, informacja o rozpoczęciu nagrywania jest wyświetlana wszystkim użytkownikom ze zgodnymi klientami i urządzeniami. Uczestnicy nagrywanej sesji, którzy używają niezgodnych klientów lub urządzeń, są nagrywani, ale nie otrzymują powiadomienia o nagrywaniu. Listę niezgodnych klientów i urządzeń można znaleźć poniżej. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Niezgodni klienci:

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2

 • Microsoft Office Communicator 2007

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007 R2)

 • Microsoft Office Communicator Web Access (wersja 2007)

 • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant

Niezgodne urządzenia:

 • Microsoft Lync 2010 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 R2 Phone Edition

 • Microsoft Office Communicator 2007 Phone Edition

Uwaga: Niezależnie od używanego urządzenia, uczestnik korzystający z wideo w trybie pełnoekranowym podczas spotkania lub konwersacji otrzyma informację o rozpoczęciu nagrywania dopiero wtedy, gdy wróci do okna konwersacji.

Wykorzystywanie informacji: Nagrania są zapisywane lokalnie na komputerze użytkownika i mogą być używane i udostępniane przez użytkownika podobnie jak inne typy plików. W przypadku błędów w fazie publikowania nagrania do nagrania mogą zostać przypadkowo dołączone dane nagrane podczas pauzy w nagraniu. W przypadku niepowodzenia dowolnej części fazy publikowania (status menedżera nagrywania: „Ostrzeżenie...”) nagrania nie powinny być udostępniane innym, nawet jeśli można je w pewnej formie odtworzyć.

Wybór i kontrola: Użytkownicy aplikacji Lync Web App nie mogą nagrywać spotkań, ale jeśli inny uczestnik spotkania nagrywa spotkanie przy użyciu klienta komputerowego, w interfejsie użytkownika jest wyświetlany czerwony wskaźnik nagrywania.

Współpraca za pomocą tablicy

Działanie funkcji: Funkcja współpracy za pomocą tablicy umożliwia użytkownikom utworzenie i udostępnienie wirtualnej tablicy, na której uczestnicy sesji mogą sporządzać notatki i rysunki oraz importować obrazy, aby wspólnie nad nimi pracować podczas spotkań i konwersacji.

Informacje zbierane, przetwarzane lub przesyłane: Adnotacje na tablicach są wyświetlane wszystkim uczestnikom. W przypadku zapisania tablicy ona i wszystkie jej adnotacje są zapisywane w programie Lync Server. Dane pozostają na serwerze przez okres zgodny z zasadami wygasania zawartości spotkań określony przez administratora. Żadne informacje nie są wysyłane do firmy Microsoft.

Wykorzystywanie informacji: Funkcja tablicy usprawnia współpracę, umożliwiając uczestnikom spotkania prowadzenie dyskusji dotyczących pomysłów, burze mózgów, sporządzanie notatek itp.

Wybór i kontrola:

 1. W oknie konwersacji umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję Tablica.

Właściciele spotkania mogą ograniczyć możliwość pobierania zawartości według roli uczestnika (organizator, osoby prowadzące lub wszyscy), robiąc tak:

 1. Umieść wskaźnik myszy na ikonie Udostępnij.

 2. Na karcie Prezentuj kliknij pozycję Zarządzaj zawartością do prezentowania.

 3. W oknie dialogowym Zawartość spotkania w obszarze Uprawnienia wybierz odpowiednią opcję z listy rozwijanej.

 4. Kliknij przycisk OK.

Uwaga: Jeśli dostęp do tablicy jest ograniczony dla danej roli, użytkownicy przypisani do tej roli nie widzą tej tablicy na liście zawartości i nie mogą jej zapisać na komputerze.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×