Uwierzytelnianie w usłudze SharePoint Online

Usługi Office 365 i SharePoint Online są przeznaczone dla dużej grupy klientów o różnych potrzebach związanych z użytecznością i zabezpieczeniami. Niektórym klientom nie przeszkadzają liczne komunikaty dotyczące uwierzytelniania, jeśli ich dane są przez to bezpieczniejsze. Z kolei inne osoby nie znoszą widoku monitów o zalogowanie, zwłaszcza gdy w danym momencie wydaje się, że usługa SharePoint Online powinna znać tożsamość użytkownika. Na szczęście nie trzeba wybierać między użytecznością i bezpieczeństwem, ponieważ obecnie dostępnych jest wiele udogodnień, które pozwalają korzystać z obu tych funkcjonalności naraz. Będziemy stale dodawać kolejne innowacje w tym zakresie, dlatego zaglądaj tu co jakiś czas, aby dowiedzieć się więcej.

Na poniższym diagramie przedstawiono aktualne działanie procesu uwierzytelniania usługi SharePoint Online. Diagram prezentuje scenariusze obejmujące użycie własnego dostawcy tożsamości lub domyślnego dostawcy tożsamości usługi Azure Active Directory (Azure AD).

We wszystkich witrynach najwyższego poziomu usługi SharePoint Online, takich jak witryna główna, witryna Moja witryna, witryna administracyjna i witryna publiczna, jest używany plik cookie uwierzytelniania federacyjnego (FedAuth). W całej usłudze SharePoint Online jest używany główny plik cookie uwierzytelniania federacyjnego (rtFA). Gdy użytkownik otwiera nową witrynę najwyższego poziomu lub stronę innej firmy, następuje dyskretne uwierzytelnienie tej osoby za pomocą pliku cookie rtFA, bez wyświetlania monitu. Wylogowanie z usługi SharePoint Online powoduje usunięcie pliku cookie rtFA.

Proces uwierzytelniania usługi SharePoint Online

Pliki cookie sesji i trwałe pliki cookie

Domyślnie wszystkie pliki cookie usługi SharePoint Online są plikami cookie sesji. Te pliki cookie nie są zapisywane w pamięci podręcznej plików cookie przeglądarki i są usuwane po każdym jej zamknięciu. Podczas logowania do usługi Azure AD jest wyświetlany przycisk „Nie wylogowuj mnie”, który umożliwia włączenie trwałych plików cookie w usłudze Office 365. Te pliki cookie są zapisywane w pamięci podręcznej przeglądarki i zachowywane nawet po jej zamknięciu lub ponownym uruchomieniu komputera.

Proces logowania zależy w dużym stopniu od trwałych plików cookie, które pozwalają zmniejszyć liczbę wyświetlanych monitów o uwierzytelnienie użytkowników. Trwałe pliki cookie są również wymagane przez niektóre funkcje usługi SharePoint Online, takie jak polecenia Otwórz w Eksploratorze i Zamapowane dyski.

Aby uzyskać więcej informacji na temat limitów czasu sesji, zobacz nasz artykuł Limity czasu sesji usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×