Utwórz rubryki ocen wielokrotnego użytku w Microsoft Teams

Utwórz rubryki ocen wielokrotnego użytku w Microsoft Teams

Używaj narzędzia rubryk w Zadaniach, aby tworzyć dostosowane rubryki wielokrotnego użytku dla uczniów w celach informacyjnych i dla siebie do oceny pracy uczniów. 

Utwórz nową rubrykę

 1. Przejdź do kanału „Ogólny” w zajęciach i kliknij kartę „Zadania”.

 2. Wybierz opcję Utwórz > + Nowe zadanie.

 3. Wybierz opcję + Dodaj rubrykę, a następnie + Nowa rubryka. Otworzy się kreator rubryki.

  Przycisk Dodaj rubrykę

 4. Dodaj Tytuł (wymagany), opcjonalnie Opis i włącz Punkty, jeśli chcesz przypisywać wartości punktowe kryteriom oceny.

  Utwórz nową rubrykę

 5. Dostosuj kryteria oceny:

  Wartości domyślne oceny (Doskonała, Dobra, Średnia, Słaba) można edytować zgodnie z własną strategią oceniania. Dostosuj punkty również tutaj, jeśli postanowisz je dodać.

  Użyj znaku plusa, aby dodać nowe kolumny i wiersze do kryteriów.

  Dodaj nowe kolumny lub wiersze za pomocą symbolu „+”

  Użyj ikony kopiowania, aby skopiować wiersz lub kolumnę.

  Kliknij ikonę „kopiuj”, która ma wygląd dwóch nachodzących na siebie stron, aby skopiować kolumnę lub wiersz

  Użyj ikony kosza, aby usunąć wiersz lub kolumnę.

  Wskazówka: Wprowadź wyższą wartość procentową, jeśli chcesz, żeby niektóre kryteria liczyły się bardziej od innych. Upewnij się, że suma wszystkich wartości procentowych daje 100. W razie potrzeby kliknij polecenie Równo rozłóż wartości, aby zresetować wszystkie wartości procentowe.

  Kliknij przycisk „Równo rozłóż wartości”, aby automatycznie przypisać procenty i punkty

 6. Po zakończeniu edycji rubryki wybierz opcję Dołącz.

 7. Uzupełnij szczegóły zadania i kliknij polecenie Zadaj, aby przesłać je uczniom. Gdy uczniowie otworzą zadanie, będą mieć dostęp do rubryki w celach informacyjnych.

  Kliknij nazwę Rubryki, aby ją otworzyć

Ponownie użyj utworzonej rubryki

Ilekroć tworzyć rubrykę i dołączasz ją do zadania, zostaje ona zapisana w bibliotece rubryk. Aby ponownie użyć rubryki:

 1. Przejdź do kanału „Ogólny” w zajęciach i kliknij kartę „Zadania”.

 2. Wybierz opcję Utwórz > + Nowe zadanie.

 3. Kliknij opcję + Dodaj rubrykę i wybierz rubrykę z listy, a następnie kliknij przycisk Dalej.

 4. W razie potrzeby edytuj rubrykę.

 5. Wybierz polecenie Dołącz.

Oceniaj pracę uczniów z użyciem rubryki

 1. Przejdź do kanału „Ogólny” w zajęciach i kliknij kartę „Zadania”.

 2. Wybierz zadanie, które sprawdzasz i kliknij opcję Sprawdź.

 3. Wybierz dokument dołączony przez ucznia w opcji Praca ucznia , aby go otworzyć w pełnoekranowym widoku oceny.

 4. Wybierz nazwę rubryki, aby otworzyć ją obok dokumentu ucznia.

 5. Podczas sprawdzania pracy ucznia użyj menu rozwijanego, aby wybrać kryteria oceny.

  Wybierz część zadania ucznia do oceny

 6. Wybierz odpowiedni wynik, jaki chcesz przyznać uczniowi w danym kryterium. Po wybraniu wyniku, kwadrat wyniku zmieni kolor na niebieski.

  Wybierz, jaką ocenę chcesz dać za wybraną część i wpisz informacje zwrotne na dole.

 7. Wprowadź spersonalizowane informacje zwrotne, które chcesz dodać do tego kryterium, w polu informacji zwrotnych.

  Uwaga: Możesz również powiększyć rubrykę oceny, jeśli wolisz widzieć całość podczas wybierania.

  Uczniowie mogą samodzielnie przeglądać Rubrykę

 8. Uzupełnij rubrykę do końca, a następnie wybierz opcję Gotowe.

 9. Jeśli podczas tworzenia rubryki zostały ustawione punkty i wartości procentowe, punkty za zadanie będą wstawione w tabeli. Możesz wprowadzić również dodatkowe informacje zwrotne.

 10. Wybierz polecenie Zwróć, aby odesłać pracę uczniowi lub przejdź do oceny kolejnego ucznia za pomocą strzałek.

Gdy uczeń otrzyma zwróconą pracę, może otworzyć rubrykę i sprawdzić swoje wyniki/punkty oraz zapoznać się ze spersonalizowanymi informacjami zwrotnymi:

Widok ucznia: informacje zwrotne w rubryce.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×