Utwórz nowy widok programu Project Web App

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tworzenie nowego widoku w Microsoft Project Web App opcje różnią się w zależności od rodzaju widok, którego tworzysz.

Aby utworzyć nowy widok:

 1. Na pasku Szybkie uruchamianie w sekcji Ustawienia kliknij przycisk Ustawienia serwera.

 2. Na stronie Ustawienia serwera kliknij pozycję Zarządzaj widokami. Zostanie wyświetlona lista widoków.

 3. Kliknij pozycję Nowy widok.

 4. W sekcji Nazwa i typ na liście Typ widoku wybierz odpowiedni rodzaj widoku, w którym jest tworzone.

 5. W polu Nazwa wpisz nazwę nowego widoku.

 6. W polu Opis wpisz opis nowego widoku.

 7. Wypełnij pozostałe pola na stronie Nowy widok. Wymienione poniżej nie wszystkie opcje są dostępne dla każdego typu widoku.

  • Zadania, zasobu lub przydziału    Wybierz typ informacje mają być wyświetlane w widoku.

   Uwaga: Te opcje są dostępne tylko wtedy, gdy Projekt zostanie wybrany jako Typ widoku.

  • Dostępne pola i pola wyświetlane    Na liście dostępnych pól zaznacz pola, które chcesz dołączyć do widoku, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Aby zmienić kolejność pól, kliknij nazwę pola w polu wyświetlane pola, a następnie kliknij w górę lub w dół, aby przenieść go na liście.

  • Szerokość pola    Kliknij nazwę pola w polu wyświetlane pola, a następnie wpisz liczbę pikseli w polu Szerokość pola. Można to powtórzyć dla każdego pola, w polu pola wyświetlane na liście. Ta wartość jest opcjonalna.

  • Etykiety niestandardowe    Kliknij nazwę pola w polu wyświetlane pola, a następnie wpisz nazwę wyświetlaną w polu Etykiety niestandardowej. Można to powtórzyć dla każdego pola, w polu pola wyświetlane na liście. Ta wartość jest opcjonalna.

   Uwaga: Etykiety niestandardowe nie są dostępne w widoku Plan zasobów, Zadań zespołu, Funkcja budowania zespołu lub portfela.

  • Oznaczanie kolumny tylko do odczytu    Kliknij nazwę pola w polu wyświetlane pola, a następnie zaznacz to pole wyboru, aby wprowadzić tego pola tylko do odczytu. Nie wszystkie pola mogą zostać wprowadzone tylko do odczytu.

   Uwaga: Tylko widoki grafik i Moja praca mają tę opcję.

  • Format wykresu Gantta    Wybierz typ wykresu Gantta, który ma być używany do wyświetlania informacji.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla widoków, które można wyświetlić wykres Gantta.

  • Przesunięcie paska podziału w lewo    Wpisz wartość przesunięcia w pikselach, aby określić położenie paska podziału w widoku.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko dla widoków, które można wyświetlić wykres Gantta.

  • Pokazywanie    Wybierz liczbę poziomów konspektu, które mają być wyświetlane, domyślnie, w tym widoku. Przy użyciu widoku będą mogły być rozwijanie poziomów konspektu dodatkowe.

  • Format grupowania    Wybierz styl grupowania, którego chcesz użyć, a następnie zdefiniuj kolejność grupowania za pomocą list Grupuj według, a następnie według. Aby uzyskać więcej informacji na temat sposobu konfigurowania formatów grupowania zobacz Formaty grupowania.

  • Sortowanie według    Wybierz pola, według których mają być sortowane w widoku. Na liście kolejności wybierz pozycję Rosnąco lub Malejąco, aby określić kolejność, w której mają być sortowane w widoku.

  • Filtr    Kliknij ten przycisk, aby utworzyć lub edytować filtry, które można stosować do tego widoku.

  • Filtruj zasoby do gałęzi SPZ użytkownika    Zaznacz to pole wyboru, aby wyświetlić tylko tych zasobów, zaliczanych gałęzi struktury podziału zasobów w widoku zasobów.

   Uwaga: Ta opcja jest dostępna tylko w widokach Centrum zasobów.

  • Dostępne kategorie i kategorii, które dostęp do tego widoku    Kliknij kategorię na liście Dostępne kategorie, a następnie kliknij Dodaj, aby udostępnić użytkownikom w tej kategorii zabezpieczeń nowy widok.

   Porada: Jeśli użytkownicy nie widzą widoków, które zdaniem powinny być widoczne, najlepszym rozwiązaniem jest najpierw sprawdź, czy właściwych kategoriach zostaną dodane do widoku.

 8. Po ustawieniu wszystkie opcje odpowiednie dla nowego widoku, kliknij przycisk Zapisz.

Tak, aby dane w widoku jest automatycznie zawężony w oparciu o kryteria określone, można zastosować filtr do widoku.

Aby skonfigurować filtr widoku:

 1. Na stronie Nowy widok w sekcji Filtr kliknij Filtr. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Filtr niestandardowy.

 2. W oknie dialogowym Filtr niestandardowy wybierz pole na liście Nazwa pola i test na liście Testowanie, a następnie wpisz wartość do przetestowania w polu wartość. Zakres wartości można ustawić, wpisując dwie wartości oddzielone przecinkami (,) w polu wartość.

Porada: Jak utworzyć reguły filtrowania, zielony znacznik wyboru lub czerwony znak X jest wyświetlana po lewej stronie reguły w obszarze ważny? nagłówka. Jeśli zostanie wyświetlony czerwony znak X obok reguły, umieść wskaźnik myszy na X, aby uzyskać więcej informacji o Dlaczego reguły nie są uwzględniane.

 1. Jeśli filtr zawiera więcej niż jeden wiersz, wybierz operator w kolumnie i/lub, aby rozpocząć nowy wiersz.

 2. Po zakończeniu konfigurowania filtrów, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×