Utwórz diagram aktywności UML

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Pokaż przykład

 1. Otwórz diagram modelu UML, która zawiera element UML, dla której chcesz utworzyć diagram aktywności.

 2. W widok drzewa kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę pakietu, podsystemu, klasa, operacja lub przypadek użycia, w której chcesz utworzyć diagram aktywności. Wskaż polecenie Nowy, a następnie kliknij pozycję Diagram aktywności.

  Zostanie wyświetlona pusta strona, a wzornik Aktywności UML zostanie umieszczony góry. Obszar roboczy Wyświetla "Działalność" jako znaku wodnego. Do widoku drzewa zostanie dodana ikona diagramu.

  Uwaga: Jeśli widok drzewa nie jest widoczne, w UML menu, wskaż polecenie Widok, a następnie kliknij Eksplorator modelu.

 3. Jeśli chcesz wskazać odpowiedzialności na diagramie aktywności, przeciągnij kształt toru na stronie dla każdej klasy, osoby lub jednostce organizacyjnej, który ma reprezentować.

  Tworzenie torów na diagramie aktywności

  1. W diagram aktywności przeciągnij kształt toru na stronie rysunku.

  2. Kliknij dwukrotnie kształt, aby wprowadzić nazwę i inne wartości właściwości.

  3. Powtórz kroki 1 i 2, dopóki zostaną dodane wszystkie partycje lub jednostki organizacyjne, które są potrzebne.

  4. Przeciągnij uchwyty zaznaczenia kształtów Tor, aby nadać im odpowiedni rozmiar.

  5. Przeciągnij Stan, Stan akcji, Obiekt w stanie i Odbiór sygnału lub Wysłanie sygnału kształtów do obszarów określonych przez tory i połączyć je przy użyciu kształtów Przepływ sterowania i Przepływ obiektu.

 4. Przeciągnij na stronę rysunku dla każdej akcji lub stanu aktywności, który ma reprezentować kształt Stan akcji lub Stan. Używanie kształtów Stan początkowy i Stan końcowy reprezentować pseudostanu początkowych i końcowych. Praca z kształtami stanów na diagramach stanów i aktywności UML

 5. Łączenie kształtów Przepływ sterowania do kształtów stanu, aby wskazać przejście z jednego stanu do innego.

  Określanie przepływu sterowania na diagramie aktywności

  1. W diagram aktywności przeciągnij kształt Przepływ sterowania na stronę rysunku.

  2. Przyklej końcowy kształt Tor (bez grotów) do punktu połączenia Obraz punktu połączenia — niebieski znak X źródłowego kształtu Stan akcji lub Stan.

  3. Przyklej końcowy kształtu Przepływ sterowania (ze strzałką) do punktu połączenia docelowego kształtu Stan akcji lub Stan.

  4. Kliknij dwukrotnie kształt Przepływ sterowania, aby dodać przejścia, tym zdarzenie, warunek zabezpieczenia, wyrażenie akcji i inne.

 6. Za pomocą kształtów przejść złożonych Przejście (Rozwidlenie) lub Przejście (połączenie), aby przedstawić odpowiednio stanu akcji na wiele równoległych stanów lub synchronizację wielu stanów akcji w jeden. Praca z kształtami przejść na diagramach stanów i aktywności UML

 7. Jeśli chcesz zamienić ciągi przejścia ikony umożliwia przedstawienie sygnały kształtów Wysłanie sygnału oraz Odbiór sygnału.

 8. Kliknij dwukrotnie dowolny kształt, aby otworzyć okno dialogowe Właściwości UML miejsce, w którym można dodać nazwę, przejścia, warunek zabezpieczenia, odroczone wydarzeń i inne właściwości.

 9. Zapisz diagram.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×