Usuwanie zasobu

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pracownicy przerywają pracę nad projektami, opuszczają firmę lub, być może z powodu błędnego wpisania ich nazwiska, nigdy nie istnieli. W każdym z tych przypadków może być konieczne usunięcie zasobu.

  1. Wybierz pozycję Wyświetl widoki _GT_ zasobów > Arkusz zasobów.

  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę zasobu, a następnie naciśnij klawisz Delete.

Problemy, które można napotkać podczas usuwania zasobów

Problem

Objaśnienie

Wartości w obszarze Praca rzeczywista są usuwane

Po usunięciu zasobu z projektu w programie Project są usuwane wartości pracy rzeczywistej skojarzone z zadaniami, nad którymi zasób pracował.

Czas trwania może ulec zmianie

Po usunięciu zasobów z zadania program Project może zmienić czas trwania zadania, ponieważ praca pozostała jest ponownie dystrybuowana do wszystkich zasobów pozostałych na tym zadaniu.

Jeśli nie chcesz, aby czasy trwania były zmieniane, wyłącz planowanie według nakładu pracy dla zadania.
Na wykresie Gantta kliknij dwukrotnie zadanie, kliknij kartę Zaawansowane , a następnie wybierz pozycję według nakładu pracy (tylko zaplanowane zadania automatycznie). DoWiedz się więcej na temat planowania według nakładu pracy.

Koszty mogą ulec zmianie

Po usunięciu zasobu z zadania w programie Project zostaną usunięte wszystkie rzeczywiste koszty skojarzone z tym zasobem.

Aby zachować rzeczywiste koszty zadania, przed usunięciem zasobu Ustaw dla niego pracę pozostałą dla zasobu na zero. W widoku Obciążenie zasobów kliknij dwukrotnie nazwę zasobu, a następnie w oknie dialogowym Informacje o przyDziale ustaw wartość Praca pozostała na 0 (zero).

Usuwanie zasobu przedsiębiorstwa

Usuniesz zasoby przedsiębiorstwa w ten sam sposób, co usuniesz Zasoby nienależące do organizacji. Jednak w przypadku usunięcia zasobu przedsiębiorstwa z projektu zasób nadal pozostaje w Project Web App. Jeśli chcesz usunąć zasób przedsiębiorstwa z Project Web App (w związku z tym usunięcie zasobu ze wszystkich projektów w przedsiębiorstwie), kliknij pozycję zasób _GT_ puli zasobów > puli zasobów przedsiębiorstwa. Zaznacz zasób, a następnie kliknij pozycję Usuń.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×