Usuwanie witryny programu SharePoint lub podwitryny

Usuwanie witryny programu SharePoint lub podwitryny

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy już nie potrzebujesz SharePoint witryny lub podwitryny, takich jak utworzoną dla ukończonego projektu, możesz usunąć go, aby zwolnić miejsce. Aby usunąć witryny lub podwitryny w SharePoint Online lub SharePoint Server, musisz być administratorem lub mieć uprawnienia Pełna kontrola.

Jeśli nie masz pewności co do wersji programu SharePoint używasz, zobacz wersję programu SharePoint jest używana?, lub skontaktuj się z administratorem.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Wystąpił z SharePoint ? Zobacz Usuwanie witryny lub podwitryny quicksteps poniżej.

Uwaga: Po usunięciu witryny możesz również usunąć wszelkie podwitryn, zawartość i informacje o użytkowniku, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, listy i dane list. Po usunięciu witryny zespołu w grupie połączenia możesz również usunąć grupy Office 365, która jest skojarzona z nią.

Nagłówek witryny zespołu
 1. Przejdź do witryny zespołu połączony grupy lub witryny komunikacji, którą chcesz usunąć.

  Uwaga: Po usunięciu witryny zespołu, także usunięcie grupy Office 365, który jest połączony z witryną.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia usługi Office 365 w górnej części witryny, a następnie kliknij przycisk witryny.

  Menu Ustawienia z wybrane informacje witryny

 3. U dołu panelu informacji o Edytuj witryny kliknij przycisk Usuń witrynę.

  Lokalizacja witryny usuwanie witryny zespołu programu SharePoint

  Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

 4. Dla witryn zespołu, w okienku grup usuwanie usługi Office 365 upewnij się, że chcesz usunąć grupy usługi Office 365 i skojarzone witryny lub pliki, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Potwierdzenie usunięcia skojarzonego grupy

  Uwaga: Po usunięciu witryny zespołu w grupie połączenia może wystąpić opóźnienie przed usunięciem witryny z SharePoint.

  Dla komunikacji witryn, w oknie dialogowym Usuń tę witrynę, kliknij przycisk Usuń.

  Usuwanie witryn i ostrzeżenie o potwierdzenie ekranu

Po usunięciu witryny możesz również usunąć wszelkie podwitryn, zawartość i informacje o użytkowniku, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, listy i dane list.

Uwaga: Musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola do usunięcia witryny lub podwitryny. Jeśli nie masz ten poziom uprawnień, skontaktuj się z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli wiesz, który chcesz usunąć witrynę, a masz odpowiednich uprawnień, wykonaj następujące instrukcje:

 1. Przejdź do witryny lub podwitryny, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia usługi Office 365 w górnej części witryny lub podwitryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Witryna rozwijane ustawienie

 3. Kliknij przycisk Usuń tę witrynę pod nagłówkiem Akcje witryny na stronie Ustawienia witryny.

  Menu Ustawienia witryny z Usuń tę witrynę wyróżnione

  Uwaga: Usuń tę witrynę nie jest wyświetlany na stronie Ustawienia witryny, nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny, czy próbujesz usunąć witryny najwyższego poziomu, który jest połączony z grupą Office 365.

 4. Na stronie Usuwanie tej witryny Sprawdź usunąć witrynę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Usuwanie witryn i ostrzeżenie o potwierdzenie ekranu

Wystąpił z SharePoint ? Zobacz Usuwanie witryny lub podwitryny quicksteps poniżej.

Usuwanie SharePoint Server witryny lub podwitryny

Po usunięciu witryny możesz również usunąć wszelkie podwitryn, zawartość i informacje o użytkowniku, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, listy i dane list.

Uwaga: Musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola do usunięcia witryny lub podwitryny. Jeśli nie masz ten poziom, skontaktuj się z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli wiesz, który chcesz usunąć witrynę, a masz odpowiednich uprawnień, wykonaj następujące instrukcje:

 1. Przejdź do witryny lub podwitryny, które chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. w górnej części witryny lub podwitryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia

  Jeśli korzystasz z SharePoint Server 2010, kliknij Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny , a następnie kliknij przycisk Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny

 3. Kliknij przycisk Usuń tę witrynę pod nagłówkiem Akcje witryny na stronie Ustawienia witryny.

  Menu Ustawienia witryny z Usuń tę witrynę wyróżnione

  Uwaga: Usuń tę witrynę nie jest wyświetlany na stronie Ustawienia witryny, nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny, czy próbujesz usunąć witryny najwyższego poziomu, który jest połączony z grupą Office 365.

 4. Na stronie Usuwanie tej witryny Sprawdź usunąć witrynę, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Usuwanie witryn i ostrzeżenie o potwierdzenie ekranu

Usuwanie witryny lub podwitryny quicksteps

Jeśli jesteś doświadczonym z SharePoint, Oto jak usuwanie witryny lub podwitryny w dowolnej wersji.

Wersja programu SharePoint

Procedura usuwania

Potwierdzenia

Witryny zespołu usługi SharePoint Online

Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Witryny > Usuń witrynę

Zaznacz pole, aby usunąć grupę, a następnie kliknij przycisk Usuń

Witryny usługi SharePoint Online komunikacji

Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Witryny > Usuń witrynę

Kliknij przycisk Usuń

SharePoint Online w trybie klasycznym lub starsze wersje programu SharePoint Online

Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. > Ustawienia witryny > Akcje witryny > Usuń tę witrynę

Kliknij przycisk Usuń

Program SharePoint Server 2016, 2013

Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. > Ustawienia witryny > Akcje witryny > Usuń tę witrynę

Kliknij przycisk Usuń

SharePoint Server 2010

Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny > Ustawienia witryny > Akcje witryny > Usuń tę witrynę

Kliknij przycisk Usuń

Usunięte witryny przypadkowo?

Jeśli przypadkowo usuniesz witryny w SharePoint, go można zazwyczaj przywrócić z Kosza zbioru witryn przez administratora zbioru witryn. Zobacz Przywracanie usuniętych elementów z Kosza zbioru witryn.

Szukasz informacji w grupach i usuwanie list, bibliotek, dokumentów i uprawnienia?

Usuwanie list lub bibliotek

Usuwanie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Usuwanie listy w programie SharePoint

Usuwanie kolumn na listach lub w bibliotekach

Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Usuwanie pliku, folderu, łącza lub elementu listy

Usuwanie pliku, folderu lub linku z biblioteki dokumentów programu SharePoint

Usuwanie elementów listy w usłudze SharePoint Online

Uprawnienia

Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint

Edytowanie uprawnień do listy lub biblioteki programu SharePoint i zarządzanie nimi

Grupy i grupy połączone witryny w usłudze Office 365

Informacje o grupach usługi Office 365

Tworzenie i zarządzanie grupami programu SharePoint

Zarządzanie Tworzenie grupy usługi Office 365

Przesyłanie opinii

Aktualizacja 3 sierpnia 2017 dzięki opinii klientów.

Czy ten artykuł był przydatny? Jeśli tak, poinformuj nas o tym, korzystając z kontrolek u dołu tej strony. Napisz, co było w nim niejasne lub co pominięto. Opisz, w jaki sposób ta strona została przez Ciebie otwarta, i dołącz informacje o swojej wersji programu SharePoint, systemie operacyjnym i przeglądarce. Skorzystamy z Twojej opinii, aby dokładnie sprawdzić wszystkie fakty, dodać informacje i zaktualizować ten artykuł.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×