Usuwanie witryny lub podwitryny programu SharePoint

Usuwanie witryny lub podwitryny programu SharePoint

Jeśli nie potrzebujesz już witryny lub podwitryny SharePoint, takiej jak utworzona dla ukończonego projektu, możesz ją usunąć, aby zwolnić miejsce. Aby usunąć zbiór witryn, musisz być administratorem zbioru witryn. Aby usunąć podwitrynę w SharePoint Online lub SharePoint Server, musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola lub być właścicielem podwitryny.

Uwaga: Jeśli nie masz tego poziomu uprawnień, porozmawiaj z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli nie masz pewności, której wersji SharePoint używasz, zobacz która wersja programu SharePoint jest używana?lub poproś administratora.

Uwaga: Niektóre funkcje są wprowadzane stopniowo w organizacjach, które uczestniczą w programie udostępniania natychmiastowego. Oznacza to, że ta funkcja może jeszcze nie być dostępna lub może się ona różnić się wyglądem od tego, co opisano w artykułach Pomocy.

Przestroga: Usunięcie głównego zbioru witryn nie jest zalecane. Jeśli usuniesz główny zbiór witryn, wszystkie witryny programu SharePoint w Twojej organizacji będą niedostępne do momentu przywrócenia witryny lub utworzenia nowej witryny pod adresem <root URL>.

Masz doświadczenie SharePoint ? Zobacz usuwanie witryny lub podwitryny QuickSteps "( poniżej.

Uwaga: Usunięcie witryny powoduje także usunięcie wszystkich podwitryn, zawartości i informacji o użytkownikach, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, list i danych list. Jeśli usuniesz grupę połączoną z witryną zespołu, usuniesz również grupę Office 365, do której jest ona skojarzona.

Nagłówek witryny zespołu
 1. Przejdź do witryny zespołu połączonej z grupą lub witryny komunikacji, którą chcesz usunąć.

  Uwaga: Usunięcie witryny zespołu powoduje również usunięcie grupy Office 365 połączonej z tą witryną.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 u góry witryny, a następnie kliknij pozycję Informacje o witrynie.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycją informacje o witrynie

 3. U dołu panelu Edytowanie informacji o witrynie kliknij pozycję Usuń witrynę.

  Lokalizacja witryny w witrynie zespołu programu SharePoint

 4. W przypadku witryn zespołuw okienku Usuwanie grupy pakietu Office 365 Potwierdź, że chcesz usunąć grupę Office 365 i skojarzone witryny lub pliki, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Potwierdzanie, że chcesz usunąć powiązaną grupę

  Uwaga: Po usunięciu witryny zespołu połączonej z grupą może wystąpić opóźnienie przed usunięciem witryny z SharePoint.

  W przypadku witryn komunikacyjnychw oknie dialogowym usuwanie tej witryny kliknij przycisk Usuń.

  Ekran ostrzeżenia o usunięciu witryny i potwierdzenia

Przestroga: Usunięcie witryny powoduje także usunięcie wszystkich podwitryn, zawartości i informacji o użytkownikach, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, list i danych list. Aby usunąć witrynę lub podwitrynę, musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola . Jeśli nie masz tego poziomu uprawnień, porozmawiaj z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć witrynę i masz odpowiednie uprawnienia, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Przejdź do witryny lub podwitryny, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 u góry witryny lub podwitryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Lista rozwijana ustawienia witryny

 3. Kliknij pozycję Usuń tę witrynę w obszarze nagłówek akcji witryny na stronie Ustawienia witryny .

  Menu Ustawienia witryny z wyróżnioną pozycją Usuń tę witrynę

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuń tę witrynę nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny , być może nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny lub próbujesz usunąć witrynę najwyższego poziomu, która jest połączona z grupą Office 365.

 4. Na stronie usuwanie tej witryny upewnij się, że usuwasz odpowiednią witrynę, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Ekran ostrzeżenia o usunięciu witryny i potwierdzenia

Usuwanie SharePoint Server 2019 witryny zespołu

Przestroga: Usunięcie witryny powoduje także usunięcie wszystkich podwitryn, zawartości i informacji o użytkownikach, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, list i danych list. Aby usunąć witrynę lub podwitrynę, musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola . Jeśli nie masz tego poziomu uprawnień, porozmawiaj z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

 1. Przejdź do witryny zespołu, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz ustawień witryny, kliknij pozycję Informacje o witrynie , a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony mogą wymagać wybrania zawartości witryny , a następnie ustawień witryny.

 3. Kliknij pozycję Usuń tę witrynę w obszarze nagłówek akcji witryny na stronie Ustawienia witryny .

  Menu Ustawienia witryny z wyróżnioną pozycją Usuń tę witrynę

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuń tę witrynę nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny , być może nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny.

 4. Na stronie usuwanie tej witryny upewnij się, że usuwasz odpowiednią witrynę, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Kliknij pozycję Usuń, jeśli masz pewność, że chcesz usunąć tę witrynę zespołu

Uwaga: Usunięcie witryny powoduje także usunięcie wszystkich podwitryn, zawartości i informacji o użytkownikach, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, list i danych list.

 1. Przejdź do witryny komunikacji, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 u góry witryny, a następnie kliknij pozycję Informacje o witrynie.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycją informacje o witrynie

 3. U dołu panelu Edytowanie informacji o witrynie kliknij pozycję Usuń witrynę.

  Lokalizacja witryny w witrynie zespołu programu SharePoint

 4. Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć witrynę, zaznacz pole wyboru i wybierz pozycję Usuń.

  Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć witrynę, kliknij pozycję Usuń.

Uwaga: Usunięcie witryny powoduje także usunięcie wszystkich podwitryn, zawartości i informacji o użytkownikach, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, list i danych list.

 1. Przejdź do podwitryny, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 u góry witryny, a następnie kliknij pozycję Informacje o witrynie.

  Menu Ustawienia z wybraną pozycją informacje o witrynie

 3. U dołu panelu Edytowanie informacji o witrynie kliknij pozycję Usuń witrynę.

  Lokalizacja witryny w witrynie zespołu programu SharePoint

 4. Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć witrynę, wybierz pozycję Usuń.

  Kliknij pozycję Usuń, jeśli masz pewność, że chcesz usunąć podwitrynę

Usuwanie witryny lub podwitryny programu SharePoint Server

Usunięcie witryny powoduje także usunięcie wszystkich podwitryn, zawartości i informacji o użytkownikach, które są częścią witryny, w tym dokumentów, bibliotek dokumentów, list i danych list.

Uwaga: Aby usunąć witrynę lub podwitrynę, musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola . Jeśli nie masz tego poziomu, porozmawiaj z administratorem witryny lub menedżerem. Zobacz Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint.

Jeśli masz pewność, że chcesz usunąć witrynę i masz odpowiednie uprawnienia, postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

 1. Przejdź do witryny lub podwitryny, którą chcesz usunąć.

 2. Kliknij pozycję ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. u góry witryny lub podwitryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Opcja Ustawienia witryny w obszarze przycisk Ustawienia

  Jeśli używasz SharePoint Server 2010, kliknij pozycję Akcje witryny Menu Akcje witryny a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny

 3. Kliknij pozycję Usuń tę witrynę w obszarze nagłówek akcji witryny na stronie Ustawienia witryny .

  Menu Ustawienia witryny z wyróżnioną pozycją Usuń tę witrynę

  Uwaga: Jeśli polecenie Usuń tę witrynę nie jest wyświetlane na stronie Ustawienia witryny , być może nie masz uprawnień do usunięcia tej witryny lub próbujesz usunąć witrynę najwyższego poziomu, która jest połączona z grupą Office 365.

 4. Na stronie usuwanie tej witryny upewnij się, że usuwasz odpowiednią witrynę, a następnie kliknij pozycję Usuń.

  Ekran ostrzeżenia o usunięciu witryny i potwierdzenia

Usuwanie witryny lub podwitryny QuickSteps "(

Jeśli masz doświadczenie w SharePoint, możesz usunąć witrynę lub podwitrynę w dowolnej wersji.

Wersja programu SharePoint

Procedura usuwania

Potwierdzenia

Witryna zespołu w usłudze SharePoint Online

Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 Przycisk Ustawienia usługi Office 365 informacji o witrynie> Usuń witrynę

Zaznacz pole wyboru, aby usunąć grupę, a następnie kliknij pozycję Usuń .

Witryna komunikacji w usłudze SharePoint Online lub SharePoint Server 2019

Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 Przycisk Ustawienia usługi Office 365 informacji o witrynie> Usuń witrynę

Kliknij pozycję Usuń .

SharePoint Server 2019 Witryna zespołu

Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. informacje o witrynieWyświetl wszystkie ustawienia witryny> Akcje witryny > usunięcie tej witryny

Kliknij pozycję Usuń .

Klasyczne środowisko usługi SharePoint Online lub wcześniejsze wersje usługi SharePoint Online

Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. ustawień witryny> Akcje witryny > usunięcie tej witryny

Kliknij pozycję Usuń .

SharePoint Server 2016, 2013

Ustawienia Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. Przycisk Ustawienia programu SharePoint 2016 na pasku tytułu. ustawień witryny> Akcje witryny > usunięcie tej witryny

Kliknij pozycję Usuń .

SharePoint Server 2010

Akcje witryny Menu Akcje witryny Menu Akcje witryny ustawień witryny> akcji witryny > usunięcie tej witryny

Kliknij pozycję Usuń .

Usunięto witrynę przypadkowo?

Jeśli przypadkowo usuniesz witrynę w SharePoint, można ją przywrócić z kosza zbioru witryn przez administratora zbioru witryn. Zobacz Przywracanie usuniętych elementów z kosza zbioru witryn.

Szukasz informacji na temat grup, usuwanie list, bibliotek, dokumentów i uprawnień?

Usuwanie bibliotek lub list

Usuwanie biblioteki dokumentów w programie SharePoint

Usuwanie listy w programie SharePoint

Usuwanie kolumn na listach lub w bibliotekach

Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Usuwanie pliku, folderu, linku lub elementu listy

Usuwanie pliku, folderu lub linku z biblioteki dokumentów programu SharePoint

Usuwanie elementów listy w usłudze SharePoint Online

Uprawnienia

Opis poziomów uprawnień w programie SharePoint

Edytowanie uprawnień do listy lub biblioteki programu SharePoint i zarządzanie nimi

Witryny połączone i grupowe w pakiecie Office 365

Informacje o grupach usługi Office 365

Tworzenie grup programu SharePoint i zarządzanie nimi

Zarządzanie tworzeniem grup pakietu Office 365

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×