Usuwanie użytkownika z własnej organizacji

Ostatnia aktualizacja: 24 lipca 2018

Szukasz sposobu, aby usunąć własne konto użytkownika usługi Office 365, używane w pracy lub na uczelni? Skontaktuj się z pracownikiem pomocy technicznej w miejscu pracy lub na uczelni, aby wykonał następujące czynności.

Administrator globalny: Usuń użytkownika, przestań płacić za jego licencję i wybierz co zrobić z jego adresem e-mail i zawartością usługi OneDrive

Jeśli jesteś administratorem globalnym, po usunięciu użytkownika możesz również udostępnić dostęp do jego poczty e-mail innemu użytkownikowi i wybrać co zrobić z zawartością usługi OneDrive.

Kwestie do rozważenia...

Zanim rozpoczniesz, zastanów się, co chcesz zrobić z pocztą e-mail i zawartością usługi OneDrive danego użytkownika oraz czy chcesz zachować licencję lub przestać za nią płacić.

Licencje na produkty

Możesz odebrać licencję użytkownikowi i usunąć go ze swojej subskrypcji, aby przestać płacić za tę licencję. Jeśli wybierzesz tę opcję, licencja zostanie automatycznie usunięta z subskrypcji.

Nie można usuwać licencji, jeśli zakupiono ją za pośrednictwem partnera lub licencjonowania zbiorowego. Jeśli płacisz w planie rocznym lub jesteś w trakcie cyklu rozliczeniowego, nie możesz usunąć licencji z subskrypcji do momentu zakończenia zobowiązania.

Zawartość usługi OneDrive

Jeśli użytkownik zapisał pliki w usłudze OneDrive, możesz przekazać dostęp do nich innemu użytkownikowi.

Musisz przenieść pliki, które chcesz zachować w trakcie okresu przechowywania ustawionego dla plików usługi OneDrive. Domyślny okres przechowywania wynosi 30 dni. Jeśli nie przeniesiesz plików w trakcie okresu przechowywania po usunięciu użytkownika, zawartość usługi OneDrive zostanie trwale usunięta. Aby zwiększyć liczbę dni przechowywania plików usługi OneDrive dla usuniętego konta, zobacz Ustawianie domyślnego okresu przechowywania w usłudze OneDrive dla usuniętych użytkowników.

Ostrzeżenie: Jeśli w celu pobrania plików z usługi OneDrive i programu SharePoint usunięty użytkownik używał komputera osobistego, nie ma sposobu na wyczyszczenie plików przechowywanych na jego komputerze. Nadal będzie mieć dostęp do wszystkich plików, które zostały zsynchronizowane z usługą OneDrive.

Poczta e-mail

Przyznanie innemu użytkownikowi dostępu do poczty e-mail usuniętego użytkownika zmieni ją w skrzynkę współużytkowaną. Nowy właściciel skrzynki pocztowej posiada wtedy do niej dostęp i może sprawdzać nowe wiadomości. Dostępne są również następujące opcje:

 • Zmiana nazwy wyświetlanej — zalecamy zmianę nazwy wyświetlanej, dzięki czemu można łatwo zidentyfikować udostępnioną skrzynkę na liście aktywnych użytkowników.

 • Włączenie odpowiedzi automatycznych — napisaliśmy dla Ciebie odpowiednią odpowiedź automatyczną. Możesz wysyłać różne odpowiedzi automatyczne do osób w Twojej organizacji i spoza niej.

 • Wyczyszczenie aliasów — aliasy to dodatkowe adresy e-mail użytkowników. Niektóre organizacje ich nie używają, więc w przypadku ich braku nie musisz nic robić. Jeśli użytkownik ma aliasy, zalecamy usunięcie ich, dzięki czemu będzie można ponownie użyć tych adresów e-mail. W przeciwnym razie nie można używać tych adresów e-mail do czasu wygaśnięcia okresu przechowywania poczty e-mail. Domyślny okres przechowywania wynosi 30 dni. Aby zwiększyć liczbę dni przechowywania danych poczty e-mail dla usuniętych kont, zobacz: Konfigurowanie okresu przechowywania elementów usuniętych i limitów elementów do odzyskania.

Active Directory

Jeśli Twoja firma korzysta z usługi Active Directory synchronizowanej z usługą Azure Active Directory, konieczne będzie usunięcie tego konta użytkownika z usługi Active Directory. Nie można tego zrobić za pośrednictwem usługi Office 365. Aby uzyskać instrukcje, zobacz ten artykuł: Usuwanie konta użytkownika.

Rozpoczęcie

Przewodnik krok po kroku przeprowadza przez proces usuwania użytkownika, dlatego poniżej opisano kroki rozpoczęcia tego procesu.

 1. Zaloguj się w usłudze Office 365 przy użyciu swojego konta administratora globalnego.

 2. Przejdź do pozycji Użytkownicy > Aktywni użytkownicy.

 3. Wybierz użytkownika, którego chcesz usunąć, a następnie w panelu wysuwanym wybierz pozycję Usuń użytkownika.

Administrator zarządzający użytkownikami: Usuwanie jednego lub kilku użytkowników z usługi Office 365

WAŻNE: Nie usuwaj konta użytkownika, jeśli zostało ono przekonwertowane na udostępnioną skrzynkę pocztową lub na koncie zostało skonfigurowane przesyłanie dalej poczty e-mail. Te funkcje wymagają istnienia konta. Jeśli przekonwertowano konto na udostępnioną skrzynkę pocztową, możesz usunąć z niego licencję, aby za nią nie płacić. Jeśli skonfigurowano przesyłanie dalej poczty e-mail, nie można usunąć licencji. Jej usunięcie uniemożliwi przesyłanie dalej poczty e-mail i spowoduje dezaktywowanie skrzynki pocztowej.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika
 3. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz nazwy użytkowników, których chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń użytkownika.

  Ekran może wyglądać podobnie do jednego z następujących obrazów:

  Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

  Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

  Chociaż konto użytkownika zostało usunięte, opłata za jego licencję nadal jest naliczana. Aby przestać płacić za licencję, zobacz następną procedurę.

  Możesz również przypisać licencję do innego użytkownika. Nie zostanie ona przypisana do nikogo automatycznie.

Zablokowanie naliczania opłat za licencję

Jeśli jesteś administratorem zarządzającym użytkownikami, zmniejszenie liczby licencji jest osobnym krokiem, który może wykonać tylko administrator globalny lub administrator rozliczeń:

 1. W centrum administracyjne usługi Office 365 wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje. Jeśli ta opcja jest niewidoczna, oznacza to, że nie jesteś globalnym administratorem i nie możesz wykonać tego kroku. 

 2. Wybierz subskrypcję (jeśli masz więcej niż jedną) i wybierz pozycję Dodaj/Usuń licencje, aby usunąć licencję i nie płacić za nią do momentu zatrudnienia kolejnej osoby.

  Usuwanie licencji z subskrypcji za pomocą strzałek

  W trakcie wykonywania czynności związanych z dodawaniem nowej osoby do firmy zostanie jednocześnie wyświetlony monit o zakup licencji. Wystarczy tylko jedno kliknięcie.

Usuwanie kilku użytkowników jednocześnie

Zobacz polecenie cmdlet programu PowerShell: Remove-MsolUser.

Ważne informacje o usuwaniu użytkowników

Rozwiązywanie problemów podczas usuwania użytkownika

Poniżej przedstawiono najczęściej występujące problemy:

 • Pojawia się komunikat o błędzie wraz z następującymi informacjami: „Nie można usunąć użytkownika. Spróbuj ponownie później”. Sprawdź, czy dla konta nie skonfigurowano funkcji przesyłania dalej poczty e-mail bądź czy konto nie zostało przekonwertowane na udostępnioną skrzynkę pocztową. W obu tych przypadkach zostanie zwrócony błąd. Nie usuwaj konta, dla którego skonfigurowano funkcję przesyłania dalej poczty e-mail, ani konta przekonwertowanego na udostępnioną skrzynkę pocztową.

 • Brak odpowiednich uprawnień do usunięcia użytkownika. Tylko osoby, które są administratorami globalnymi usługi Office 365 albo administratorami zarządzającymi użytkownikami, mogą usuwać użytkowników. Zazwyczaj są to pracownicy pomocy technicznej w szkole lub w firmie.

 • Po usunięciu konta użytkownika jego nazwa nadal pojawia się w globalnej książce adresowej. Taka sytuacja ma miejsce, gdy firma korzysta z usługi Active Directory. Należy usunąć konto użytkownika z usługi Active Directory. Aby uzyskać instrukcje, zobacz artykuł w witrynie TechNet: Usuwanie konta użytkownika.

Chcesz usunąć usługę Office 365 z komputera? Przejdź do części Anulowanie subskrypcji.

Artykuły pokrewne

Przywracanie użytkownika

Trwałe usuwanie skrzynki pocztowej

Usuwanie konta użytkownika: skorzystaj z tych instrukcji, jeśli Twoja firma korzysta z usługi Active Directory synchronizowanej z usługą Azure AD. Nie można tego zrobić za pośrednictwem usługi Office 365.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×