Zarządzanie

Usuwanie pracownika

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Zainstaluj program Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub Internet Explorer 9.

Gdy pracownik odchodzi z firmy, musisz usunąć go z usługi Office 365. Zanim to zrobisz, należy zablokować mu dostęp do plików firmy, zachować utworzone przez niego dokumenty i wykonać kilka innych zadań administracyjnych związanych z usuwaniem użytkownika.

 1. W witrynie Centrum administracyjne wybierz pozycję Edytuj użytkownika.

 2. Wybierz użytkownika, a następnie wybierz pozycję Resetuj hasło.

 3. Wybierz opcję Wygeneruj hasło automatycznie.

 4. Wyczyść pole wyboru Nakłoń tego użytkownika do zmiany hasła, gdy zaloguje się po raz pierwszy, a następnie wybierz pozycję Resetuj.

 5. Zaznacz pole wyboru Wyślij hasło w wiadomości e-mail, wprowadź swój adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Wyślij wiadomość e-mail i zamknij.

 6. Aby przesłać dalej wiadomości e-mail użytkownika do innego pracownika, rozwiń obszar Ustawienia poczty, wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Przesyłanie dalej wiadomości e-mail, włącz ustawienie Przesyłaj dalej wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do tej skrzynki pocztowej, wprowadź nowy adres e-mail, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 7. Jeśli chcesz także skopiować wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty użytkownika do skrzynki pocztowej należącej do Ciebie lub innej osoby, otwórz program Outlook, wybierz pozycję Dodaj konto, dodaj jego konto e-mail i wybierz pozycję Połącz.

  Możesz również zaimportować wiadomości e-mail, kalendarz i kontakty tego użytkownika, jeśli chcesz dodać je do swoich. Dowiedz się więcej pod adresem aka.ms/CopyMail.

 8. Aby wymusić wylogowanie użytkownika, gdy następnym razem będzie korzystać z usługi Office 365 w przeglądarce internetowej, wróć do okienka Edytowanie użytkownika, rozwiń obszar Ustawienia usługi OneDrive i obok pozycji Wylogowanie wybierz pozycję Zainicjuj.

 9. Aby zapisać pliki użytkownika, obok pozycji Dostęp wybierz pozycję Dostęp do plików, kliknij wyświetlony link, zaznacz wszystkie pliki, a następnie wybierz pozycję Pobierz.

  Skompresowany plik możesz zapisać w usłudze OneDrive lub w witrynie programu SharePoint.

 10. Aby usunąć dane firmowe z telefonu komórkowego pracownika, wykonaj następujące czynności:

  1. W witrynie Centrum administracyjne wybierz pozycję Centra administracyjne, a następnie pozycję Exchange.

  2. W obszarze Adresaci wybierz pozycję Skrzynki pocztowe.

  3. Wybierz nazwę użytkownika, a następnie w obszarze Urządzenia przenośne wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

  4. Wybierz pozycję Wyczyść dane i Zablokuj, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

 11. Aby usunąć użytkownika i udostępnić jego licencję innemu pracownikowi, wykonaj następujące czynności:

  1. Wróć do centrum administracyjnego i wybierz pozycję Edytuj użytkownika.

  2. Wybierz imię i nazwisko byłego pracownika, a następnie obok pozycji Licencje na produkty wybierz pozycję Edytuj.

  3. Wyłącz licencję przypisaną do użytkownika, a następnie wybierz pozycję Zapisz.

  Jeśli nie potrzebujesz dodatkowej licencji, możesz ją usunąć: przejdź do obszaru Rozliczenia i dla wcześniej używanej subskrypcji wybierz pozycję Dodaj/Usuń licencje, usuń licencję, zmieniając liczbę obok pozycji Łączna liczba użytkowników, a następnie wybierz pozycję Prześlij.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×