Usuwanie strony w programie Word

Aby usunąć stronę w programie Word, możesz usunąć to, co znajduje się na stronie, lub dopasować układ i formatowanie w celu zmniejszenia liczby stron w dokumencie.

Aby usunąć stronę zawierającą tekst lub grafikę albo puste paragrafy, zaznacz zawartość, którą chcesz usunąć i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Porada: Kliknij dowolne miejsce na stronie, którą chcesz usunąć, naciśnij klawisze Ctrl+G (Option+⌘+G na komputerze Mac) i w polu Wprowadź numer strony wpisz \page. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, a następnie kliknij pozycję Zamknij.
Użyj polecenia Przejdź do, aby wybrać stronę. Sprawdź, czy wybrano stronę z zawartością, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Program Word dodaje nieusuwalny akapit końcowy, który czasem jest wypychany na nową, pustą stronę na końcu dokumentu. Sposobem na usunięcie tej strony jest zmieszczenie akapitu końcowego na poprzedniej stronie.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+8 (⌘+8 na komputerze Mac), aby wyświetlić znaczniki akapitu.

 2. Zaznacz znacznik akapitu.

 3. Kliknij wewnątrz pola Rozmiar czcionki, wpisz 01, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Ustawianie rozmiaru czcionki na wartość 1

  Teraz akapit zmieści się na poprzedniej stronie, co spowoduje usunięcie niechcianej pustej strony.

 4. Naciśnij ponownie klawisze Ctrl+Shift+8, aby ukryć znaczniki akapitu (⌘+8 na komputerze Mac).

Jeśli ten akapit nadal nie mieści się na poprzedniej stronie, możesz zmniejszyć dolny margines (karta Układ > Marginesy > Marginesy niestandardowe i ustawić dolny margines na małą wartość, taką jak 0,3 centymetra).

Układy tabel często używane w szablonach życiorysów mogą wypychać akapit końcowy na nową, pustą stronę.

Porada: Czasami akapit generuje nową stronę, ponieważ został skonfigurowany właśnie w tym celu. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty akapit i wybierz pozycję Akapit. Na karcie Podziały wierszy i stron okna dialogowego Akapit wyczyść zaznaczenie pola wyboru Podział strony przed, a następnie kliknij przycisk OK. Wyczyść pole wyboru Podział strony przed na karcie Podziały wierszy i stron okna dialogowego Akapit

Jeśli wszystko inne zawiedzie: spróbuj typu PDF

W ostateczności możesz usunąć końcową pustą stronę, zapisując dokument jako plik PDF, pomijając ostatnią stronę.

Uwaga: Te kroki dotyczą usuwania pustych stron tylko, gdy znajdują się na końcu dokumentu. Ponadto opcja określająca zakres stron jest dostępna tylko w wersji Word dla systemu Windows.

 1. Przejdź do pozycji Plik > Zapisz jako, wybierz miejsca, aby zapisać plik, a następnie w polu Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF.

  Wybierz pozycję plik PDF w polu Zapisz jako typ.

 2. Nadal będąc w oknie dialogowym Zapisz jako kliknij przycisk Opcje.

 3. W obszarze Zakres stron wybierz pozycję Strony, a następnie określ niepuste strony. Jeśli na przykład strona 5 dokumentu jest pustą stroną, której nie możesz usunąć, określ strony od 1 do 4.

  Określ zakres stron w polach Od i Do.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Podziały stron informują program Word o tym, gdzie rozpocząć nową stronę. Ręczny podział strony może spowodować utworzenie niechcianej pustej strony w dokumencie.

 1. Aby wyświetlić ręczne podziały stron, przełącz się do pokazywania znaczników akapitów: Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+8 (⌘+8 na komputerze Mac).

 2. Teraz możesz zaznaczyć podział strony i usunąć go.

  Podział strony u dołu strony w programie Word

Puste strony w dokumencie mogą pojawiać się w wyniku ustawienia podziałów sekcji z opcjami Następna strona, Strona nieparzysta lub Strona parzysta. Jeśli pusta strona występuje na końcu dokumentu i istnieje tam podział sekcji, umieść kursor bezpośrednio przed podziałem sekcji i naciśnij klawisz Delete.

Porada: Aby łatwiej znaleźć podziały sekcji, spróbuj przełączyć się do widoku Wersja robocza na karcie Widok.
Podział sekcji z opcją Strona parzysta u dołu strony w programie Word.

Na środku dokumentu usunięcie podziałów sekcji może spowodować problemy z formatowaniem. W takich przypadkach spróbuj zmienić podział sekcji na taki, który nie generuje nowej strony. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie podział sekcji.

 2. Na karcie Układ okna dialogowego Ustawienia strony kliknij pole rozwijane Początek sekcji i wybierz pozycję Ciągły.

 3. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×