Usuwanie strony w programie Word

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Aby usunąć stronę w programie Word, możesz usunąć to, co znajduje się na stronie, lub dopasować układ i formatowanie w celu zmniejszenia liczby stron w dokumencie.

Aby usunąć stronę zawierającą tekst lub grafikę albo puste paragrafy, zaznacz zawartość, którą chcesz usunąć i naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Porada: Kliknij dowolne miejsce na stronie, które chcesz usunąć, naciśnij klawisze Ctrl + G (opcja + klawisze ⌘ + G na komputerze Mac), a w polu Wprowadź numer strony, typ \page. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
Wybierz stronę za pomocą polecenia przejdź do.
Upewnij się, że jest zaznaczone strony zawartości, a następnie naciśnij klawisz Delete na klawiaturze.

Program Word dodaje nieusuwalny akapit końcowy, który czasem jest wypychany na nową, pustą stronę na końcu dokumentu. Sposobem na usunięcie tej strony jest zmieszczenie akapitu końcowego na poprzedniej stronie.

 1. Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+8 (⌘+8 na komputerze Mac), aby wyświetlić znaczniki akapitu.

 2. Zaznacz znacznik akapitu.

 3. Kliknij wewnątrz pola Rozmiar czcionki, wpisz 01, a następnie naciśnij klawisz Enter.

  Ustawianie rozmiaru czcionki na wartość 1

  Teraz akapit zmieści się na poprzedniej stronie, co spowoduje usunięcie niechcianej pustej strony.

 4. Naciśnij ponownie klawisze Ctrl+Shift+8, aby ukryć znaczniki akapitu (⌘+8 na komputerze Mac).

Jeśli ten akapit nadal nie mieści się na poprzedniej stronie, możesz zmniejszyć dolny margines (karta Układ > Marginesy > Marginesy niestandardowe i ustawić dolny margines na małą wartość, taką jak 0,3 centymetra).

Układy tabel często używane w szablonach życiorysów mogą wypychać akapit końcowy na nową, pustą stronę.

Porada: Czasami akapit generuje nową stronę, ponieważ został skonfigurowany właśnie w tym celu. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty akapit i wybierz pozycję Akapit. Na karcie Podziały wierszy i stron okna dialogowego Akapit wyczyść zaznaczenie pola wyboru Podział strony przed, a następnie kliknij przycisk OK. Wyczyść pole wyboru Podział strony przed na karcie Podziały wierszy i stron okna dialogowego Akapit

Jeśli wszystkie inne kończy się niepowodzeniem: spróbuj PDF

Ostatecznym można rozwiązać końcowe puste strony, zapisując dokument w formacie PDF, pomijając na ostatniej stronie.

Uwaga: Te czynności umożliwiają usuwaniu puste strony tylko wtedy, gdy są one na końcu dokumentu. Ponadto opcja określania zakres stron jest dostępny tylko w wersji systemu Windows Word.

 1. Przejdź do pozycji plik > Zapisz jako, wybierz miejsce do zapisania pliku, a następnie w polu Zapisz jako typ wybierz pozycję PDF.

  Wybierz plik PDF w polu Zapisz jako typ pola.

 2. W oknie dialogowym Zapisywanie jako kliknij przycisk Opcje.

 3. W obszarze zakres stron wybierz polecenie strony, a następnie określ stron nie jest pusty. Na przykład jeśli strona 5 dokumentu jest pusta strona, które możesz nie można pozbyć, określ strony od 1 do 4.

  Określ zakres stron w polach od i do.

 4. Kliknij przycisk OK, a następnie kliknij przycisk Zapisz.

Podziały stron informują program Word o tym, gdzie rozpocząć nową stronę. Ręczny podział strony może spowodować utworzenie niechcianej pustej strony w dokumencie.

 1. Aby wyświetlić ręczne podziały stron, przełącz się do pokazywania znaczników akapitów: Naciśnij klawisze Ctrl+Shift+8 (⌘+8 na komputerze Mac).

 2. Teraz możesz zaznaczyć podział strony i usunąć go.

  Podział strony u dołu strony w programie Word

Puste strony w dokumencie mogą pojawiać się w wyniku ustawienia podziałów sekcji z opcjami Następna strona, Strona nieparzysta lub Strona parzysta. Jeśli pusta strona występuje na końcu dokumentu i istnieje tam podział sekcji, umieść kursor bezpośrednio przed podziałem sekcji i naciśnij klawisz Delete.

Porada: Aby łatwiej znaleźć podziały sekcji, spróbuj przełączyć się do widoku Wersja robocza na karcie Widok.
Podział sekcji z opcją Strona parzysta u dołu strony w programie Word.

Na środku dokumentu usunięcie podziałów sekcji może spowodować problemy z formatowaniem. W takich przypadkach spróbuj zmienić podział sekcji na taki, który nie generuje nowej strony. W tym celu wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij dwukrotnie podział sekcji.

 2. Na karcie Układ okna dialogowego Ustawienia strony kliknij Początek sekcji listy rozwijanej i wybierz pozycję ciągły.

 3. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×