Usuwanie relacji między tabelami w modelu danych

Usuwanie relacji między tabelami w modelu danych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Tabele znajdujące się w modelu danych mogą mieć wiele relacji. Jest to możliwe zwłaszcza w sytuacji, gdy celowo utworzono dodatkowe relacje między tabelami, które były już połączone relacjami, lub zaimportowano tabele, dla których zdefiniowano wiele relacji w oryginalnym źródle danych.

Gdy istnieje wiele relacji, tylko jedna z nich jest używana jako aktywna, bieżąca relacja dostarczająca ścieżki nawigowania po danych oraz wykonywania obliczeń. Wszystkie inne relacje łączące parę tabel są traktowane jako nieaktywne.

Można usunąć istniejące relacje między tabelami, jeśli ma się pewność, że nie są one potrzebne, ale należy pamiętać, że może to spowodować błędy w tabelach przestawnych lub formułach, które odwołują się do tych tabel. Wyniki tabeli przestawnej mogą zmienić się w nieoczekiwany sposób po usunięciu lub dezaktywacji relacji.

Rozpoczęcie w programie Excel

 1. Kliknij pozycję Dane > Relacje.

 2. W oknie dialogowym Zarządzanie relacjami wybierz z listy jedną relację.

 3. Kliknij przycisk Usuń.

 4. W oknie dialogowym ostrzeżenia potwierdź zamiar usunięcia relacji, klikając przycisk OK.

 5. W oknie dialogowym Zarządzanie relacjami kliknij przycisk Zamknij.

Zacznij w programie Power Pivot

 1. Kliknij kartę Narzędzia główne > Widok diagramu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię relacji, która łączy dwie tabele, a następnie kliknij polecenie Usuń. Aby zaznaczyć wiele relacji, klikaj poszczególne relacje, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

 3. W oknie dialogowym ostrzeżenia potwierdź zamiar usunięcia relacji, klikając przycisk OK.

  Uwagi: 

  • Istnieją relacje w modelu danych. Program Excel utworzy również modelu podczas importowania wielu tabel lub tworzenie relacji między wieloma tabelami. Możesz utworzyć celowo Model danych, aby użyć jako podstawy dla raportów tabel przestawnych, wykresów przestawnych i programu Power View. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Tworzenie modelu danych w programie Excel.

  • Możesz przywrócić usunięcia w programie Excel po zamknięciu Zarządzanie relacjami i kliknij przycisk Cofnij. W przypadku usuwania relacji w Power Pivot, istnieje nie można cofnąć usunięcia relacji. Możesz ponownie utworzyć relację, ale ta akcja wymaga wykonania ponowne obliczanie formuł w skoroszycie. Dlatego zawsze sprawdzić pierwszego przed usunięciem relacji, która jest używana w formułach. Aby uzyskać szczegółowe informacje, zobacz Omówienie relacji .

  • Funkcja RELATED wyrażeń DAX (Data Analysis) używa relacji między tabelami, aby wyszukać powiązanych wartości z innej tabeli. Po usunięciu relacji, zostanie on zwracać inne wyniki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat Funkcja RELATED.

  • Oprócz zmiany wyników tabel przestawnych i formuł utworzenie lub usunięcie relacji powoduje konieczność ponownego wykonania obliczeń w skoroszycie, co może zająć trochę czasu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×