Usuwanie relacji

Usuwanie relacji

Czasami może zajść konieczność usunięcia relacji między tabelami. Taka sytuacja może wystąpić, jeśli relacja nie jest już prawidłowa lub jeśli zostanie usunięte pole z tabeli. Proces usuwania relacji z baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych przebiega inaczej niż usuwanie relacji z aplikacji sieci Web programu Access. W tym artykule opisano oba te procesy.

Aby dowiedzieć się więcej na temat relacji, zobacz artykuł Tworzenie, edytowanie lub usuwanie relacji.

W tym temacie

Usuwanie relacji z bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Usuwanie relacji w aplikacji sieci Web programu Access

Usuwanie relacji z bazy danych programu Access dla komputerów stacjonarnych

Ważne: Usunięcie relacji z bazy danych dla komputerów stacjonarnych powoduje również usunięcie obsługi więzów integralności tej relacji, jeśli została ona włączona. W wyniku tego program Access nie będzie już automatycznie zapobiegać tworzeniu rekordów odłączonych po stronie „wiele” relacji.

Aby usunąć relację między tabelami w bazie danych dla komputerów stacjonarnych, należy usunąć linię relacji w oknie Relacje. Należy ustawić wskaźnik tak, aby wskazywał linię relacji, a następnie kliknąć tę linię. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona. Po zaznaczeniu linii relacji należy nacisnąć klawisz Delete.

 1. Na karcie Narzędzia bazy danych w grupie Relacje kliknij pozycję Relacje.

  Polecenie Relacje na karcie Narzędzia bazy danych

 2. Na karcie Projektowanie w grupie Relacje kliknij przycisk Wszystkie relacje.

 3. Kliknij linię oznaczającą relację, którą chcesz usunąć. Zaznaczona linia relacji jest pogrubiona.

  Zostaną wyświetlone wszystkie tabele mające relacje, a także linie relacji.

 4. Naciśnij klawisz Delete.

 5. W programie Access może zostać wyświetlony komunikat Czy na pewno chcesz trwale usunąć wybraną relację z bazy danych?. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu potwierdzającego kliknij przycisk Tak.

 6. Po zakończeniu pracy w oknie Relacje kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać zmiany układu relacji.

Uwaga: Jeśli dowolna z tabel występująca w relacji jest otwarta — być może przez inną osobę lub w otwartym obiekcie bazy danych, na przykład formularzu lub widoku — jej usunięcie nie będzie możliwe. Przed próbą usunięcia relacji należy zamknąć wszystkie otwarte obiekty używające tych tabel.

Usuwanie relacji w aplikacji sieci Web programu Access

Okno Relacje nie jest dostępne w aplikacji sieci Web programu Access. Należy użyć pola w jednej z tabel jako źródła (pole odnośnika) wartości dla pola pokrewnego w innej tabeli. Aby usunąć relację między dwiema tabelami w aplikacji sieci Web programu Access, należy usunąć pole odnośnika i związane z nim dane.

 1. Otwórz tabelę zawierającą pole odnośnika, które chcesz usunąć, klikając pozycję Edytuj tabelę.

  Edytuj tabelę

 2. Wybierz pole odnośnika, które pobiera wartości z innej tabeli w aplikacji sieci Web.

 3. Na karcie Projektowanie w grupie Narzędzia tabel kliknij pozycję Usuń pola.

 4. Program Access wyświetli komunikat Czy chcesz na stałe usunąć zaznaczone pola i wszystkie dane w nich zawarte?. Kliknij pozycję Tak, aby potwierdzić usunięcie pola odnośnika i jego danych.

  Uwaga: Podczas usuwania pola odnośnika w programie Access może zostać również wyświetlony monit o usunięcie jednego lub większej liczby indeksów. W przypadku wyświetlenia tego komunikatu potwierdzającego kliknij pozycję Tak.

 5. Kliknij pozycję Zapisz, aby zapisać zmiany projektu tabeli.

Jeśli chcesz poznać tylko podstawowe informacje dotyczące tworzenia lub edytowania relacji, zobacz następujące artykuły:

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×