Usuwanie opcji Dostosuj w programie Access z aplikacji programu Access

Ważne    Firma Microsoft nie zaleca już tworzenia aplikacji sieci Web programu Access ani używania ich w programie SharePoint. Jako alternatywę rozważ tworzenie rozwiązań biznesowych bez użycia kodu dla sieci Web i urządzeń przenośnych za pomocą usługi Microsoft PowerApps.

Przed udostępnieniem aplikacji sieci Web programu Access można zablokować aplikację, tak aby inne osoby nie mogły jej edytować. Zablokowanie aplikacji sieci Web programu Access powoduje usunięcie menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 z okna przeglądarki aplikacji sieci Web. Po usunięciu tej opcji użytkownicy nie mogą otwierać aplikacji sieci Web w programie Access, sprawdzać, jak jest zbudowana, ani jej edytować.

Przekreślona opcja Dostosuj w programie Access w menu Ustawienia

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy baz danych programu Access dla komputerów stacjonarnych.

Jeśli Twoja aplikacja sieci Web programu Access znajduje się w witrynie usługi Office 365 lub SharePoint Online, a Ty korzystasz z programu Access 2013 z dodatkiem Service Pack 1 (SP1) dla pakietu Office 2013 lub jego nowszej wersji, możesz zablokować aplikację sieci Web programu Access przy jej zapisywaniu do wdrożenia.

W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 1. Otwórz aplikację sieci Web w programie Access, a następnie kliknij pozycję Plik > Zapisz jako > Zapisz do wdrożenia.

  Uwaga:  Jeśli nie widzisz opcji Zapisz do wdrożenia, nie masz możliwości zablokowania aplikacji sieci Web programu Access. Aplikacja musi znajdować się w witrynie usługi Office 365 lub SharePoint Online. Na komputerze musi być również zainstalowany pakiet Office 2013 z dodatkiem SP1 lub nowsza wersja pakietu Office.

  Opcja Zapisz do wdrożenia na stronie Zapisz jako

  1. Wprowadź tytuł pakietu aplikacji sieci Web i (w razie potrzeby) dostosuj numer wersji.

   Okno dialogowe Tworzenie pakietu wdrażania

  2. Upewnij się, że pole wyboru Zablokowane jest zaznaczone, aby uniemożliwić użytkownikom aktualizowanie aplikacji sieci Web, którą rozpowszechniasz.

   Przestroga:  Przed zablokowaniem aplikacji sieci Web upewnij się, że została zapisana jej niezablokowana kopia. W przeciwnym razie nie będzie można otworzyć aplikacji sieci Web do edycji.

  3. Kliknij przycisk OK, przejdź do folderu, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij przycisk OK.

  4. Przekaż nową kopię aplikacji sieci Web do wykazu aplikacji lub Sklepu SharePoint albo przekaż aplikację bezpośrednio do witryny zespołu.

Osoby korzystające z tej kopii aplikacji sieci Web nie mają już dostępu do menu Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 . Z kolei Ty możesz później otworzyć własną, oddzielną kopię aplikacji sieci Web, aby wprowadzić zmiany.

Aby uzyskać więcej informacji na temat opcji Zapisz do wdrożenia oraz innych, zobacz Tworzenie pakietu aplikacji programu Access.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×