Usuwanie lub zmienianie przydziału zasobu

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W zależności od potrzeb projektu, można usunąć lub zamienić zasób jest przydzielony do zadania w projekcie. Na przykład zmiana zasobów przydział może pomóc koncie nadmierna alokacja lub niedostateczna alokacja, koszty sterowania zwiększyć wydajność, lub jakości.

Co chcesz zrobić?

Usuwanie przydziału zasobu

Usuwanie zasobu przedsiębiorstwa

Zmienianie przydziału zasobu

Usuwanie przydziału zasobu

Usunięcie przydziału zasobu nie jest równoznaczne z usunięciem zasobu z planu projektu. Usunięcie przydziału zasobu spowoduje usunięcie zobowiązania zasobu do pracy nad poszczególnymi zadaniami lub zestawem zadań, ale zasób może nadal istnieć w projekcie.

Porada: Aby usunąć zasobu z projektu, w menu Widok kliknij polecenie Arkusz zasobów. Wybierz zasób, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

Aby usunąć zobowiązania zasobu do pracy nad zadaniem, wykonaj następujące czynności:

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania wybierz zadanie, z którego ma zostać usunięty zasób.

 3. Kliknij przycisk Przydziel zasoby Obraz przycisku Przydziel zasoby .

 4. W polu Nazwa zasobu wybierz zasób, który ma zostać usunięty.

 5. Kliknij przycisk Usuń.

  Uwagi: 

  • Jak przydzielone zasoby zostaną usunięte z zadaniami, czasy trwania zadań może się zmienić. Pozostałe praca zostanie ponownie rozdzielona między pozostałe przydzielone zasoby. Jeśli nie chcesz, aby zmienić czas trwania, wyłącz funkcję planowanie według nakładu pracy dla zadania.

  • Jeśli z zadania o stałej liczbie jednostek lub stałym czasie trwania zostanie usunięty jedyny zasób, zniknie wartość praca. Aby zachować wartość pracy, można usunięty zasób zastąpić zasób zastępczy. Jest to szczególnie istotne, jeśli podczas tworzenia harmonogram są używane wartości pracy.

  • Po usunięciu zasobu z zadania zostaną usunięte wartości pracy rzeczywistej skojarzone z tym zadaniem.

  • Po usunięciu zasobu z zadania są usuwane wszelkie koszty rzeczywiste skojarzone z tym zasobem. Aby zachować informacje o rzeczywistych kosztach zadania, przed usunięciem zasobu należy ustawić wartość pracy pozostałej dla zasobu na zero.

Początek strony

Usuwanie zasobu organizacji

W programie Microsoft Office Project Professional 2007 nie można usuwać zasoby przedsiębiorstwa. Zamiast tego należy dezaktywować zasoby, które są już niepotrzebne. Dzięki temu zostaną zachowane wszelkie informacje dotyczące zasobu oraz skojarzona z nim historia projektu.

Dezaktywacja zasobu jest wykonywana za pomocą programu Microsoft Office Project Web Access. Zasób może dezaktywować tylko administrator serwera.

Początek strony

Zamień przydział zasobu

 1. W menu Widok kliknij polecenie Wykres Gantta.

 2. W polu Nazwa zadania zaznacz zadanie z zasobem, który chcesz zamienić.

 3. Kliknij przycisk Przydziel zasoby Obraz przycisku Przydziel zasoby .

 4. W kolumnie Nazwa zasobu zaznacz zasób, który chcesz zamienić.

 5. Kliknij przycisk Zamień.

 6. W oknie dialogowym Zamienianie zasobów kliknij zasób, który chcesz zamienić, a następnie kliknij przycisk OK.

  Aby zamienić zaznaczony zasób na wiele zasobów, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL, a następnie kliknij zasób, który chcesz dodać.

  Uwaga: W programie Project nie można usunąć zasobu, jeśli została wykonana praca rzeczywista nad przydziałem. Do nowego zasobu jest przydzielana praca pozostała z oryginalnego przydziału. Jeśli to konieczne, wartości praca można dostosować.

 7. W kolumnie R/D zaznacz opcję Żądanie lub Zapotrzebowanie.

 8. Aby określić ilość pracy, jaką nowy zasób wykona nad zadaniem, na liście Jednostki tego zasobu wprowadź jedną z następujących wartości:

  • Przydziel do zadania pojedynczy zasób pracy w pełnym wymiarze godzin, wpisując wartość 100%.

  • Przydziel do zadania grupę zasobów w pełnym wymiarze godzin, wprowadzając wartość większą niż 100%. Wpisz na przykład wartość 300% dla grupy trzech operatorów pracujących nad zadaniem w pełnym wymiarze godzin.

  • Przydziel stopę zużycia zasobu materiałowego, wpisując liczbę wskazującą ilość materiału, jaka ma być użyta w tym przydziale.

   Jeśli ilość zużywanego materiału zależy od czas trwania zadania, wprowadź stopę zużycia, dodając ukośnik (/) i czas trwania. Na przykład jeśli w ciągu tygodnia jest zużywane 20 metrów tarcicy, należy wpisać wartość 20/tydzień lub 20/t.

   Uwaga: Informacje o kosztach dotyczące czasu pracy zasobu nad zadaniem są obliczane automatycznie i wyświetlane w kolumnie Koszt. Kliknij dwukrotnie kolumnę Koszt, aby wprowadzić inne informacje o stawkach kosztów dla zasobu.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×