Usuwanie lub zmienianie nagłówka bądź stopki na pojedynczej stronie

Możesz usunąć nagłówek z dowolnej strony w programie Word lub wprowadzić zmiany w nagłówkach na dowolnych stronach. Czynności do wykonania zależą od tego, czy wprowadzasz zmiany na pierwszej stronie czy na jakiejś innej stronie, na przykład na stronie 2.

Uwaga: Jeśli edytujesz dokument w aplikacji Word dla sieci Web za pomocą przeglądarki, zobacz sekcję Usuwanie i zmienianie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie w aplikacji Word Online w dalszej części tego artykułu.

Usuwanie i zmienianie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie

 1. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (u góry lub na dole strony), aby otworzyć okno Narzędzia nagłówków i stopek.

 2. Kliknij pole wyboru Inne na pierwszej stronie.
  Obraz przedstawiający pole wyboru Inne na pierwszej stronie w obszarze Opcje na karcie Narzędzia nagłówków i stopek.

 3. Jeśli na pierwszej stronie znajduje się nagłówek lub stopka, ten element zostanie automatycznie usunięty. Ten obszar możesz pozostawić pusty lub dodać inny nagłówek lub stopkę tylko na tej stronie.

Usuwanie i zmienianie nagłówka lub stopki na innych stronach oprócz pierwszej

Jeśli chcesz usunąć nagłówek lub stopkę z innych stron oprócz pierwszej (na przykład z pierwszej strony nowego rozdziału), możesz to zrobić w inny sposób. Najpierw wstaw podział sekcji.

Uwaga:  Podziały sekcji różnią się od podziałów stron. Jeśli przed stroną, z której chcesz usunąć nagłówek lub stopkę, znajduje się podział strony, usuń podział strony i zamień go na podział sekcji, jak przedstawiono poniżej.

 1. Kliknij miejsce, w którym na się zaczynać strona bez nagłówka lub stopki.

 2. Kliknij pozycję Układ lub Układ strony > Znaki podziału > Następna strona, aby utworzyć podział.
  Podział sekcji Następna strona

 3. Kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki (u góry lub u dołu strony), aby otworzyć kartę Narzędzia nagłówków i stopek.

 4. Kliknij pozycję Połącz z poprzednim, aby wyłączyć połączenie między sekcjami.
  Połącz z poprzednim

 5. Aby usunąć nagłówek, kliknij przycisk Nagłówek lub Stopka i wybierz pozycję Usuń nagłówek lub Usuń stopkę u dołu menu. (Powtórz kroki od 3 do 5, jeśli chcesz usunąć nagłówek i stopkę).

  Jeśli tylko chcesz zmienić nagłówek na tej stronie (a nie go usunąć):

  • Aby edytować tekst, zaznacz tekst, który chcesz zmienić, i wpisz w jego miejsce nowy tekst nagłówka lub stopki.

  • Aby zmienić projekt, na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek kliknij pozycję Nagłówek lub Stopka, a następnie wybierz styl z galerii.

 6. Aby powrócić do treści dokumentu, kliknij przycisk Zamknij nagłówek i stopkę.
  Narzędzia nagłówków i stopek

Porada:  Można również zamknąć narzędzia nagłówków i stopek, klikając dwukrotnie w treści dokumentu.

Nagłówek lub stopka zostanie usunięta z pierwszej strony po podziale sekcji.

Aby usunąć wszystkie nagłówki lub stopki po podziale sekcji, kliknij dwukrotnie obszar nagłówka lub stopki na stronie, z której chcesz usunąć nagłówek lub stopkę, a następnie powtórz kroki od 4 do 6 przedstawione powyżej. Jeśli sekcja ma inne ustawienia stron parzystych i nieparzystych, może być konieczne powtórzenie tej procedury.

Aby potem dodać nagłówki lub stopki w dalszej części dokumentu, wstaw kolejny podział sekcji, a następnie dodaj nagłówek lub stopkę do nowej sekcji.

Usuwanie i zmienianie nagłówka lub stopki na pierwszej stronie w aplikacji Word Online

 1. Kliknij pozycję Edytuj dokument > Edytuj w aplikacji Word Online, jeśli dokument nie został jeszcze otwarty do edycji.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 2. Kliknij pozycję Wstawianie > Nagłówek i stopka.

  Przycisk Nagłówek i stopka

 3. W białym obszarze widocznym w górnej części obszaru dokumentu kliknij pozycję Opcje > Inne na pierwszej stronie.

  Opcja nagłówka i stopki Inne na pierwszej stronie

  • Aby usunąć nagłówek lub stopkę na pierwszej stronie, pozostaw pola nagłówka i stopki na karcie Pierwsza strona puste.

  • Aby umieścić nagłówek tylko na pierwszej stronie, wpisz odpowiedni tekst na karcie Pierwsza strona, natomiast pola nagłówka i stopki na karcie Inne strony pozostaw puste.

   Nagłówek dla pierwszej strony

Niestety, w aplikacji Word Online można usuwać jedynie nagłówki lub stopki znajdujące się na pierwszej stronie. Jeśli jednak masz program klasyczny Word, możesz kliknąć przycisk Otwórz w programie Word, aby otworzyć dokument w programie Word i usunąć nagłówek lub stopkę w tym programie.

Obraz polecenia Otwórz w programie Word w aplikacji Word Web App

Po otwarciu dokumentu w programie Word możesz usunąć lub zmienić nagłówek bądź stopkę na pojedynczej stronie. Następnie naciśnij klawisze Ctrl+S, aby zapisać dokument w pierwotnej lokalizacji.

Aplikacja Word Online działa bezproblemowo z programami klasycznymi pakietu Office. Jeśli nie masz pakietu Office, wypróbuj lub kup najnowszą wersję teraz.

Porada:  Programy pakietu Office Online są cały czas aktualizowane o nowe funkcje. Odwiedź blog aplikacji Office Online, aby zapoznać się z najnowszymi informacjami i ogłoszeniami.

Więcej informacji

Czy masz pytania dotyczące programu Word, na które nie ma tutaj odpowiedzi?

Zadaj pytanie na forum odpowiedzi w witrynie społeczności programu Word.

Pomoc w ulepszaniu programu Word

Masz sugestie dotyczące możliwości ulepszenia programu Word? Jeśli tak, odwiedź stronę Word UserVoice i podziel się z nami swoimi uwagami.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×