Usuwanie lub przywracanie plików i folderów w usłudze OneDrive

Usuwanie lub przywracanie plików i folderów w usłudze OneDrive

W usłudze OneDrive możesz usunąć określone pliki lub całe foldery i wszystkie zawarte w nich pliki.

Przeglądarka nie obsługuje klipu wideo. Instalowanie dodatku Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player lub programu Internet Explorer 9.

Usuwanie plików i folderów

W witrynie internetowej usługi OneDrive

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive.

  Może być konieczne zalogowanie się za pomocą konta Microsoft.

 2. Wybierz elementy, które chcesz usunąć, zaznaczając pole wyboru w ich prawych górnych rogach.

 3. Na pasku u góry strony naciśnij lub kliknij pozycję Usuń Przycisk Usuń w witrynie OneDrive.com. .

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń w witrynie OneDrive.com.

W systemie Windows 10 lub Windows 8.1 albo przy użyciu aplikacji klasycznej OneDrive

 1. Na pasku zadań wybierz pozycję Eksplorator plików Ikona Eksplorator plików. .

 2. Wybierz folder usługi OneDrive, zaznacz elementy, które chcesz usunąć, a następnie naciśnij na klawiaturze klawisz Delete.

  Zrzut ekranu przedstawiający folder OneDrive — Osobiste w Eksploratorze plików.

Usuwanie elementów z listy udostępnionych

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive.

 2. Wybierz elementy, które chcesz usunąć, zaznaczając pola wyboru w ich prawych górnych rogach.

 3. Na pasku u góry strony naciśnij lub kliknij pozycję Usuń z listy udostępnionych.

  Zrzut ekranu przedstawiający przycisk Usuń z listy udostępnionych w witrynie OneDrive.com.

Przywracanie elementów usuniętych

W witrynie internetowej usługi OneDrive

 1. Przejdź do witryny internetowej usługi OneDrive.

 2. W lewym okienku naciśnij lub kliknij pozycję Kosz.

  Zrzut ekranu przedstawiający kartę Kosz w witrynie OneDrive.com.

 3. Aby przywrócić wszystkie elementy, naciśnij lub kliknij pozycję Przywróć wszystkie elementy. Aby trwale usunąć wszystkie elementy, naciśnij lub kliknij pozycję Opróżnij Kosz. Aby przywrócić lub trwale usunąć poszczególne elementy, wybierz je, zaznaczając ich pola wyboru.

  Uwaga: Jeśli do usługi OneDrive zalogowano się za pomocą konta Microsoft, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 30 dniach od momentu, w którym się tam znajdą. Jeśli Kosz jest pełny, najstarsze elementy zostaną automatycznie usunięte po upływie trzech dni. Jeśli zalogowano się za pomocą konta służbowego, elementy znajdujące się w Koszu są usuwane automatycznie po 93 dniach, chyba że administrator zmienił to ustawienie. Uzyskaj więcej informacji o tym, jak długo są przechowywane usunięte elementy w przypadku kont służbowych.

W systemie Windows 10 lub Windows 8.1 albo przy użyciu aplikacji klasycznej OneDrive

 • W razie usuwania plików w usłudze OneDrive za pomocą Eksploratora plików są one przenoszone do Kosza komputera. Jeśli Kosz nie jest przepełniony, pliki pozostają w nim do czasu jego opróżnienia.

  Aby otworzyć Kosz, naciśnij dwukrotnie lub kliknij dwukrotnie ikonę Kosz na pulpicie. Następnie kliknij prawym przyciskiem myszy lub naciśnij i przytrzymaj element, który chcesz przywrócić, a potem wybierz pozycję Przywróć.

  Zrzut ekranu przedstawiający opcję Przywróć w Koszu systemu Windows.

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Możesz uzyskać pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat usługi OneDrive.

Odwiedź witrynę OneDrive — centrum pomocy.

Uzyskaj pomoc, wysyłając wiadomość e-mail do zespołu pomocy technicznej usługi OneDrive. W aplikacji mobilnej OneDrive potrząśnij urządzeniem, aby uzyskać pomoc lub przekazać opinię na temat aplikacji OneDrive.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×