Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Usuwanie kolumny na liście lub w bibliotece programu SharePoint

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pomoc dotyczącą kolumn SharePoint grupowanie, kategoryzowanie i śledzenie informacji, takich jak nazwa działu lub projektu numer. Istnieją kolumny dla witryny, tak jak kolumn dla list i bibliotek. Można dodać kolumny witryny do listy lub biblioteki. Jeśli już korzystasz z listy, biblioteki lub kolumny witryny, możesz go usunąć.

Aby utworzyć kolumnę strony lub witryny, zobacz Tworzenie kolumny listy programu SharePoint lub w bibliotece.

Aby usunąć kolumnę dla listy lub biblioteki, trzeba mieć co najmniej projektanci SharePoint grupy uprawnień dla witryny.

Zaktualizowane 5 października 2018

Usuwanie kolumny z SharePoint Online listy lub biblioteki

 1. W uruchamiania aplikacji Ikona uruchamiania aplikacji Office 365 kliknij pozycję SharePoint, Znajdź i przejdź do witryny, a następnie otwórz listę lub bibliotekę. Jeśli SharePoint listy lub biblioteki nie jest już otwarta, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnionym zawartość witryny
 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , a następnie kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Menu Ustawienia z wyróżnionym ustawienia listy
 3. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

  Sekcja kolumny listy w obszarze Ustawienia listy
 4. Przewiń do dołu strony Edytowanie kolumny, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Przycisk Usuń kolumny witryny

  Uwaga: Listy i biblioteki zawierają wymagane kolumny, których nie można usunąć, takie jak Tytuł lub nazwę. Jeśli nie można usunąć kolumny, przycisk Usuń nie jest dostępna. Jeśli nie można usunąć kolumny, ale nie chcesz wstawić kolumnę są wyświetlane w widoku, można ukryć go w widoku.

 5. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK, aby zapisać.

  Usuwanie pola potwierdzenia kliknij przycisk ok, aby usunąć
 6. Aby powrócić do listy lub biblioteki, kliknij nazwę na pasku Szybkie uruchamianie lub w ścieżce w górnej części strony Ustawienia.

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint Online

Kolumny witryny jest udostępnionym kolumnie, a nie utworzony indywidualnie dla każdej listy. Aby usunąć kolumnę witryny, potrzebujesz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Ta opcja uwzględnia Użyj na listach lub w bibliotekach dokumentów. Opróżnić Kosz programu SharePoint , należy upewnić się, że go nie jest określany z elementu, który jest zostały usunięte. Nie można usunąć niektóre kolumny. Jeśli nie można usunąć kolumny, możesz ukryć kolumnę.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia   Przycisk Ustawienia w usłudze SharePoint Online , kliknij pozycję Ustawienia witryny. Jeśli nie widzisz Ustawienia witryny, kliknij pozycję witryny, a następnie kliknij pozycję Wyświetl wszystkie ustawienia witryny. Niektóre strony może wymagać wybierz zawartość witryny, a następnie Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Przewiń do kolumny witryny, który chcesz usunąć, a następnie kliknij nazwę.

  Znajdowanie kolumny witryny i kliknij nazwę
 4. Kliknij przycisk Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumny witryny
 5. Jeśli wiesz, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK

  Potwierdzanie usunięcia, klikając przycisk OK

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, aby usunąć wszystkie odwołania, mogą być nadal używane, lub nie można usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Początek strony

Usuwanie kolumny z SharePoint 2016 lub 2013 listy lub biblioteki

Ważne: Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich zawartych w niej danych. Usuniętej kolumny nie można przywrócić z Kosza.

 1. Jeśli SharePoint listy lub biblioteki nie jest już otwarta, kliknij jej nazwę na stronie lub na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana na stronie, kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

  Na karcie Biblioteka i przejdź na Wstążce
 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Przyciski ustawień biblioteki programu SharePoint na Wstążce
 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

 5. Przewiń stronę Zmiana kolumny do dołu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Przycisk Usuń kolumny witryny

  Uwaga: Listy i biblioteki zawierają wymagane kolumny, których nie można usunąć, takie jak Tytuł lub nazwę. Jeśli nie można usunąć kolumny, przycisk Usuń nie jest dostępna. Jeśli nie można usunąć kolumny, ale nie chcesz wstawić kolumnę są wyświetlane w widoku, można ukryć go w widoku.

 6. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK, aby zapisać.

  Usuwanie pola potwierdzenia kliknij przycisk ok, aby usunąć
 7. Aby powrócić do listy lub biblioteki, kliknij nazwę na pasku Szybkie uruchamianie lub w ścieżce w górnej części strony Ustawienia.

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint 2016 lub 2013

Aby usunąć kolumnę witryny, potrzebujesz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Ta opcja uwzględnia Użyj na listach lub w bibliotekach dokumentów. Opróżnić Kosz programu SharePoint , należy upewnić się, że go nie jest określany z elementu, który jest zostały usunięte. Nie można usunąć niektóre kolumny. Jeśli nie można usunąć kolumny, możesz ukryć kolumnę.

 1. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 , kliknij pozycję Ustawienia witryny.

 2. W obszarze Galerie Projektanta stron sieci Web kliknij pozycję Kolumny witryny.

  Opcja kolumny witryny na stronie Ustawienia witryny
 3. Przewiń do kolumny witryny, który chcesz usunąć, a następnie kliknij nazwę.

  Znajdowanie kolumny witryny i kliknij nazwę
 4. Kliknij przycisk Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumny witryny
 5. Jeśli wiesz, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK

  Potwierdzanie usunięcia, klikając przycisk OK

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, aby usunąć wszystkie odwołania, mogą być nadal używane, lub nie można usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Początek strony

Usuwanie kolumny z SharePoint 2010 listy lub biblioteki

Ważne:  Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich zawartych w niej danych. Nie można przywrócić kolumny z Kosza.

 1. Jeśli SharePoint listy lub biblioteki nie jest już otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij Menu Akcje witryny Obraz przycisku , kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  Wyświetl całą zawartość witryny w menu Akcje witryny
 2. Na wstążce kliknij kartę Lista lub Biblioteka. Nazwa karty może się zmieniać w zależności od typu listy lub biblioteki. Na przykład, jeśli lista jest typu kalendarz, nazwą karty będzie Kalendarz.

 3. W grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki.

  Ustawienia listy

 4. Na stronie Ustawienia listy lub Ustawienia biblioteki w sekcji Kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

  Sekcja Kolumny ustawień listy

 5. Przewiń stronę Zmiana kolumny do dołu, a następnie kliknij przycisk Usuń.

  Przycisk Usuń kolumny w dolnej części strony

  Uwaga:  Listy i biblioteki zawierają kolumny wymagane, których nie można usunąć, na przykład kolumny Tytuł i Nazwa. Jeśli kolumny nie można usunąć, przycisk Usuń nie jest dostępny. Jeśli kolumna, której nie można usunąć, nie powinna być wyświetlana w widoku, można ją usunąć z widoku.

 6. Po wyświetleniu monitu kliknij przycisk OK.

Początek strony

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint 2010

Aby usunąć kolumnę witryny, potrzebujesz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Ta opcja uwzględnia Użyj na listach lub w bibliotekach dokumentów. Opróżnić Kosz programu SharePoint , należy upewnić się, że go nie jest określany z elementu, który jest zostały usunięte. Nie można usunąć niektóre kolumny. Jeśli nie można usunąć kolumny, możesz ukryć kolumnę.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku a następnie kliknij pozycję Ustawienia witryny.

  Ustawienia witryny w menu Akcje witryny
 2. W obszarze Galerie kliknij Kolumny witryny.

 3. W obszarze Kolumny witryny kliknij kolumnę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Przycisk Usuń kolumny w dolnej części strony
 5. Jeśli wiesz, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK

  Potwierdzanie usunięcia, klikając przycisk OK

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, aby usunąć wszystkie odwołania, mogą być nadal używane, lub nie można usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Początek strony

Usuwanie kolumny SharePoint 2007 listy lub biblioteki

Ważne: Ta procedura powoduje usunięcie kolumny i wszystkich danych w kolumnie.

 1. Jeśli SharePoint listy lub biblioteki nie jest już otwarta, kliknij jej nazwę na pasku Szybkie uruchamianie.

  Jeśli nazwa listy lub biblioteki nie jest wyświetlana, kliknij pozycję Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij nazwę listy lub biblioteki.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:

   • W menu Ustawienia Settings menu kliknij polecenie Ustawienia listy lub odpowiednią opcję ustawienia.

   • W witrynie blogu w obszarze Łącza administracji, kliknij pozycję Zarządzanie wpisów, aby wyświetlić listę wpisów. W menu Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia listy.

 2. W obszarze kolumny kliknij nazwę kolumny, którą chcesz usunąć.

 3. Przewiń do dołu ekranu, a następnie kliknij polecenie Usuń.

  Usuwanie kolumny u dołu strony ustawień kolumny
 4. Gdy zostanie wyświetlony monit, jeśli masz pewność, że chcesz usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK.

Uwaga: Listy i biblioteki zawierają pewne wymagane kolumny, których nie można usunąć, takie jak Tytuł lub nazwę kolumny. Jeśli nie można usunąć kolumny, przycisk Usuń nie jest dostępna. Jeśli nie można usunąć kolumny, ale nie chcesz wstawić kolumnę do są wyświetlane w widoku, można go ukryć. Łącza do dodatkowych informacji dotyczących ukrywania kolumn w sekcji Zobacz też.

Początek strony

Usuwanie kolumny witryny z SharePoint 2007

Aby usunąć kolumnę witryny, potrzebujesz usunąć wszystkie odwołania do kolumny. Ta opcja uwzględnia Użyj na listach lub w bibliotekach dokumentów. Opróżnić Kosz programu SharePoint , należy upewnić się, że go nie jest określany z elementu, który jest zostały usunięte. Nie można usunąć niektóre kolumny. Jeśli nie można usunąć kolumny, możesz ukryć kolumnę.

 1. W menu Akcje witryny Obraz przycisku kliknij pozycję Ustawienia witryny, a następnie kliknij przycisk Modyfikuj wszystkie ustawienia witryny.

  Modyfikowanie wszystkich opcji Ustawienia witryny w obszarze Ustawienia witryny

  Uwaga: W witrynie, dla którego jest dostosowana menu Akcje witryny wskaż polecenie Ustawienia witryny, a następnie kliknij pozycję Ustawienia, które chcesz wyświetlić.

 2. W obszarze Galerie kliknij Kolumny witryny.

 3. W obszarze kolumny witryny kliknij kolumnę, którą chcesz usunąć.

 4. Kliknij przycisk Usuń w prawym dolnym rogu strony.

  Usuwanie kolumny u dołu strony ustawień kolumny
 5. Jeśli wiesz, że chcesz trwale usunąć kolumnę, kliknij przycisk OK

  Potwierdzanie usunięcia, klikając przycisk OK

  Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z informacją, aby usunąć wszystkie odwołania, mogą być nadal używane, lub nie można usunąć.

  Komunikat o błędzie, gdy nie można usunąć kolumny

Nie można usunąć kolumny utworzonym przeze mnie

Istnieją kolumny systemowe, których nie można usunąć z odpowiednie uprawnienia, możesz usunąć kolumny, której został utworzony, gdy nie jest już istnieje odwołanie. Jednak do wyszukania kolumny, która powinna być można usunąć i nie można usunąć lub ukryć ją na liście lub w bibliotece, może on być uszkodzony. Ponieważ jest to wystąpienie rzadkich, obecnie nie jest sposobem na usunięcie uszkodzonego pliku w SharePoint. Zostały nieobsługiwane rozwiązań wysłana social.msdn.microsoft.com może działać, gdy prowadzone przez administratora sieci lub SharePoint. Poproś administratora o pomoc.

Przesyłanie opinii

Ten artykuł jest przydatne? Jeśli tak, napisz nam u dołu tej strony. Pozwól nam zapoznanie się z błędne lub Brak. Jeśli masz tutaj z wyników wyszukiwania, a nie był informacje, które chcesz utworzyć, trafić zostały wyszukiwania. Dołącz SharePoint, systemu operacyjnego i wersji przeglądarki. Sprawdź dokładnie czynności i zaktualizować w tym artykule użyjemy swoją opinię.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×