Usuwanie kategorii w programie Project Server 2010

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

W Microsoft Project Server 2010 możesz usunąć wszelkie istniejące kategorii niestandardowej na stronie Zarządzanie kategoriami w Microsoft Project Web App.

Uwaga: Nie można usunąć kategorii Project Server 2010 domyślnych.

Przed wykonaniem tej procedury należy upewnić się, że:

  • Masz dostęp do Project Server 2010 za pośrednictwem witryny Microsoft Project Web App.

Ważne: Zarządzaj użytkownikami i grupami globalne uprawnienia w Project Server 2010 jest wymagany do wykonania tej procedury.

Aby usunąć kategorię

Wykonaj poniższe czynności, aby usunąć istniejącą kategorię w Project Server 2010.

Usuwanie kategorii:

  1. Na stronie głównej aplikacji Project Web App na pasku Szybkie uruchamianie kliknij pozycję Ustawienia serwera.

  2. Na stronie Ustawienia serwera w sekcji Zabezpieczenia kliknij pozycję Zarządzaj kategoriami.

  3. Na stronie Zarządzanie kategorii na liście Nazwa kategorii Znajdź kategorię, którą chcesz usunąć. Zaznacz pole wyboru obok kategorii, którą chcesz usunąć. Należy zauważyć, że można zaznaczyć wielu kategorii.

  4. Kliknij przycisk Usuń kategorie.

    Zostanie wyświetlony komunikat z ostrzeżeniem zauważyć, że kategorii zostaną trwale usunięte.

    Przestroga: Upewnij się, że kategorii, którą chcesz usunąć jest język, który chcesz usunąć. Jeśli przypadkowo usunięta niewłaściwa Kategoria, zostanie trwale usunięta i konieczność ich ponownego utworzenia.

  5. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×