Usuwanie kalendarza rezerwacji

W tym artykule wyjaśniono, jak można usunąć niechciany Kalendarz Bookings. Możesz usunąć Kalendarz rezerwacji na kilka sposobów. Kalendarz rezerwacji można usunąć w centrum administracyjnym programu Microsoft 365 lub za pomocą programu PowerShell.

Ważne: Wszystkie kalendarze w księdze utworzone w programie 2017 lub przed usunięciem muszą zostać usunięte za pomocą instrukcji programu PowerShell w tym temacie. Wszystkie kalendarze rezerwacji utworzone w programie 2018 lub później można usunąć w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365. Postępuj zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Kalendarz Bookings to miejsce, w którym są przechowywane wszystkie istotne informacje na temat tego kalendarza i danych. Obejmuje to informacje biznesowe, logo i godziny pracy dodane podczas tworzenia kalendarza rezerwacji.  odpowiedni personel i usługi dodane podczas tworzenia kalendarza rezerwacji; oraz wszystkie rezerwacje i terminy, które zostały dodane do kalendarza rezerwacji po jego utworzeniu. Po usunięciu kalendarza rezerwacji informacje te zostaną trwale usunięte i nie można ich odzyskać.

Usuwanie kalendarza rezerwacji w centrum administracyjnym usługi Microsoft 365

 1. GotoAdminCenterWW

 2. W centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika
 3. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz nazwy użytkowników, których chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń użytkownika.

  Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

Usuwanie kalendarza rezerwacji za pomocą programu Exchange Online PowerShell

Uwaga: Aplikacja Bookings jest domyślnie włączona dla klientów korzystających z subskrypcji usługi Office 365 Business Premium lub Office365_Edu_A3 i Office365_Edu_E5. Aplikacja Bookings jest też dostępna dla klientów korzystających z usług Office 365 Enterprise E3 i E5, ale jest domyślnie wyłączona. Aby ją włączyć, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji biznesowych w usłudze Office 365 dla subskrypcji Enterprise.

Zobacz Podłączanie do usługi Exchange Online Power Shell pod kątem wymagań wstępnych oraz wskazówki dotyczące łączenia się z ExOPowerShell.

Usuwanie kalendarza rezerwacji za pomocą programu PowerShell

Po starannym przeczytaniu i wykonaniu czynności opisanych w artykule w witrynie TechNet, do którego odwołuje się powyższy krok, możesz wykonać poniższe czynności w celu trwałego usunięcia niepotrzebnego kalendarza rezerwacji.

 1. Upewnij się, że korzystasz z aktywnego PowerShell_1st_NoVer okna poleceń, które zostało uruchomione jako administrator.

  • PowerShell_2nd_NoVer można uruchomić, wyszukując go za pomocą menu Start systemu Windows.

  • Po jego znalezieniu kliknięcie prawym przyciskiem myszy spowoduje otwarcie menu zawartości z opcją Uruchom jako administrator.

 2. Wprowadź następujące polecenie:

  $user = get-credential

 3. Po wyświetleniu monitu zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawy dla Office 365 dzierżawy obsługującej Kalendarz rezerwacji, który chcesz trwale usunąć.

 4. Następnie w wierszu polecenia PowerShell_2nd_NoVer wprowadź następujące polecenie:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Następnie wprowadź następujące polecenie:

  Import-PSSession $s

 6. Po zakończeniu przetwarzania tego polecenia wprowadź następujące polecenie, aby uzyskać listę skrzynek pocztowych do rezerwacji w dzierżawie:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Wpisz następujące polecenie:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Pamiętaj, aby dodać spację po usunięciu skrzynki pocztowej i wpisać dokładną nazwę aliasu skrzynki pocztowej na liście przy użyciu powyższego polecenia, które chcesz usunąć bez nawiasów kwadratowych.

 8. Wprowadź następujące polecenie:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  Pozwoli to sprawdzić, czy Skrzynka pocztowa, którą chcesz trwale usunąć, nie jest już widoczna na liście.  

 9. Wpisz Exit w monicie, aby zamknąć PowerShell_2nd_NoVer sesję.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×