Usuwanie kalendarza rezerwacje.

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, jak można usunąć niepożądane Bookings kalendarza. Możesz usunąć kalendarza rezerwacji na kilka sposobów. Możesz usunąć kalendarza rezerwacji w Centrum administracyjnym usługi Office 365 lub można użyć programu PowerShell.

Ważne: Wszystkie kalendarze rezerwacje utworzonych w 2017 lub przed muszą zostać usunięte zgodnie z instrukcjami zawartymi w programie Powershell na ten temat. Wszystkie kalendarze rezerwacji utworzony w 2018 lub po można usunąć w Centrum administracyjnym usługi Office 365. Postępuj zgodnie z instrukcjami poniżej.

Kalendarz Bookings jest, gdzie są przechowywane wszystkie informacje dotyczące tego kalendarza rezerwacji i danych. Ta opcja uwzględnia informacji biznesowych, logo i godzin pracy dodane podczas tworzenia kalendarza rezerwacji;  właściwego personelu i usługi dodane podczas tworzenia kalendarza rezerwacji; i wszystkie rezerwacje i czasu wolnego terminy dodawane do kalendarza rezerwacji, gdy został utworzony. Po usunięciu kalendarza rezerwacji te informacje są trwale usuwane, i nie można odzyskać.

Usuwanie kalendarza rezerwacji w Centrum administracyjnym usługi Office 365

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

 2. W centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika
 3. Na stronie Aktywni użytkownicy wybierz nazwy użytkowników, których chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Usuń użytkownika.

  Usuwanie użytkownika w usłudze Office 365.

Usuwanie kalendarza rezerwacji, przy użyciu programu PowerShell usługi Exchange Online

Uwaga: Rezerwacje jest domyślnie włączone dla klientów, którzy mają subskrypcji usługi Office 365 Business Premium, lub Office 365 A3 i Office 365 A5. Rezerwacje jest także dostępny dla klientów, którzy mają Office 365 Enterprise E3 i E5, ale jest wyłączona domyślnie. Aby ponownie włączyć, zobacz Uzyskiwanie dostępu do aplikacji biznesowych usługi Office 365 dla subskrypcji.

Połącz z programem Exchange Online Power Shell podano wskazówki dotyczące łączenia się PowerShell dla usługi Exchange Online i wymagania wstępne.

Aby usunąć kalendarz rezerwacji za pomocą programu PowerShell

Po uważnie przeczytaj i kroki opisane w artykule TechNet wymienionych powyżej, może potrwać następujące czynności, aby trwale usunąć niepożądane rezerwacji kalendarza.

 1. Upewnij się, że korzystasz z okna poleceń active Microsoft PowerShell, jaki uruchomiono jako administrator.

  • PowerShell może działać po wyszukaniu go z menu Start systemu Windows.

  • Po znalezieniu go kliknięcie spowoduje otwieranie menu zawartości za pomocą opcji "Uruchom jako administrator".

 2. Wpisz następujące polecenie:

  $user = get-credential

 3. Gdy zostanie wyświetlony monit, zaloguj się przy użyciu poświadczeń administratora dzierżawy dla dzierżawy Office 365 hostingu kalendarz rezerwacji, który chcesz trwale usunąć.

 4. Następnie w wierszu polecenia PowerShell wprowadź następujące polecenie:

  $s = New-Pssession -ConnectionUri https://outlook.office365.com/powershell-liveid -Credential $user -Authentication basic -AllowRedirection -ConfigurationName Microsoft.Exchange

 5. Wpisz następujące polecenie:

  Import-PSSession $s

 6. Po zakończeniu tego polecenia przetwarzania, wpisz następujące polecenie, aby uzyskać listę rezerwacji skrzynek pocztowych w dzierżawie usługi:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

 7. Wpisz następujące polecenie:

  remove-mailbox [BookingCalendarToDelete]

  Pamiętaj o Dodaj spację po skrzynki pocztowej Usuń, a następnie wpisz nazwę dokładnie rezerwacji skrzynki pocztowej alias na liście przy użyciu polecenia, powyżej którego chcesz trwale usunąć, bez nawiasów.

 8. Wpisz następujące polecenie:

  get-mailbox -RecipientTypeDetails Scheduling

  To umożliwiają zweryfikować, że skrzynkę pocztową, którą chcesz trwale usunąć już nie jest widoczna na liście.

 9. Wpisz wyjścia w wierszu, aby zamknąć sesję PowerShell.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×