Usuwanie i przechowywania usługi OneDrive

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule opisano, co się stanie z użytkownika OneDrive po usunięciu konta usługi Office 365 dla swojej organizacji.

Udostępnianie innego użytkownika usuniętym użytkownikiem usługi OneDrive

Po usunięciu użytkownika w Centrum administracyjnym usługi Office 365, możesz wybrać, co chcesz zrobić z produktu licencji użytkownika, wiadomości e-mail i OneDrive. Możesz udostępnić innym użytkownika OneDrive, ten użytkownik ma 30 dni domyślnie dostęp do pobierania plików, które mają być. (Aby zmienić czas przechowywania, zobacz Ustawianie zasad przechowywania usługi OneDrive dla usunięci użytkownicy). Ich otrzymasz wiadomość e-mail z łączem do te instrukcje w celu uzyskiwania dostępu do usuniętych użytkownika OneDrive: Kopiowanie plików z usługi OneDrive przez innego użytkownika.

Konfigurowanie Delegowanie dostępu automatyczne

Domyślnie po usunięciu użytkownika, własności OneDrive są przenoszone do menedżera użytkownika. Wykonaj poniższe czynności, aby sprawdzić, czy delegowanie dostępu jest włączona oraz ustawić pomocniczy admin, w przypadku, gdy użytkownik nie ma określony Menedżer:

 1. Zaloguj się do usługi Office 365 jako administrator globalny lub administrator programu SharePoint.

 2. Wybierz ikonę Uruchamianie aplikacji Ikona o wyglądzie przycisku wafla, kliknięcie którego spowoduje wyświetlenie wielu kafelków aplikacji do wyboru. w lewym górnym rogu i wybierz polecenie Administrator w celu otwarcia centrum administracyjnego usługi Office 365. (Jeśli nie widzisz kafelka Administrator, oznacza to, że nie masz uprawnień administratora usługi Office 365 w organizacji).

 3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję Centra administracyjne > SharePoint.

 4. Kliknij pozycję Profile użytkowników w okienku po lewej stronie.

 5. W obszarze Ustawienia Mojej witryny kliknij pozycję Konfiguruj witryny Moja witryna.

 6. Obok Oczyszczanie Moja witryna upewnij się, że zaznaczone Włącz delegowanie dostępu.

 7. Zaleca się też określić konto właściciela pomocniczego w sekcji Moje czyszczenie witryn. To konto będzie wyznaczonego właściciela OneDrive, jeśli menedżera użytkownika nie skonfigurowano w Azure AD. Powiadomienia e-mail zostanie również wysyłane do drugiego właściciela konta, gdy wartość jest wypełniony.

 8. Kliknij przycisk OK.

Jeśli menedżera lub właściciel pomocniczy nie skonfigurowano dla użytkownika lub Delegowanie dostępu jest wyłączona, OneDrive przestrzega proces usuwania opisane w następnej sekcji. Jednak wiadomości e-mail nie będą wysyłane automatycznie.

Proces usuwania usługi OneDrive

 1. Użytkownik zostanie usunięty z Centrum administracyjnego Office 365 lub usunięto za pomocą funkcji synchronizacji Active Directory.

 2. Usuwanie konta są synchronizowane SharePoint Online.

 3. Działa Oczyść zadania OneDrive i OneDrive jest oznaczona do usunięcia. Usunięte użytkownika będzie wyświetlana w Centrum administracyjnym usługi Office 365 dla 30 dni. Domyślny okres przechowywania OneDrive jest również 30 dni, ale można go zmienić w Centrum administracyjnym OneDrive (zobacz Ustawianie zasad przechowywania usługi OneDrive dla usunięci użytkownicy) lub przy użyciu parametru - OrphanedPersonalSitesRetentionPeriod dla polecenia cmdlet Set-SPOTenant w Powłoka zarządzania usługi SharePoint Online. Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z tego polecenia cmdlet zobacz Ustawianie SPOTenant.

 4. Jeśli dla usuniętego konta określono kierownika, kierownik otrzymają wiadomość e-mail, informacją mają dostęp do OneDrive i że OneDrive zostaną usunięte z końcem okresu przechowywania.

 5. Jeśli konto użytkownika nie jest określony Menedżer, ale właściciel pomocniczy został wprowadzony w Centrum administracyjnym SharePoint, właściciel pomocniczy otrzymają wiadomość e-mail z informacją o tym, mają dostęp do OneDrive i że OneDrive zostaną usunięte w koniec okresu przechowywania.

 6. Siedem dni przed upływem okresu przechowywania, drugi poczty e-mail będą trafiać do menedżera lub właściciel pomocniczy pamiętać, że OneDrive zostaną usunięte w ciągu siedmiu dni.

 7. Po siedem dni OneDrive usunięte użytkownika są wysyłane do Kosza zbioru witryn, którym jest przechowywana w 93 dni. W tym czasie użytkownicy będą mieli dostęp do udostępnionej zawartości w OneDrive. Aby przywrócić OneDrive, należy użyć programu PowerShell. Aby uzyskać informacje zobacz Przywracanie usuniętych OneDrive.

  Uwaga: Należy zauważyć, że Kosz nie jest indeksowany i w związku z tym wyszukiwanie nie znajduje się tam zawartości. Oznacza to, że przytrzymaj Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych nie można zlokalizować dowolną zawartość, znajdujące się w Koszu było naciśnij i przytrzymaj go.

Uwagi: 

 • Zasady przechowywania zawsze pierwszeństwo do procesu usuwania standardowy OneDrive zawartość zasady może zostać usunięty przed 30 dni lub zachowywane przez dłużej niż przechowywania OneDrive. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Omówienie zasad przechowywania. Analogicznie, OneDrive zostaną umieszczone w przytrzymaj jako część sprawy Zbieranie elektronicznych materiałów dowodowych menedżerowie i właściciele pomocniczy zostanie wysłana wiadomość e-mail o oczekiwanie na usunięcie, ale nie można usunąć OneDrive, dopóki nie zostanie usunięty blokady.

 • Okres przechowywania oczyszczania OneDrive rozpoczyna się po usunięciu konta użytkownika z Azure Active Directory. Żadna inna czynność spowoduje, że proces oczyszczania ma być wykonywana przy tym inwalidztwa konta użytkownika lub usunięcie licencji użytkownika. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Usuwanie licencji użytkowników w usłudze Office 365 dla firm.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×