Usuwanie duplikatów (Power Query)

Uwaga:  Dodatek Power Query w programie Excel 2016 ma nazwę Pobieranie i przekształcanie. Podane tutaj informacje dotyczą obu tych funkcji. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Pobieranie i przekształcanie w programie Excel 2016.

Ta funkcja umożliwia usunięcie wszystkich wierszy z tabeli dodatku Power Query w Edytorze zapytań, w których wartości w wybranych kolumnach stanowią duplikaty wcześniejszych wartości.

Rozważmy przykład tabeli z czterema kolumnami.

Usuwanie duplikatów 1

Zaznacz kolumny Kolumna1 i Kolumna4, a następnie wybierz pozycję Usuń duplikaty. Trzeci wiersz zostaje usunięty, ponieważ wartości w kolumnach Kolumna1 i Kolumna4 są takie same w obu przypadkach.

Usuwanie duplikatów 2

Aby usunąć duplikaty

  • Zaznacz kolumny na siatce podglądu Edytora zapytań.

Przy użyciu wstążki Edytor zapytań

  • Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Usuń duplikaty.

Przy użyciu menu kontekstowego Edytor zapytań

  • Na wstążce Edytor zapytań kliknij pozycję Usuń duplikaty. Możesz również kliknąć prawym przyciskiem myszy i kliknąć polecenie Usuń duplikaty.

Uwaga: Edytor zapytań jest wyświetlany tylko w przypadku ładowania, edytowania lub tworzenia nowego zapytania przy użyciu dodatku Power Query. W poniższym klipie wideo przedstawiono okno Edytora zapytań wyświetlane po edytowaniu zapytania z poziomu skoroszytu programu Excel. Aby wyświetlić Edytor zapytań bez ładowania lub edytowania istniejącego zapytania skoroszytu, w sekcji Pobieranie danych zewnętrznych na karcie wstążki dodatku Power Query wybierz pozycję Z innych źródeł > Puste zapytanie. Poniższy klip wideo przedstawia jeden sposób wyświetlania Edytora zapytań.

How to see Query Editor in Excel

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×