Usuwanie danych użytkownika w usłudze Microsoft Planner

W celu upewnienia się, że użytkownik został usunięty z usługi Microsoft Planner, użytkownik usunął tego użytkownika w centrum administracyjnym Microsoft 365. Po usunięciu użytkownika informacje telemetryczne zostaną usunięte w usłudze Microsoft Planner i nazwa użytkownika została zmieniona na "Dawn User". Jeśli chcesz usunąć informacje inne niż nazwa użytkownika i telemetrię, musisz uzyskać dostęp do odpowiednich planów i wykonać te czynności ręcznie.

Aby usunąć użytkownika z usługi Planner

Jako administrator pakietu Office 365 przejdź do centrum administracyjnego usługi Microsoft 365 i Usuń użytkownika, wykonując czynności opisane w artykule Usuwanie użytkownika z organizacji.

Spowoduje to usunięcie użytkownika z usługi Azure Active Directory. Przed upływem 30 dni można przywrócić konto — później dane użytkownika zostają trwale usunięte.

Ważne: Jeśli najpierw usuniesz użytkownika z usługi Azure Active Directory, nie będziesz w stanie eksportować planów użytkownika z usługi Microsoft Planner. Najpierw należy wyeksportować plany z usługi Microsoft Planner, jeśli użytkownik zamierza również usunąć użytkownika z organizacji.

Elementy usunięte automatycznie

Po usunięciu użytkownika jego Telemetria i nazwa użytkownika zostaną usunięte, wykonując następujące czynności:

  • Wszystkie dane telemetrii zostaną usunięte.    Zdarza się to za każdym razem, gdy użytkownik jest usuwany z usługi Azure Active Directory.

  • Nazwa użytkownika i User.Id zostaną usunięte.    Usługa Microsoft Planner przechowuje nazwę użytkownika i User.Id w TaskUserID. Po usunięciu użytkownika program Microsoft Planner zachowuje TaskUserID, ale usuwa nazwę użytkownika i User.Id. Umożliwia to usłudze Microsoft Planner wykonywanie następujących czynności:

    • Zmień nazwę użytkownika na "byłego użytkownika". Wszyscy usunięci użytkownicy zmienią nazwę "byłym użytkownikiem".

    • Zachowaj informacje o "zadaniach utworzonych przez", "zadanie przydzielone do" i "zadanie wykonane przez" pod nazwą "byłego użytkownika".

Aby usunąć określone dane użytkownika

Ponieważ usługa Microsoft Planner to narzędzie do współpracy, w którym jest udostępniana większość pracy, usunięcie użytkownika nie powoduje usunięcia żadnych planów, zadań ani zawartości, do których użytkownik był powiązany lub do których odwołuje się użytkownik. Jeśli chcesz usunąć lub Zredaguj dane zawarte w planach i zadaniach, możesz ręcznie edytować plan.

Aby edytować plany, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Udzielanie sobie uprawnień do grupy zawierającej dane osobowe użytkownika.    Jest to najbardziej przydatne, gdy dane użytkownika znajdują się w miejscu, w którym użytkownik nie ma dostępu do.

  • Zmień hasło użytkownika i zaloguj się jako użytkownik.    Działa to najlepiej w przypadku planów, w których uczestniczył użytkownik.

    Ważne: Zmiana hasła użytkownika i zalogowanie się będzie działać tylko wtedy, gdy zostanie ono wykonane przed usunięciem użytkownika z organizacji.

Po uzyskaniu uprawnień lub zalogowaniu się jako użytkownik możesz zmienić lub usunąć plan, zadanie lub inną zawartość, która nie powinna już odwoływać się do użytkownika.

Zobacz też

Eksportowanie danych użytkownika z usługi Microsoft Planner

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×