Usuwanie byłego pracownika z usługi Office 365

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ostatnia aktualizacja: 5 marca, 2018

Wyloguj się teraz!

Jeśli chcesz natychmiast usunąć pracownika z usługi Office 365, wykonaj następujące czynności:

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz użytkownika i zresetuj jego hasło (nie wysyłaj go do niego).

 3. Nadal na stronie właściwości użytkownika rozwiń obszar Ustawienia usługi OneDrive, a następnie wybierz pozycję Zainicjuj.

  Wybierz pozycję Zainicjuj, aby natychmiast wylogować użytkownika.

W ciągu godziny — lub po kliknięciu przez użytkownika poza bieżącą stroną usługi Office 365, na której się znajduje — zostanie wyświetlony monit o ponowne zalogowanie się. (Token odświeżania jest ważny przez godzinę, więc ilość czasu zależy od tego, ile czasu pozostało w tokenie użytkownika i czy przeszedł on poza bieżącą stronę sieci Web).

ZASTRZEŻENIE: Jeśli użytkownik znajduje się w aplikacji Outlook w sieci Web i klika w swojej skrzynce pocztowej, może nie zostać wylogowany natychmiast. Gdy tylko kliknie inny kafelek, na przykład OneDrive, lub odświeży przeglądarkę, zostanie zainicjowane wylogowywanie.

Aby natychmiast wylogować użytkownika za pomocą programu PowerShell, zobacz polecenie cmdlet Revoke-AzureADUserAllRefreshToken.

Aby uzyskać więcej informacji o czasie, jaki zajmuje usunięcie kogoś z poczty e-mail, zobacz Co należy wiedzieć o zamykaniu sesji poczty e-mail pracownika.

Omówienie kroków usuwania pracownika i zabezpieczania danych

Często otrzymujemy pytanie „Co należy zrobić, aby zabezpieczyć dane po odejściu pracownika z organizacji?”. W tym artykule wyjaśniono, jak zablokować dostęp do usługi Office 365 i jakie kroki należy podjąć, aby zabezpieczyć swoje dane.

Uwaga: Jeśli jesteś administratorem globalnym, możesz usunąć pracownika, przesyłanie dalej poczty e-mail wybierz pozycję co zrobić z ich zawartości OneDrive za pomocą nowego środowiska z przewodnikiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz administratora globalnego: usuwanie użytkownika. Jednak zaleca wykonywania wszystkie dodatkowe kroki wymienione tutaj, aby upewnić się, że pracownik nie ma dostępu do danych firmy.

Oto krótki przegląd. W tym artykule szczegółowo wyjaśniono poszczególne kroki.

Krok

Uzasadnienie

1. Zapisanie zawartości skrzynki pocztowej użytkownika

Jest to przydatne dla osoby, która przejmie obowiązki pracownika, lub w przypadku postępowania sądowego.

2. Przesłanie dalej wiadomości e-mail użytkownika do innego pracownika lub konwertowanie na udostępnioną skrzynkę pocztową

W ten sposób adres e-mail byłego pracownika pozostanie aktywny. Dzięki temu klienci lub partnerzy, którzy nadal wysyłają wiadomości e-mail na adres byłego pracownika, będą mogli skontaktować się z osobą, która przejęła jego obowiązki.

3. Wyczyszczenie i zablokowanie urządzenia przenośnego użytkownika

Spowoduje to usunięcie danych biznesowych z telefonu lub tabletu.

4. Zablokowanie dostępu użytkownika do danych i poczty e-mail w usłudze Office 365

Uniemożliwi to danej osobie uzyskanie dostępu do starej skrzynki pocztowej i danych usługi Office 365.

Porada: Po zablokowaniu dostępu użytkownika opłata za jego licencję nadal jest naliczana. Aby opłata nie była naliczana, należy usunąć tę licencję z subskrypcji (krok 5).

5. Przenoszenie zawartości pracownika z usługi OneDrive

Jeśli tylko usuniesz licencję użytkownika, ale nie usuniesz konta, zawartość w usłudze OneDrive użytkownika pozostanie dla Ciebie dostępna nawet po upływie 30 dni.

Przed usunięciem konta przenieś zawartość z usługi OneDrive użytkownika do innej, łatwo dla Ciebie dostępnej lokalizacji. Po usunięciu konta pracownika zawartość w jego usłudze OneDrive jest zachowywana przez 30 dni. W ciągu tych 30 dni możesz jednak przywrócić konto użytkownika i uzyskać dostęp do jego zawartości w usłudze OneDrive. Jeśli przywrócisz konto użytkownika, zawartość z usługi OneDrive pozostanie dla Ciebie dostępna nawet po upływie 30 dni.

5a. Co się stanie, jeśli użytkownik używał swojego komputera osobistego w celu uzyskania dostępu do usługi OneDrive i programu SharePoint?

Jeśli w celu pobrania plików z usługi OneDrive i programu SharePoint użytkownik używał komputera osobistego zamiast udostępnionego przez firmę, nie ma sposobu na wyczyszczenie przechowywanych w ten sposób plików.

Nadal będzie mieć dostęp do wszelkich plików, które zostały zsynchronizowane na jego komputerze. 

6. Odebranie i usunięcie licencji usługi Office 365 użytkownika

Po odebraniu licencji możesz ją przypisać innej osobie. Możesz też usunąć licencję, aby nie płacić za nią do czasu zatrudnienia nowej osoby.

Po odebraniu lub usunięciu licencji stare wiadomości e-mail, kontakty i kalendarz użytkownika będą przechowywane przez okres 30 dni, po czym zostaną trwale usunięte. Jeśli tylko usuniesz licencję, ale nie usuniesz konta, zawartość w usłudze OneDrive użytkownika pozostanie dla Ciebie dostępna nawet po upływie 30 dni.

7. Usunięcie konta użytkownika byłego pracownika

Spowoduje to usunięcie konta z obszaru centrum administracyjne usługi Office 365. Dzięki temu zostanie zachowany porządek.

Zapisywanie zawartości skrzynki pocztowej byłego pracownika

Istnieją dwa sposoby zapisywania zawartości skrzynki pocztowej byłego pracownika:

 1. Dodaj adres e-mail byłego pracownika do swojej wersji programu Outlook 2013 lub 2016, a następnie wyeksportuj dane do pliku pst. W razie potrzeby możesz zaimportować dane do innego konta e-mail. Aby dowiedzieć się, jak to zrobić, zobacz Uzyskiwanie dostępu do danych byłego użytkownika i tworzenie kopii zapasowej tych danych.

  LUB

 2. Zastosuj do skrzynki pocztowej archiwizację w związku z postępowaniem sądowym lub archiwizację miejscową przed usunięciem konta użytkownika. Jest to o wiele bardziej skomplikowane niż pierwsza opcja, ale warto to zrobić, jeśli: Twój plan usługi Enterprise obejmuje archiwizację zwykłą i ze względów prawnych, możliwe jest postępowanie sądowe i masz zaawansowany technicznie dział informatyczny.

  Przekonwertowanie skrzynki pocztowej na „nieaktywną skrzynkę pocztową” umożliwia administratorom, specjalistom ds. zgodności lub menedżerom rekordów używanie narzędzi miejscowego zbierania elektronicznych materiałów dowodowych w usłudze Exchange Online w celu uzyskania dostępu do zawartości i jej przeszukania.

  Nieaktywne skrzynki pocztowe nie mogą otrzymywać wiadomości e-mail i nie są wyświetlane w udostępnionej książce adresowej organizacji ani na innych listach.

  Aby dowiedzieć się, jak stosować archiwizację względem skrzynki pocztowej, zobacz artykuł w witrynie TechNet Zarządzanie nieaktywnymi skrzynkami pocztowymi w usłudze Exchange Online.

Przesyłanie dalej wiadomości e-mail byłego pracownika do innego pracownika lub konwertowanie na udostępnioną skrzynkę pocztową

W tym kroku przypiszesz adres e-mail byłego pracownika do innego pracownika lub przekonwertujesz skrzynkę pocztową tego użytkownika na udostępnioną skrzynkę pocztową, którą utworzono.

 • Utworzenie udostępnionej skrzynki pocztowej to mniej kosztowna metoda, ponieważ nie trzeba opłacać licencji, o ile skrzynka pocztowa ma rozmiar poniżej 50 GB. Skrzynce o rozmiarze ponad 50 GB trzeba przypisać licencję.

 • Jeśli przekonwertowano skrzynkę pocztową na udostępnioną skrzynkę pocztową, zostaną udostępnione również wszystkie stare wiadomości. Może to zająć dużo miejsca.

 • Jeśli skonfigurowano przesyłanie dalej poczty e-mail, tylko nowe wiadomości e-mail wysyłane do byłego pracownika będą teraz wysyłane do bieżącego pracownika.

 • Przesyłanie dalej wiadomości e-mail wymaga, aby do konta byłego pracownika była dołączona licencja.

 1. WAŻNE: Jeśli konfigurujesz przesyłanie dalej poczty e-mail lub udostępnioną skrzynkę pocztową, na końcu nie usuwaj konta byłego pracownika. Jest ono niezbędne do przesyłania dalej poczty e-mail i udostępniania skrzynki pocztowej.

 2. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika

 4. Wybierz pracownika, którego chcesz zablokować.

  Wybieranie użytkownika, którego chcesz zablokować

 5. Kliknij pozycję Ustawienia poczty. Obok pozycji Przesyłanie dalej wiadomości e-mail wybierz pozycję Edytuj.

  Wybierz pozycję Ustawienia poczty, a następnie wybierz pozycję Edytuj.
 6. Włącz opcję Przesyłaj dalej wszystkie wiadomości e-mail wysyłane do tej skrzynki pocztowej. W polu Adres przesyłania dalej wpisz adres e-mail bieżącego pracownika (lub udostępnionej skrzynki pocztowej), który będzie otrzymywał pocztę e-mail.

  Dodaj adres e-mail bieżącego pracownika.

 7. Wybierz pozycję Zapisz.

 8. Pamiętaj, aby nie usuwać konta byłego pracownika.

Czyszczenie i blokowanie urządzenia przenośnego byłego pracownika

Jeśli były pracownik dysponował telefonem służbowym, przy użyciu centrum administracyjnego programu Exchange możesz wyczyścić i zablokować to urządzenie, co spowoduje usunięcie wszystkich danych organizacji z urządzenia i zablokowanie jego łączności z usługą Office 365.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym usługi Office 365 w lewym dolnym okienku nawigacji rozwiń pozycję Centra administracyjne i wybierz pozycję Exchange.

  Ekran może wyglądać podobnie do jednego z następujących obrazów:

  Centra administracyjne usługi Office 365
 3. W centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Skrzynki pocztowe.

 4. Wybierz użytkownika, a następnie w obszarze Urządzenia przenośne wybierz pozycję Wyświetl szczegóły.

 5. Na stronie Szczegóły urządzenia przenośnego w obszarze Urządzenia przenośne wybierz urządzenie przenośne, kliknij pozycję Wyczyść dane Wyczyść urządzenie , a następnie pozycję Zablokuj.

 6. Kliknij pozycję Zapisz.

  Wskazówka: Upewnij się też, że użytkownik został usunięty lub wyłączony w usłudze lokalnej Blackberry Enterprise Service. Należy również wyłączyć wszelkie urządzenia Blackberry tego użytkownika. Konkretnej procedury wyłączania użytkownika należy szukać w podręczniku administratora usług Blackberry Business Cloud Services.

Blokowanie byłemu pracownikowi dostępu do danych usługi Office 365

WAŻNE: Zablokowanie konta może potrwać do 24 godzin. Jeśli chcesz od razu uniemożliwić użytkownikowi dostęp przez logowanie się, zresetuj jego hasło, a następnie zainicjuj zdarzenie jednorazowe, które wyloguje go z sesji usługi Office 365 na wszystkich urządzeniach. Zobacz Wyloguj się teraz!

Aby uniemożliwić użytkownikowi logowanie i dostęp do danych usługi Office 365:

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika

 3. Zaznacz pracownika, którego chcesz zablokować, a następnie wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Stan logowania w okienku użytkownika.

  Wybieranie pozycji edytuj obok pozycji Stan logowania
 4. W okienku Stan logowania wybierz pozycję Logowanie jest zablokowane, a następnie pozycję Zapisz.

Blokowanie byłemu pracownikowi dostępu do poczty e-mail (usługa Exchange Online)

Jeśli subskrypcja usługi Office 365 obejmuje pocztę e-mail usługi Office 365, należy zalogować się do centrum administracyjnego programu Exchange i wykonać następujące czynności, aby zablokować byłemu pracownikowi dostęp do poczty e-mail.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym usługi Office 365 w lewym dolnym okienku nawigacji rozwiń pozycję Centra administracyjne i wybierz pozycję Exchange.

  Ekran może wyglądać podobnie do jednego z następujących obrazów:

  Centra administracyjne usługi Office 365
 3. W centrum administracyjnym programu Exchange przejdź do pozycji Adresaci > Skrzynki pocztowe.

 4. Kliknij dwukrotnie nazwę użytkownika, aby otworzyć stronę Funkcje skrzynki pocztowej . W obszarze Urządzenia przenośnekliknij pozycję Wyłącz protokół Exchange ActiveSync , Wyłącz aplikację OWA dla urządzeń i Odpowiedz Tak , zarówno po wyświetleniu monitu.

 5. W obszarze Łączność wiadomości E-mailkliknij przycisk Wyłącz dla wszystkich protokołów (Outlook w sieci web, IMAP, POP3 i MAPI) i Tak odpowiedzi do wszystkich po wyświetleniu monitu.

Odbieranie licencji usługi Office 365 byłemu użytkownikowi i jej usuwanie

Aby nie była naliczana opłata za licencję osoby, która odeszła z organizacji, należy odebrać licencję usługi Office 365 tej osobie, a następnie usunąć licencję z subskrypcji. Jeśli licencja nie zostanie usunięta z subskrypcji, będzie można ją przypisać innemu użytkownikowi.

Po odebraniu licencji wszystkie dane użytkownika są przechowywane przez 30 dni. Możesz uzyskać dostęp do danych lub przywrócić konto, jeśli użytkownik powróci. Po 30 dniach wszystkie dane użytkownika (z wyjątkiem dokumentów przechowywanych w usłudze SharePoint Online) zostaną trwale usunięte z usługi Office 365 i ich odzyskanie nie będzie możliwe.

 1. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 2. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika

 3. Zaznacz pracownika, którego chcesz zablokować, a następnie wybierz pozycję Edytuj obok pozycji Licencje na produkty w okienku użytkownika.

  Wybieranie pozycji edytuj obok pozycji Licencje na produkty
 4. W okienku Licencje na produkty przesuń wskaźnik licencji do pozycji Wyłączone, a następnie wybierz pozycję Przypisz, aby odebrać licencję.

  Usuwanie licencji

  Po zakończeniu odbierania licencji w okienku zostanie wyświetlony komunikat Usunięto produkty.

Aby do czasu zatrudnienia innej osoby zmniejszyć liczbę licencji, za które naliczana jest opłata, wykonaj następujące czynności:

 1. W centrum administracyjnym usługi Office 365 wybierz pozycję Rozliczenia > Subskrypcje.

 2. Wybierz pozycję Dodaj/Usuń licencje, aby usunąć licencję i za nią nie płacić do czasu zatrudnienia nowej osoby.

  Usuwanie licencji z subskrypcji za pomocą strzałek

  Po dodaniu nowej osoby do firmy zostanie wyświetlony monit o kupno licencji w tym samym czasie. Wystarczy tylko jedno kliknięcie!

Aby uzyskać więcej informacji na temat zarządzania licencjami użytkowników dla usługi Office 365 dla firm, zobacz Przypisywanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm i Usuwanie licencji użytkownikom w usłudze Office 365 dla firm.

Jak usunięte konto pracownika wpływa na program Skype dla firm

Gdy usuniesz licencję użytkownika z usługi Office 365, skojarzony z tym użytkownikiem numer telefoniczny PSTN zostanie zwolniony. Możesz go przypisać innemu użytkownikowi.

Jeśli użytkownik należy do grupy kolejki, nie będzie już prawidłowym obiektem docelowym agentów kolejki połączeń. Dlatego zalecamy, aby również usunąć użytkownika z grup skojarzonych z kolejką połączeń. 

Usuwanie konta użytkownika byłego pracownika

Po zapisaniu i uzyskaniu dostępu do wszystkich danych użytkownika byłego pracownika można usunąć konto byłego pracownika.

 1. Nie usuwaj konta, jeśli zostało skonfigurowane przesyłanie dalej poczty e-mail lub konto zostało przekonwertowane na udostępnioną skrzynkę pocztową. Konto jest niezbędne zarówno w przypadku przesyłania dalej poczty, jak i udostępnionej skrzynki pocztowej.

 2. Przejdź do: Kliknij tutaj, aby przejść do centrum administracyjnego usługi Office 365. .

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

  Przejdź do Centrum administracyjnego usługi Office 365.

 3. W centrum administracyjnym wybierz pozycję Użytkownicy.

  Klikanie użytkownika

 4. Zaznacz pracownika, którego chcesz usunąć, wybierz pozycję Usuń użytkownika w okienku użytkownika, a następnie wybierz kolejno pozycje Usuń > Zamknij.

  Usuwanie użytkownika

Po usunięciu użytkownika jego konto staje się nieaktywne na około 30 dni. Przed upływem tego czasu można przywrócić konto — później zostanie ono trwale usunięte.

Czy Twoja organizacja korzysta z usługi Active Directory?

Jeśli w Twojej organizacji konta użytkowników są synchronizowane z usługą Office 365 z lokalnego środowiska usługi Active Directory, musisz usuwać i przywracać konta w lokalnej usłudze Active Directory. Nie można tego robić w usłudze Office 365.

Aby uzyskać instrukcje, zobacz artykuł w witrynie TechNet: Usuwanie konta użytkownika.

Jeśli korzystasz z usługi Azure Active Directory, zobacz polecenie cmdlet programu PowerShell Remove-MsolUser.

Co należy wiedzieć o zamykaniu sesji poczty e-mail pracownika

Poniżej przedstawiono informacje o tym, jak usunąć pracownika z poczty e-mail (Exchange).

Co możesz zrobić

Jak to zrobić

Zamknięcie sesji (na przykład aplikacji Outlook w sieci Web, programu Outlook, programu Exchange Active Sync itp.) i wymuszenie otwarcia nowej sesji

Resetuj hasło

Zamknięcie sesji i zablokowanie dostępu do przyszłych sesji (dla wszystkich protokołów)

Wyłącz konto. Na przykład (w centrum administracyjnym programu Exchange lub przy użyciu programu PowerShell):

Set-Mailbox user@contoso.com -AccountDisabled:$true

Zamknięcie sesji dla konkretnego protokołu (na przykład ActiveSync)

Wyłącz protokół. Na przykład (w centrum administracyjnym programu Exchange lub przy użyciu programu PowerShell):

Set-CASMailbox user@contoso.com -ActiveSyncEnabled:$false

Powyższe operacje można wykonać w trzech miejscach:

Jeśli zamykasz sesję tutaj

Zajmuje to tyle czasu

W centrum administracyjnym programu Exchange lub przy użyciu programu PowerShell

Oczekiwane opóźnienie mieści się w 30 minutach

W centrum administracyjnym usługi Azure Active Directory

Oczekiwane opóźnienie wynosi 60 minut

W środowisku lokalnym

Oczekiwane opóźnienie wynosi co najmniej 3 godziny

Jak uzyskać najszybszą reakcję na zamknięcie konta

Najszybsza. Użyj centrum administracyjnego programu Exchange (użyj programu PowerShell) lub centrum administracyjnego usługi Azure Active Directory. Synchronizowanie zmian za pomocą narzędzia DirSync w środowisku lokalnym może potrwać kilka godzin.

Najszybsza dla użytkownika obecnego lokalnie i w centrum danych programu Exchange. Zamknij sesję przy użyciu centrum administracyjnego usługi Azure Active Directory/centrum administracyjnego programu Exchange i wprowadź zmiany również w środowisku lokalnym. W przeciwnym razie zmiany w centrum administracyjnym usługi Azure Active Directory/centrum administracyjnym programu Exchange zostaną zastąpione przez narzędzie DirSync.

Tematy pokrewne

Przywracanie użytkownika

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×