Ustawienia strony

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Okno dialogowe Ustawienia strony służy do konfigurowania opcji układu i wydruku strony.

Kliknij kartę Układ strony, a następnie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku .

Przycisk Uruchom okno dialogowe Ustawienia strony

Ustawienia strony > opcje na karcie Strona

Orientacja    Wybierz orientację poziomą albo pionową.

Skalowanie    Powiększa lub zmniejsza arkusz lub zaznaczenie podczas drukowania, tak aby wydruk mieścił się na określonej liczbie stron.

  • Dopasuj do    Po wybraniu opcji Dopasuj do można wprowadzić wartość procentową w polu % rzeczywistej wielkości.

  • Wpasuj w strony    Po wybraniu opcji Wpasuj w strony można wprowadzić liczby w polach H x i V. Aby zapełnić papier na całej szerokości i użyć wymaganej liczby stron, wpisz 1 w polu H x i pozostaw pole V puste.

Rozmiar papieru    W tym polu kliknij opcję Letter, Legal lub inne opcje rozmiaru, aby wskazać rozmiar drukowanego dokumentu lub koperty.

Jakość wydruku    W tym polu kliknij rozdzielczość, aby określić jakość wydruku aktywnego arkusza. Rozdzielczość jest określana liczbą punktów na cal liniowego wymiaru wydruku. Wyższe rozdzielczości pozwalają na uzyskanie wyższej jakości wydruku na drukarkach, które obsługują drukowanie w wysokiej rozdzielczości.

Numer pierwszej strony    W tym polu wybierz opcję Automatycznie, aby rozpocząć numerowanie stron od „1” (w przypadku pierwszej strony zadania drukowania) lub od następnego numeru kolejnego (w przypadku kolejnych stron zadania wydruku). Wprowadź liczbę, aby określić początkowy numer strony różny od „1”.

Początek strony

Ustawienia strony > opcje na karcie Margines

Wprowadź ustawienia marginesów, które zostaną odzwierciedlone w polu Podgląd.

  • Górny, Dolny, Lewy, Prawy    Dopasuj wymiary w polach Górny, Dolny, Lewy i Prawy, aby określić odległość między danymi a krawędzią drukowanej strony.

  • Nagłówek lub Stopka    Wprowadź liczbę w polu Nagłówek lub w polu Stopka, aby dopasować odległość między nagłówkiem a górną krawędzią strony lub między stopką a dolną krawędzią strony. Odległość powinna być mniejsza niż margines, gdyż w przeciwnym razie nagłówek lub stopka będzie nakładać się na dane.

Wyśrodkuj na stronie Dane można wyśrodkować na stronie w obszarze ograniczonym marginesami, zaznaczając pole wyboru W pionie, pole wyboru W poziomie lub oba te pola.

Początek strony

Ustawienia strony > opcje na karcie Nagłówek i stopka

Nagłówek    W polu Nagłówek kliknij jeden z nagłówków wbudowanych lub kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy, aby utworzyć nagłówek niestandardowy dla arkusza, który zostanie wydrukowany. Wbudowany nagłówek zostanie skopiowany do okna dialogowego Nagłówek, w którym będzie można go sformatować lub edytować.

Stopka    W polu Stopka kliknij jedną ze stopek wbudowanych lub kliknij przycisk Stopka niestandardowa, aby utworzyć stopkę niestandardową dla arkusza, który zostanie wydrukowany. Wbudowana stopka zostanie skopiowana do okna dialogowego Stopka, w którym będzie można ją sformatować lub edytować.

Inne na stronach parzystych i nieparzystych    Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych mają być inne niż na stronach parzystych.

Inne na pierwszej stronie    Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, aby usunąć nagłówek i stopkę z pierwszej drukowanej strony lub aby utworzyć na tej stronie niestandardowy nagłówek i stopkę. Aby utworzyć niestandardowy nagłówek lub stopkę na pierwszej stronie, zaznacz to pole wyboru, kliknij przycisk Nagłówek niestandardowy lub Stopka niestandardowa, a następnie na karcie Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony podaj informacje, które mają być widoczne w nagłówku lub w stopce na pierwszej stronie.

Skaluj z dokumentem    Zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem, aby określić, czy w nagłówkach i stopkach ma być używany ten sam rozmiar czcionki i skalowanie co w arkuszu. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Aby określić, że rozmiar czcionki oraz skalowanie nagłówków i stopek mają być niezależne od skalowania arkusza (w celu uzyskania spójnego wyglądu stron), wyczyść to pole wyboru.

Wyrównaj do marginesów strony    Zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony, aby wyrównać margines nagłówka lub stopki strony do lewego i prawego marginesu arkusza. To pole wyboru jest domyślnie zaznaczone. Aby ustawić szerokości lewego i prawego marginesu nagłówka lub stopki inne niż szerokości lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

Początek strony

Ustawienia strony > opcje na karcie Arkusz

Obszar wydruku    Kliknij pole Obszar wydruku, aby zaznaczyć zakres arkusza do wydrukowania, a następnie przeciągnij myszą w celu zaznaczenia obszarów arkusza, które mają zostać wydrukowane. Przycisk Zwiń okno dialogowe Przycisk Zwiń po prawej stronie tego pola tymczasowo przenosi okno dialogowe, umożliwiając wprowadzenie zakresu przez zaznaczenie komórek w arkuszu. Po zakończeniu można ponownie kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Tytuły wydruku    Wybierz opcję w obszarze Tytuły wydruku, aby drukować te same kolumny lub wiersze jako tytuły na każdej stronie drukowanego arkusza. Wybierz opcję U góry powtarzaj wiersze, jeśli chcesz użyć określonych wierszy jako tytułów w układzie poziomym na każdej stronie. Wybierz opcję Z lewej powtarzaj kolumny, jeśli chcesz użyć tytułów w układzie pionowym na każdej stronie. Następnie w arkuszu zaznacz komórkę lub komórki w odpowiednich kolumnach lub wierszach tytułowych. Przycisk Zwiń okno dialogowe Przycisk Zwiń po prawej stronie tego pola tymczasowo przenosi okno dialogowe, umożliwiając wprowadzenie zakresu przez zaznaczenie komórek w arkuszu. Po zakończeniu można ponownie kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Drukuj    Umożliwia określenie drukowanych elementów arkusza, wybranie wydruku kolorowego lub czarno-białego oraz jakości wydruku.

  • Linie siatki    Zaznacz pole wyboru Linie siatki, aby były drukowane linie siatki arkusza. Domyślnie linie siatki nie są drukowane (niezależnie od tego, czy są wyświetlane w arkuszu).

  • Czarno-biały    Zaznacz pole wyboru Czarno-biały, jeśli korzystasz z drukarki kolorowej, ale chcesz wydrukować arkusz jako czarno-biały. Domyślnie ta opcja jest wyłączona. W przypadku drukarek czarno-białych nie trzeba zaznaczać tej opcji.

  • Jakość robocza    Zaznacz pole wyboru Jakość robocza, aby drukować szybciej z niższą jakością, jeśli drukarka obsługuje tryb drukowania z jakością roboczą. Jeśli drukarka nie obsługuje tego trybu, ustawienie tej opcji jest ignorowane.

  • Nagłówki wierszy i kolumn    Zaznacz pole wyboru Nagłówki wierszy i kolumn, aby uwzględnić te nagłówki na wydruku.

  • Komentarze    W tym polu wybierz miejsce, w którym mają być drukowane adnotacje dodane do komórek arkusza. Wybierz opcję Na końcu arkusza, aby połączyć wszystkie adnotacje i wydrukować je razem na dodatkowej stronie wydruku. Wybierz opcję Tak jak w arkuszu, aby wydrukować adnotacje w ich oryginalnym położeniu na arkuszu. Adnotacje nie są drukowane automatycznie, ponieważ domyślnie jest wybrana opcja Brak.

  • Błędy komórek jako    W tym polu wybierz sposób drukowania błędów komórek widocznych na arkuszu. Domyślnie błędy są drukowane w taki sposób jak są wyświetlane, ale można ich nie drukować, wybierając opcję <blank>, drukować je jako podwójny myślnik, wybierając opcję -- lub drukować je jako #N/A.

Kolejność stron    Kliknij opcję Najpierw pionowo, potem poziomo albo Najpierw poziomo, potem pionowo, aby określić kolejność numerowania i drukowania danych, które nie mieszczą się na jednej stronie. Przykładowy rysunek ilustruje kierunek drukowania dokumentu w przypadku wybrania danej opcji.

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×