Przejdź do głównej zawartości

Ustawienia strony

Okno dialogowe Ustawienia strony umożliwia konfigurowanie opcji układu i wydruku strony.

Kliknij kartę Układ strony , a następnie w grupie Ustawienia strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz przycisku .

Przycisk uruchamiania okna dialogowego Ustawienia strony

Opcje strony > ustawienia strony

Orientacja    Wybierz orientację poziomą i pionową.

Skalowanie    Powiększa lub redukuje arkusz lub zaznaczenie podczas drukowania, tak aby mieściła się na określonej liczbie stron.

  • Dopasuj do    Po wybraniu opcji Dopasuj domożesz wprowadzić wartość procentową w polu % normalnego rozmiaru .

  • Dopasuj do    Po wybraniu opcji Wpasujw strony można wprowadzić liczbę w polach Szerokość i wysokość . Aby wypełnić szerokość papieru i użyć dowolnej liczby stron, wpisz 1 w polu o szerokości i pozostaw to pole puste .

Rozmiar papieru    W tym polu kliknij pozycję litery, informacje prawnelub inne opcje rozmiaru, aby wskazać rozmiar, którego chcesz użyć dla drukowanego dokumentu lub koperty.

Jakość wydruku    W tym polu kliknij rozdzielczość, aby określić jakość wydruku dla aktywnego arkusza. Rozdzielczość to liczba punktów na cal (dpi) wyświetlanych na drukowanej stronie. Wyższa rozdzielczość zapewnia lepszą jakość wydruku w drukarkach obsługujących drukowanie w wysokiej rozdzielczości.

Numer pierwszej strony    W tym polu wprowadź Auto , aby rozpocząć numerowanie stron od "1" (jeśli jest to pierwsza strona zadania wydruku) lub następnego numeru (jeśli nie jest to pierwsza strona zadania drukowania). Wprowadź numer, aby określić numer strony początkowej inny niż "1".

Początek strony

Ustawienia strony > opcji marginesu

Wprowadź ustawienia marginesów i Zobacz wyniki w polu Podgląd .

  • Początek, dół, lewy, prawy    Dopasuj wartości w polach początek, dolny, lewyi prawy , aby określić odległość między danymi a krawędzią drukowanej strony.

  • Nagłówek lub Stopka    Wprowadź liczbę w polu nagłówka lub w polu Stopka , aby dostosować odległość między nagłówkiem a górą strony lub między stopką a dolną krawędzią strony. Odległość powinna być mniejsza niż ustawienia marginesów, aby zapobiec nakładaniu się danych w nagłówku lub stopce.

Wyśrodkuj na stronieWyśrodkuj dane na stronie w obrębie marginesów, zaznaczając pole wyboru w pionie , pole wyboru poziomo lub oba.

Początek strony

Opcje nagłówków i stopek > ustawienia strony

Nagłówk    Kliknij wbudowany nagłówek w polu nagłówka lub kliknij pozycję Nagłówek niestandardowy , aby utworzyć niestandardowy nagłówek arkusza, który chcesz wydrukować. Wbudowany nagłówek jest kopiowany do okna dialogowego nagłówek , w którym można formatować lub edytować wybrany nagłówek.

Stopka    Kliknij wbudowaną stopkę w polu Stopka lub kliknij pozycję Stopka niestandardowa , aby utworzyć niestandardową stopkę arkusza, który chcesz wydrukować. Wbudowana stopka zostanie skopiowana do okna dialogowego Stopka , w którym można formatować lub edytować wybraną stopkę.

Inne strony parzyste i nieparzyste    Zaznacz pole wyboru inne strony parzyste i nieparzyste, aby określić, że nagłówki i stopki na stronach nieparzystych powinny różnić się od tych na stronach parzystych.

Inna pierwsza strona    Zaznacz pole wyboru inne na pierwszej stronie , aby usunąć nagłówki i stopki z lub w celu utworzenia niestandardowych nagłówków i stopek na pierwszej drukowanej stronie. Aby utworzyć niestandardowy nagłówek lub stopkę dla pierwszej strony, zaznacz to pole wyboru, kliknij pozycję Nagłówek niestandardowy lub Stopka niestandardowa, a następnie na karcie nagłówek pierwszej strony lub Stopka na pierwszej stronie możesz dodać informacje nagłówka lub stopki, które mają być wyświetlane na pierwszej stronie.

Skaluj z dokumentem    Zaznacz pole wyboru Skaluj z dokumentem , aby określić, czy w nagłówkach i stopkach ma być używany ten sam rozmiar czcionki i skalowanie co w arkuszu. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Aby zmienić rozmiar czcionki i skalować nagłówki lub stopki niezależnie od skalowania arkusza, aby utworzyć spójny ekran na wielu stronach, wyczyść to pole wyboru.

Wyrównanie do marginesów strony    Zaznacz pole wyboru Wyrównaj do marginesów strony , aby upewnić się, że margines nagłówka lub stopki jest wyrównany do lewego i prawego marginesu arkusza. Domyślnie to pole wyboru jest zaznaczone. Aby ustawić szerokości lewego i prawego marginesu nagłówka lub stopki inne niż szerokości lewego i prawego marginesu arkusza, wyczyść to pole wyboru.

Początek strony

Opcje karty arkusza konfiguracji strony w programie Excel

Obszar wydruku    Kliknij pole obszar wydruku , aby zaznaczyć zakres arkusza do wydrukowania, a następnie przeciągnij wskaźnik myszy przez obszary arkusza, które chcesz wydrukować. Przycisk okno dialogowe zwiń Przycisk Zwiń po prawej stronie tego pola tymczasowo przeniesie okno dialogowe, aby wprowadzić zakres, zaznaczając komórki w arkuszu. Po zakończeniu możesz ponownie kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Tytuły wydruku    Wybierz opcję w obszarze tytuły wydruku , aby wydrukować te same kolumny lub wiersze, co tytuły na każdej stronie drukowanego arkusza. Wybierz pozycję wiersze, aby powtarzać się u początku , jeśli chcesz, aby dla poszczególnych stron były określone wiersze jako poziomy. Wybierz pozycję kolumny, aby powtarzać z lewej strony, jeśli chcesz, aby tytuły pionowe były na każdej stronie. Następnie w arkuszu zaznacz komórkę lub komórki w żądanych kolumnach lub wierszach tytułów. Przycisk okno dialogowe zwiń Przycisk Zwiń po prawej stronie tego pola tymczasowo przeniesie okno dialogowe, aby wprowadzić zakres, zaznaczając komórki w arkuszu. Po zakończeniu możesz ponownie kliknąć ten przycisk, aby wyświetlić całe okno dialogowe.

Drukowanie    Określa, co jest drukowane z arkusza, czy wydruk jest kolorowy, czarno-biały, a także jaka jest jakość wydruku.

  • Linie siatki    Zaznacz pole wyboru linie siatki , aby uwzględnić linie siatki arkusza na wydruku. Linie siatki nie są domyślnie drukowane, bez względu na to, czy są wyświetlane w arkuszu, czy nie.

  • Czarno-biały    Zaznacz pole wyboru czarno-biały , gdy używasz drukarki kolorowej, ale chcesz używać tylko czerni i bieli podczas drukowania. Ta opcja jest domyślnie wyłączona. Jeśli używasz drukarki drukującej tylko czarno-białe, nie musisz jej wybierać.

  • Jakość robocza    Zaznacz pole wyboru jakość robocza , aby drukować szybciej, używając mniejszej jakości wydruku, gdy używana drukarka korzysta z trybu wersji roboczej. Ta opcja nie ma znaczenia, jeśli drukarka nie ma trybu wersji roboczej.

  • Nagłówki wierszy i kolumn    Zaznacz pole wyboru nagłówki wierszy i kolumn , aby uwzględnić te nagłówki na wydruku.

  • Komentarze i notatki    W tym polu Wybierz lokalizację, w której chcesz umieścić adnotacje dodane do komórek arkusza na wydruku. Wybierz pozycję na końcu arkusza , aby połączyć wszystkie adnotacje i wydrukować je razem na stronie, która została dodana na końcu wydruku. Wybierz pozycję tak jak w arkuszu , aby wydrukować adnotacje w ich pierwotnej lokalizacji w arkuszu. Adnotacje nie są automatycznie umieszczane na wydruku, ponieważ żaden nie jest domyślnie zaznaczony.

  • Błędy komórek jako    W tym polu Wybierz, jak mają być wyświetlane błędy komórek wyświetlane w arkuszu wydruku. Domyślnie błędy są wyświetlane w takiej postaci, w jakiej są wyświetlane, ale nie można ich wyświetlać, wybierając <pustych>, wyświetlając je jako podwójny łącznik , wybierając lubwyświetlając je jako #N/a.

Kolejność stron    Kliknij pozycję w dół, a następnie nad lub nad, a następnie w dół, aby kontrolować kolejność, w jakiej dane są numerowane i drukowane, gdy nie mieszczą się na jednej stronie. Przykładowy obraz przedstawiający kierunek drukowania dokumentu po wybraniu jednej z tych opcji.

Linki pokrewne

Powtarzanie kolumn lub wierszy w formie tytułów lub etykiet na każdej drukowanej stronie

Początek strony

Potrzebujesz dodatkowej pomocy?

Zawsze możesz zadać pytanie ekspertowi w społeczności technicznej programu Excel, uzyskać pomoc techniczną w społeczności witryny Answers bądź zasugerować nową funkcję lub ulepszenie w witrynie UserVoice dotyczącej programu Excel.

Zobacz też

Wyświetlanie podglądu stron arkusza przed drukowaniem

Drukowanie arkusza lub skoroszytu

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×