Ustawienia kalendarza w aplikacji Outlook w sieci Web

Twój kalendarz jest zintegrowany z pocztą e-mail, kontaktami i innymi funkcjami aplikacji Outlook w sieci Web. Przy użyciu opcji kalendarza możesz zmienić domyślny wygląd i inne ustawienia kalendarza.

Uwaga: Aby zmienić format daty i godziny kalendarza, wybierz pozycję Ustawienia > Czas i język, a następnie wybierz pozycję Data i godzina. Wybierz swoją strefę czasową z listy.

Przechodzenie do opcji kalendarza

  1. Zaloguj się do aplikacji Outlook w sieci Web. Aby uzyskać pomoc, zobacz ten artykuł.

  2. U góry strony wybierz pozycję Ustawienia > Opcje.

    Opcje ustawień aplikacji Outlook w sieci Web

  3. W okienku po lewej stronie wybierz pozycję KALENDARZ.

    Opcje kalendarza aplikacji Outlook w sieci Web

  4. Wybierz opcję, którą chcesz zmienić.

Automatyczne przetwarzanie

Ustawienia Automatyczne przetwarzanie służą do sterowania obsługą zaproszeń na spotkania, odpowiedzi i powiadomień.

Ustawienie

Opis

Usuń zaproszenia i zaktualizowane odpowiedzi

Zaznacz to pole wyboru, aby nieaktualne zaproszenia i odpowiedzi były automatycznie usuwane z Twojej skrzynki odbiorczej.

Usuń powiadomienia o przesłanych dalej spotkaniach

Zaznacz to pole wyboru, aby powiadomienia o przesłaniu dalej zaproszenia na spotkanie były automatycznie umieszczane w folderze Elementy usunięte. Domyślnie otrzymasz takie powiadomienie wtedy, gdy zaproszenie na organizowane przez Ciebie spotkanie zostanie przesłane przez jednego z uczestników do nowego adresata. Zaznaczenie tej opcji nie ma wpływu na przetwarzanie odpowiedzi na zaproszenia na spotkanie.

Kalendarz z urodzinami

W aplikacji Outlook w sieci Web znajduje się dedykowany kalendarz z urodzinami, który jest automatycznie zapełniany znanymi datami urodzin wszystkich osób z listy kontaktów. Daty urodzin można też dodawać w dowolnym momencie.

Ustawienie

Opis

Włącz kalendarz z urodzinami

Dodaje kalendarz z urodzinami i automatycznie wypełnia go datami urodzin osób z listy kontaktów. Jeśli w opcjach Kontakty włączono łączenie się z sieciami społecznościowymi, daty urodzin tych kontaktów również będą wyświetlane automatycznie w kalendarzu.

Wyłącz kalendarz z urodzinami

Ukrywa kalendarz z urodzinami.

Wygląd kalendarza

Za pomocą ustawień Wygląd kalendarza możesz sterować wyglądem kalendarza.

Ustawienie

Opis

Pokaż tydzień roboczy jako

Wybierając widok Tydzień roboczy w kalendarzu, wybierz dni do wyświetlenia.

Ustaw swoje godziny pracy

Godziny wolne od pracy są oznaczone ciemniejszym kolorem niż reszta kalendarza. Jeśli używasz Asystenta planowania, godziny spotkania są sugerowane z uwzględnieniem godzin pracy poszczególnych uczestników.

Pokaż numery tygodni w widoku miesiąca

Zaznacz tę opcję, jeśli chcesz, aby w widoku Miesiąc był pokazywany numer tygodnia.

Pokaż pierwszy dzień tygodnia jako

Dzień wybrany w tym miejscu będzie wyświetlany jako pierwszy dzień tygodnia w widoku Tydzień.

Rozpocznij pierwszy tydzień roku w

Jeśli jest włączone ustawienie Pokaż numery tygodni w widoku miesiąca, można wybrać, od czego ma się zaczynać numerowanie: od pierwszego dnia roku, od pierwszego tygodnia czterodniowego, a może od pierwszego pełnego tygodnia.

Pokaż godziny w

Umożliwia ustawienie odstępów, w jakich są pokazywane godziny w kalendarzu. Dostępne przyciski opcji pozwalają wybrać odstępy 15- lub 30-minutowe.

Pokaż kalendarz w

Wybierz Jasne lub Uproszczone kolory kalendarzy.

Opublikuj kalendarz

Ta opcja umożliwia tworzenie linku do kalendarza, który możesz udostępnić innym osobom. Link możesz na przykład opublikować na stronie internetowej lub udostępnić go w grupach społecznościowych.

Ustawienie

Opis

Wybierz kalendarz

Wybierz kalendarz, który chcesz udostępnić.

Wybierz uprawnienia

Wybierz, czy chcesz, aby inne osoby mogły zobaczyć tylko Twój dostępny czas, niektóre szczegóły, czy cały widok kalendarza.

Przypomnienia

Ustawienia Przypomnienia umożliwiają kontrolowanie domyślnych przypomnień dotyczących elementów w kalendarzu. Domyślnie przypomnienia są włączone i ustawione na uaktywnianie się 15 minut przed terminem określonym dla danego elementu.

Ustawienie

Opis

Pokazuj alerty z przypomnieniami

Zaznacz to pole wyboru, aby były wyświetlane przypomnienia dotyczące elementów kalendarza.

Odtwórz dźwięk, gdy nadchodzi czas przypomnienia

Zaznacz to pole wyboru, aby był odtwarzany sygnał dźwiękowy, gdy nadejdzie czas przypomnienia.

Domyślne przypomnienie

Za pomocą tego ustawienia możesz określić, z jak dużym wyprzedzeniem przed wydarzeniem ma się pojawiać domyślne przypomnienie.

Pobierz dzienny plan wiadomości e-mail dla kalendarzy i zadań

Powoduje otrzymywanie codziennych wiadomość e-mail z planem dnia utworzonym na podstawie Twojego zaproszenia kalendarza i zadań, które Ci przypisano.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×