Ustawianie wartości domyślnych dla pól lub formantów

Ustawianie wartości domyślnych dla pól lub formantów

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W tym artykule wyjaśniono, jak ustawić wartość domyślną dla pola tabeli lub formantu w formularzu bazy danych programu Access. Domyślne wartości, które można ustawić będzie wyświetlany w polu lub control zawsze, gdy Utwórz nowy rekord w bazie danych.

W tym artykule

Opis wartości domyślnych

Ustawianie wartości domyślnej dla pola tabeli

Ustawianie wartości domyślnej dla kontrolki

Ustawianie domyślnego wiersza dla pola listy lub pola kombi

Przykłady wartości domyślnych

Opis wartości domyślnych

Wartość domyślna możesz dodać do kontrolki formularza lub pola tabeli, zawsze, gdy program Access ma automatycznie wprowadź wartość w nowym rekordzie. Na przykład program Access może dodać bieżącą datę do nowych zamówień.

Zazwyczaj wartość domyślna zostanie dodana do pól tabeli. Możesz dodać wartości, otwierając tabelę w widoku projektu, a następnie wprowadzając wartość w polu właściwości Wartość domyślna dla pola. Jeśli ustawisz wartość domyślną dla pola tabeli programu Access dotyczy wartość jakieś kontrolki, opartych na tym polu. Jeśli nie powiążesz kontrolkę z polem tabeli lub łącze do danych w innych tabelach, należy ustawić wartość domyślną dla formantów formularza się.

Można ustawić wartość domyślną dla pola tabeli ustawiona na tekst, Nota, liczba, Data/Godzina, Waluta, tak/nie i typy danych hiperłącze. Jeśli nie znasz wartości, pole pozostaje null (pusty), dopóki nie zostanie wprowadzona wartość. Po zdefiniowaniu wartość domyślną, dostępu dotyczy ta wartość nowe rekordy, które możesz dodać. Jeśli chcesz, można zmienić wartość rekord z wartością domyślną na inną wartość, chyba że reguły poprawności to.

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnej dla pola tabeli

Po ustawieniu wartość domyślną dla pola tabeli jakieś kontrolki powiązane z tym polem będzie wyświetlana wartość domyślna.

Ustawianie wartości domyślnej

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Wybierz pole, które chcesz zmienić.

 3. Na karcie Ogólne wpisz wartość w polu właściwości Wartość domyślna.

  Wartość, która zostanie, które można wprowadzić w zależności od typu danych, który jest ustawiony dla pola. Można na przykład wpisać wyrażenie =Date() , aby wstawić bieżącą datę w polu Data/Godzina. Aby zapoznać się z przykładami wartości domyślnych zobacz Przykłady wartości domyślnychw dalszej części tego artykułu.

 4. Zapisz zmiany.

Początek strony

Ustawianie wartości domyślnej dla kontrolki

Zazwyczaj można ustawiać wartość domyślną dla kontrolki, tylko wtedy, gdy nie powiązanie tego formantu do pola tabeli lub podczas łączenia danych w innej tabeli.

Ustawianie wartości domyślnej

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy kontrolkę, którą chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Właściwości lub naciśnij klawisz F4.

 3. Kliknij kartę Wszystkie w arkuszu właściwości, odszukaj właściwość Wartość domyślną, a następnie wprowadź wartość domyślna.

 4. Aby zapisać zmiany, naciśnij klawisze CTRL+S.

Początek strony

Ustawianie domyślnego wiersza dla pola listy lub pola kombi

Domyślnie kontrolek pole i kombi listy wyświetla dwa typy list: list wartości i list odnośników. Lista wartości jest stałe listy elementów znajdujący się we właściwości Źródło wierszy formant pola kombi lub pola listy. Natomiast listy odnośników pobiera dane z pola odnośnika (pole używa kwerendy do pobierania danych z innej tabeli), a następnie obciążenia, że dane kombi pola kontrolki.

Dla listy wartości i odnośnika można określić, jaka lista elementu jest domyślnie wyświetlana, ale wykonać inną procedurę dla każdego typu listy. Poniższe kroki wyjaśniono, jak ustawianie wartości domyślnych dla listy wartości i listy odnośników.

Ustaw domyślne dla listy wartości

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy formularz, który chcesz zmienić, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub tekst formantu pola listy, a następnie kliknij Właściwości lub naciśnij klawisz F4.

 3. Upewnij się, że właściwość Źródło wierszy zawiera listę wartości. Elementy na liście wartości są ujęte w podwójny cudzysłów i oddzielone średnikami. Na przykład może pojawić się lista w następujący sposób: " "dobre ";" Projektu naukowego";" Niska"".

 4. Jeśli właściwość Źródło wierszy zawiera kwerendę (ciąg tekstowy, który zaczyna się od Wybierz), przejdź do następnego zestawu kroków.

 5. W polu właściwości Wartość domyślna wpisz następujące polecenie:

  [control_name]. ItemData (n)

  W tym przypadku control_name to nazwa formant pola kombi lub pola listy, a n jest liczbą elementu listy, który ma być domyślny. Jeśli nie znasz nazwę formantu, odszukaj wartość w polu właściwości Nazwa znajduje się u góry arkusza właściwości.

  Załóżmy na przykład, że masz formantu pola kombi o nazwie właścicieli chcesz używać trzecia wartość na liście jako wartość domyślna. W polu właściwości Wartość domyślna wpisz następujące:

  [Właściciel]. ItemData(2)

  Możesz wpisać 2 zamiast 3 , ponieważ ItemData zaczynające się od zera, co oznacza, że uruchamiania, licząc od zera, nie jeden.

 6. Zapisz wprowadzone zmiany, a następnie przejdź z powrotem do widoku formularza. Wartość domyślną powinien być wyświetlany w polu kombi lub listy, po dodaniu rekordu do bazy danych.

Ustawianie wartości domyślnej dla listy odnośników

 1. Otwórz tabelę, która zawiera dane źródłowe dla pola odnośnika w widoku arkusza danych.

 2. Uwaga wartości klucza, który jest skojarzony element, który ma być wartość domyślna.

  Uwaga: Domyślnie program Access ukrywa pola klucza podstawowego i obcego. Jeśli nie widzisz pola klucza, kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę w wierszu nagłówka tabeli, kliknij Polecenie Odkryj kolumny w oknie dialogowym Odkrywanie kolumn wybierz pole klucza i kliknij przycisk Zamknij.

 3. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy tabelę, która zawiera pola odnośnika, a następnie kliknij polecenie Widok projektu.

 4. Zaznacz pole odnośnika, a na karcie Ogólne w polu właściwości Wartość domyślna wpisz wartość klucza zapisany w kroku 1 i 2. To wartość, która odpowiada elementu listy, który ma być domyślny.

  Załóżmy na przykład, masz 10 dostawców, a nazwa dostawcy najczęściej używane do są domyślnie wyświetlane. Aby to zrobić, zlokalizuj wartości klucza, która jednoznacznie identyfikuje dostawcy, a wprowadź wartość klucza w polu właściwości Wartość domyślna pole klucza obcego.

 5. Zapisywanie zmian, przełącz się do widoku arkusza danych i wprowadź nowy rekord. Wartość domyślna pojawi się w polu wyszukiwania po dodaniu rekordu.

Początek strony

Przykłady wartości domyślnych

W poniższej tabeli wymieniono i opisano niektóre wartości domyślnej. Istnieje możliwość dostosowania w tych przykładach do użytku z własnych danych.

Wyrażenie

Domyślna wartość w polu

1

1

"MT"

MT

"Szczecin"

Nowy Jork (należy zauważyć, że należy ująć wartość w cudzysłowie zawierająca znaki interpunkcyjne)

""

Ciąg o zerowej długości

Date( )

Dzisiejsza data

= Tak

"Tak" jest wyświetlana w języku lokalnym komputera

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×