Ustawianie właściwości projektu w języku Visual Basic w pakiecie Office dla komputerów Mac

Ważne: Ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, zobacz zastrzeżenie. Angielskojęzyczną wersję tego artykułu można znaleźć tutaj .

Dla projektu w języku Visual Basic możesz ustawić właściwości, a następnie określić sposób ochrony.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

Ustawianie właściwości projektu

  1. Aby rozpocząć, kliknij pozycję Narzędzia > makra > Edytor Visual Basic.

  2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Projekt VBA: właściwości (w programie Word, kliknij polecenie Właściwości projektu ), a następnie kliknij kartę Ogólne.

  3. W polu Nazwa projektu wprowadź nazwę identyfikującą składnik w rejestrze przeglądarki obiektów.

    Nazwa projektu jest nazwą biblioteki typów składnika. Biblioteka typów zawiera opis obiektów i interfejsów udostępnianych przez składnik.

  4. W polu Opis projektu wprowadź opis, który będzie wyświetlany w okienku Opis u dołu przeglądarki obiektów.

  5. W polu Argumenty kompilacji warunkowej wprowadź deklaracje stałych używane do kompilacji warunkowej.

Ochrona projektu

Aby uniemożliwić zmianę projektu innym osobom, możesz zablokować projekt lub ustawić hasło pozwalające na wyświetlanie właściwości projektu.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Projekt VBA: właściwości, a następnie kliknij kartę Ogólne (w programie Word, kliknij polecenie Właściwości projektu, a następnie kliknij kartę Ochrona ).

  2. Aby zablokować projekt języka Visual Basic, zaznacz pole wyboru Zablokuj wyświetlanie projektu.

  3. W obszarze Właściwości hasła ochrony przed wyświetlaniem projektu w polu Hasło wprowadź hasło, a następnie wprowadź hasło ponownie w polu Potwierdź hasło.

Uwaga: Zrzeczenie dotyczące tłumaczenia maszynowego: Ten artykuł został przetłumaczony przez system komputerowy bez interwencji człowieka. Firma Microsoft udostępnia te tłumaczenia maszynowe, aby ułatwić użytkownikom, którzy nie znają języka angielskiego, korzystanie z zawartości dotyczącej produktów, usług i technologii firmy Microsoft. Ponieważ ten artykuł został przetłumaczony maszynowo, może zawierać błędy w słownictwie, składniowe lub gramatyczne.

Rozwijaj swoje umiejętności
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×