Ustawianie uprawnień do folderu udostępnionego

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Instrukcje dotyczące konfigurowania nowego notesu udostępnionego

Program OneNote został utworzony w notesie udostępnionym na Twoim komputerze w lokalizacji określonej w Kreatorze nowego notesu.

Aby zakończyć konfigurowanie notesu udostępnionego i umożliwić innym osobom dostęp do niego, musisz określić jego uprawnienia dostępu. Postępuj zgodnie z instrukcjami w tym artykule, aby określić uprawnienia dostępu w systemie Windows Vista lub Microsoft Windows XP.

Aby kontynuować, kliknij nagłówek systemu operacyjnego, który na komputerze jest uruchomiona:

Windows Vista

Ustawianie uprawnień notesu udostępnionego w systemie Windows Vista

Każdy użytkownik, z którym chcesz udostępnić Notes, musisz mieć konto użytkownika i hasło w tej samej sieci w trakcie.

 1. W systemie Windows Vista kliknij przycisk Start Obraz przycisku , a następnie kliknij pozycję dokumenty.

 2. W folderze dokumenty Otwórz folder Notesy programu OneNote. Jest to miejsce, w którym program OneNote zwykle przechowuje wszystkie foldery notesu. Jeśli folder danego notesu, który chcesz udostępnić znajduje się innego miejsca na komputerze, przejdź do lokalizacji poprawne.

 3. Kliknij nazwę notesu udostępnionego, utworzony za pomocą Kreatora nowego notesu, a następnie kliknij przycisk Udostępnij na pasku menu. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Udostępnianie plików.

  Okno dialogowe Udostępnianie plików w systemie Windows Vista

 4. W oknie dialogowym Udostępnianie plików wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby udostępnić Notes wszystkich osób w Twojej sieci, kliknij strzałkę z prawej strony pola tekstowego, a następnie kliknij Każdy.

  • Aby udostępnić Notes z określonego użytkownika lub grupy osób, wpisz nazwę użytkownika lub grupy, a następnie kliknij przycisk Dodaj. Powtórz te czynności dla każdej dodatkowej użytkownika lub grupy, którą chcesz dodać do listy uprawnień.

  • Znajdowanie określonych użytkowników w sieci, przed dodaniem, kliknij strzałkę z prawej strony pola tekstowego, a następnie kliknij przycisk Znajdź. Wpisz nazwę osoby, którą chcesz udostępnianie plików, kliknij przycisk Sprawdź nazwy, a następnie kliknij przycisk OK.

 5. Gdy nazwę użytkownika lub grupy wybranej pojawi się na liście udostępniania plików, kliknij strzałkę obok poziomu uprawnień dla tego użytkownika lub grupy, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Kliknij pozycję czytnik umożliwia użytkownika lub grupę na wyświetlanie notesu. Użytkownicy na tym poziomie nie mogą modyfikować ani usuwać informacji w notesie udostępnionym.

  • Kliknij współautora umożliwia tego użytkownika lub grupy, wyświetlanie, dodawanie, zmienianie lub usuwanie informacji w notesie udostępnionym.

  • Kliknij współwłaściciela umożliwia tego użytkownika lub grupy wyświetlić, zmienianie, dodawanie i usuwanie plików w folderze udostępnionym.

   Ostrzeżenie: Jeśli nie masz udostępniania plików chronionych hasłem włączone, Wszyscy lub Gość możesz wybrać z listy osób do udostępniania plików z, każdego, kto ma dostęp do sieci będą mieli dostęp do folderu udostępnionego. Przypisywanie poziomów uprawnień współwłaściciela lub współautora dla grupy Wszyscy lub konta użytkownika Gość dlatego nie jest zalecane w przypadku dużych sieci firmowej lub szkolnego. Aby uzyskać więcej informacji kliknij pozycję Powiedz mi o różnych sposobach udostępniania w systemie Windows w oknie dialogowym Windows Vista Udostępnianie plików.

 6. Po zakończeniu wybierania osób lub grup, które mają być udostępnianie plików, kliknij przycisk Udostępnij. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub o potwierdzenie Kontrola konta użytkownika, wpisz hasło i Potwierdź, aby kontynuować.

 7. Kliknij przycisk Gotowe, aby zamknąć okno dialogowe Udostępnianie plików.

Informować użytkowników o notesu udostępnionego

Po udzielić innym użytkownikom uprawnień do wyświetlania lub edytowania notesu udostępnionego można powiadomić o swojej dostępności, wysyłając link do notesu. Program OneNote automatycznie można utworzyć wiadomości e-mail, która kieruje adresatów do odpowiedniej lokalizacji.

 1. W programie OneNote Otwórz lub przejdź do notesu udostępnionego.

 2. W menu Udostępnij kliknij pozycję Wyślij łącze do notesu udostępnionego innym.

 3. W wiadomości e-mail, które program OneNote utworzy określić odbiorców, wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które chcesz dołączyć, a następnie wyślij wiadomość.

Windows XP

Ustawianie uprawnień notesu udostępnionego w systemie Windows XP

Jeśli korzystasz z programu OneNote w systemie Windows XP, okno dialogowe Właściwości folderu udostępnionego notesu powinien są automatycznie wyświetlane na ekranie, gdy pojawi się w tym artykule pomocy.

Kliknij tutaj, jeśli nie automatycznie wyświetlone okno dialogowe Właściwości.

Jeśli okno dialogowe Właściwości folderu udostępnionego notesu nie jest otwarty, wykonaj następujące czynności:

 1. W systemie Windows XP kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Moje dokumenty.

 2. W Folderze Moje dokumenty Otwórz folder Notesy programu OneNote. Jest to miejsce, w którym program OneNote zwykle przechowuje wszystkie foldery notesu. Jeśli folder danego notesu, który chcesz udostępnić znajduje się innego miejsca na komputerze, przejdź do lokalizacji poprawne.

 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy folder notesu, który chcesz udostępnić, a następnie w menu skrótów kliknij polecenie Właściwości.

Czynności wykonywane w celu dodania innych komputerów lub konkretnych użytkowników do listy uprawnień zależą od tego, czy komputer, na którym znajduje się notes, jest podłączony do prostej sieci w domu lub w biurze czy do bardziej złożonej sieci firmowej z kontrolerem domeny.

Aby kontynuować, kliknij typ sieci, że komputer jest połączony:

Prostą sieć dla użytkowników domowych lub pakietu office

Udostępnianie notesu w prostej sieci domowej lub biurowej

Poniższe kroki należy wykonać, gdy program OneNote działa w systemie Windows XP i notes ma zostać udostępniony użytkownikom innych komputerów połączonych w prostą sieć w domu lub biurze.

Uwaga: Jeśli konfiguracja sugerowanych kroków w tej sekcji nie są zgodne, co widać na komputerze, może być na innego typu sieci lub w sieci z ograniczonymi uprawnieniami. W obu przypadkach skontaktuj się z administratorem sieci lub systemu w celu uzyskania pomocy.

 1. W oknie dialogowym Właściwości folderu w obszarze Udostępnianie i zabezpieczenia w sieci zaznacz pole wyboru Udostępnij ten folder w sieci.

  Okno dialogowe właściwości folderu w sieci domowej opartej na systemie Windows XP

  Uwaga: Jeśli nie został wcześniej udostępniane folderu w sieci, pole wyboru Udostępnij ten folder w sieci mogą być niewidoczne do momentu potwierdzić ostrzeżenie o zabezpieczeniach i wybierz odpowiednią opcję, po prostu włącz udostępnianie plików.

 2. W polu Nazwa udziału sprawdź nazwę notesu. Nie ma potrzeby zmieniania nazwy domyślnej.

 3. Zaznacz pole wyboru Zezwalaj użytkownikom sieciowym na zmianę moich plików tylko wtedy, gdy chcesz umożliwić innym użytkownikom dodawanie, modyfikowanie i usuwanie informacji w udostępnianym notesie.

 4. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać nowe ustawienia zabezpieczeń dla wybranego notesu, a następnie kliknij przycisk OK.

Porada: Aby upewnić się, że Notes został pomyślnie udostępniony, można sprawdzić połączenie z innego komputera w sieci.

Informować użytkowników o notesu udostępnionego

Po udzielić innym użytkownikom uprawnień do wyświetlania lub edytowania notesu udostępnionego można powiadomić o swojej dostępności, wysyłając link do notesu. Program OneNote automatycznie można utworzyć wiadomości e-mail, która kieruje adresatów do odpowiedniej lokalizacji.

 1. W programie OneNote Otwórz notes udostępniony. (W menu plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij pozycję Notes.)

 2. W menu Udostępnij kliknij pozycję Wyślij łącze do notesu udostępnionego innym.

 3. W wiadomości e-mail, które program OneNote utworzy określić odbiorców, wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które chcesz dołączyć, a następnie wyślij wiadomość.

Duże sieci firmowej za pomocą kontrolera domeny

Udostępnianie notesu w sieci z kontrolerem domeny

Poniższe czynności należy wykonać, gdy program OneNote działa w systemie Windows XP i notes ma zostać udostępniony określonym osobom podłączonym do dużej sieci, na przykład w przedsiębiorstwie lub na uczelni, która jest podzielona na domeny.

Uwaga: Jeśli konfiguracja sugerowanych kroków w tej sekcji nie są zgodne, co widać na komputerze, może być na innego typu sieci lub w sieci z ograniczonymi uprawnieniami. W obu przypadkach skontaktuj się z administratorem sieci lub systemu w celu uzyskania pomocy.

 1. W oknie dialogowym Właściwości folderu na karcie Udostępnianie kliknij opcję Udostępnij ten folder.

  Okno dialogowe właściwości folderu w sieci firmowej opartej na systemie Windows XP

 2. Kliknij przycisk Uprawnienia.

 3. W oknie dialogowym Uprawnienia kliknij przycisk Dodaj.

 4. W oknie dialogowym Wybieranie: Użytkownicy, komputery lub grupy określ osoby, które mają mieć dostęp do notesu udostępnionego. Możesz wprowadzić imiona i nazwiska, nazwy użytkowników lub adresy e-mail. Użytkownicy dodawani do listy uprawnień muszą być obecni w tej samej sieci, w której znajduje się dany komputer.

 5. Kliknij przycisk Sprawdź nazwy, aby zweryfikować poprawność wpisów w sieci, a następnie kliknij przycisk OK.

 6. W oknie dialogowym Uprawnienia zaznacz nazwę użytkownika, klikając ją na liście, a następnie określ uprawnienia dla tego użytkownika. Na przykład zaznacz pole wyboru Pełna kontrola w kolumnie Zezwalaj, aby umożliwić danej osobie otwieranie i modyfikowanie stron w notesie udostępnionym.

 7. Kliknij przycisk Zastosuj, aby zapisać uprawnienia dla zaznaczonego użytkownika przed przejściem do kolejnego użytkownika na liście.

 8. Powtórz kroki 6 i 7 dla każdego użytkownika na liście.

 9. Po zakończeniu, ustawianie uprawnień dla wszystkich użytkowników, kliknij przycisk OK.

 10. Jeśli zauważysz na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości, komputer jest połączony z siecią za pomocą kontrolera domeny. Aby udostępnić folder notesu takich sieci, możesz Powtórz kroki 3 – 8 i ustawić takie same uprawnienia na karcie Zabezpieczenia ustawione wcześniej na karcie Udostępnianie. Jeśli nie widzisz na karcie Zabezpieczenia w oknie dialogowym Właściwości, kliknij przycisk OK, aby zamknąć okno dialogowe Właściwości folderu.

Porada: Aby upewnić się, że Notes został udostępniony, można sprawdzić połączenie z komputera osoby na liście uprawnień.

Informować użytkowników o notesu udostępnionego

Po udzielić innym użytkownikom uprawnień do wyświetlania lub edytowania notesu udostępnionego można powiadomić o swojej dostępności, wysyłając link do notesu. Program OneNote automatycznie można utworzyć wiadomości e-mail, która kieruje adresatów do odpowiedniej lokalizacji.

 1. W programie OneNote Otwórz notes udostępniony. (W menu plik wskaż polecenie Otwórz, a następnie kliknij pozycję Notes.)

 2. W menu Udostępnij kliknij pozycję Wyślij łącze do notesu udostępnionego innym.

 3. W wiadomości e-mail, które program OneNote utworzy określić odbiorców, wprowadź wszelkie dodatkowe informacje, które chcesz dołączyć, a następnie wyślij wiadomość.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×