Ustawianie typu danych kolumny w dodatku Power Pivot

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas dodawania danych do modelu danych program Excel automatycznie wykrywa i stosuje typy danych. W przypadku korzystania z dodatku Power Pivot można zmienić typ danych, jeśli został on niepoprawnie przypisany. Najpowszechniejszą przyczyną zmiany typów danych jest zaimportowanie danych liczbowych jako ciągów, co uniemożliwia prawidłowe działanie agregacji i innych obliczeń.

 1. W oknie dodatku Power Pivot zaznacz kolumnę, dla której chcesz zmienić typ danych.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Formatowanie wybierz typ danych z listy Typ danych.

  • Tekst

  • Liczbowy dziesiętny

  • Liczbowa całkowita

  • Waluta

  • PRAWDA/FAŁSZ

Kolumn zawierających liczby i wartości tekstowe nie można przekonwertować na liczbowy typ danych. Jeśli jest konieczne zmodyfikowanie wartości danych, aby używać wymaganego typu danych, należy edytować te wartości w pliku źródłowym, a następnie ponownie zaimportować kolumnę.

Zagadnienia dotyczące zmieniania typów danych

Czasami przy próbie zmiany typu danych kolumny lub wyboru konwersji danych mogą wystąpić następujące błędy:

 • Nie można zmienić typu danych

 • Nie można zmienić typu danych kolumny

Te błędy mogą wystąpić, nawet jeśli typ danych jest dostępny jako opcja na liście rozwijanej Typ danych. W tej sekcji wyjaśniono przyczynę powstawania tych błędów oraz sposób ich usuwania.

Opis bieżącego typu danych

Gdy użytkownik dodaje dane do modelu danych, program Excel sprawdza, jakiego typu dane zawierają poszczególne kolumny danych. Jeśli dane w kolumnie są spójne, do kolumny zostaje przypisany najbardziej dokładny typ danych.

Jeśli jednak są dodawane dane z programu Excel lub innego źródła, które nie wymusza używania w kolumnie danych jednego typu, program Excel przypisuje typ danych pasujący do wszystkich wartości w kolumnie. Jeśli więc kolumna zawiera liczby różnych typów, takie jak liczby całkowite, liczby długie i wartości walutowe, program Excel używa typu danych Liczbowy dziesiętny. Jeśli natomiast kolumna zawiera wartości mieszane — liczbowe i tekstowe — program Excel używa typu danych Tekstowy.

Jeśli okaże się, że dane mają zły typ albo inny, niż powinny mieć, można skorzystać z kilku opcji:

 • Można ponownie zaimportować dane. W tym celu należy otworzyć istniejące połączenie ze źródłem danych i ponownie zaimportować kolumnę. W przypadku niektórych typów źródeł danych podczas importowania można zastosować filtr, aby usunąć wartości powodujące problem. Filtrowanie podczas importowania wymaga importowania przy użyciu dodatku Power Pivot.

 • W kolumnie obliczeniowej można utworzyć formułę języka DAX, aby utworzyć nową wartość, która będzie mieć odpowiedni typ danych. Na przykład za pomocą funkcji TRUNC można zmienić liczbę dziesiętną na liczbę całkowitą. Można też użyć połączenia funkcji informacyjnych i logicznych, aby sprawdzić i przekonwertować wartości.

Opis konwersji danych wykonywanych podczas zmieniania typów danych w dodatku Power Pivot

Jeśli błąd występuje po wybraniu opcji konwersji danych, być może bieżący typ danych kolumny nie obsługuje wybranej konwersji. Nie wszystkie konwersje są dozwolone dla wszystkich typów danych. Na przykład typ danych kolumny można zmienić na typ danych Wartość logiczna tylko wtedy, gdy bieżącym typem danych kolumny jest Liczba (całkowita lub dziesiętna) lub Tekst. Dlatego też należy wybrać odpowiedni typ danych dla danych w kolumnie.

Po wybraniu odpowiedniego typu danych dodatek Power Pivot ostrzega o możliwych zmianach danych, takich jak utrata precyzji lub obcięcie. Aby zmienić typ danych na nowy, należy kliknąć przycisk OK.

Jeśli typ danych jest obsługiwany, ale dodatek Power Pivot znajdzie wartości, które nie są obsługiwane przez nowy typ danych, pojawia się kolejny błąd i przed kontynuacją trzeba będzie poprawić wartości danych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat typów danych używanych w modelu danych jak są one niejawnie przekonwertowany i jak różne typy danych są używane w formułach, zobacz Typy danych obsługiwane w modelach danych.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×