Ustawianie otwarty dokument Format (w formacie ODF) jako domyślnego szablonu plików dla biblioteki

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Plik otwarty dokument Format (w formacie ODF) można ustawić jako domyślnego szablonu plików dla biblioteki dokumentów. Dzięki temu po utworzeniu nowego pliku w bibliotece, plik zostanie otwarty i zapisuje jako plik w formacie ODF. Uczestnicy mogą edytować nowy plik za pomocą programu siebie.

Można również określić inne ustawienia lub zapewnić domyślną zawartość widoczną w każdym nowego pliku, takich jak preferowany konspektu propozycję kampanii marketingowych lub oficjalnym zastrzeżenie w stopce strony.

Aby skonfigurować wielu szablonów dla biblioteki, musisz utworzyć typy zawartości witryny i nawiązać te do biblioteki, a nie za pomocą szablonu domyślnego dla biblioteki.

Uwaga: Potrzebujesz uprawnienia Pełna kontrola w celu skonfigurowania szablonu dla biblioteki dokumentów. Potrzebujesz uprawnień Pełna kontrola dla witryny, aby zdefiniować typy zawartości witryny.

Co chcesz zrobić?

Więcej informacji na temat szablonów plików w bibliotece dokumentów

Miejsce przechowywania szablonów plików w bibliotece

Konfigurowanie szablonów biblioteki dokumentów przy użyciu typów zawartości

Tworzenie biblioteki dokumentów

Tworzenie szablonu w formacie ODF

Zmienianie domyślnego szablonu plików dla biblioteki dokumentów

Edytowanie domyślnego szablonu plików

Określanie niestandardowego szablonu plików

Konfigurowanie wielu szablonów niestandardowych dla biblioteki za pomocą typów zawartości witryny

Tworzenie typu zawartości witryny w formacie ODF

Kojarzenie szablonu dokumentu w formacie ODF z typem zawartości witryny

Włączanie wielu typów zawartości w bibliotece

Dodawanie typów zawartości w formacie ODF do biblioteki

Więcej informacji na temat typów zawartości witryny i biblioteki

Więcej informacji na temat szablonów plików w bibliotece dokumentów

Miejsce przechowywania szablonów plików w bibliotece

Dokument zawiera domyślny szablon plików, jest przechowywany w folderze Formularze w bibliotece.

Otwórz bibliotekę w Eksploratorze plików, aby wyświetlić folder Formularze, który zawiera szablon plików dla biblioteki. Upewnij się, były wyświetlane ukryte pliki w Eksploratorze plików (w Eksploratorze plików kliknij pozycję Widok > ukryte elementy.)

Zawartość folderu Formularze w bibliotece dokumentów

Domyślnie biblioteka dokumentów zawiera szablon plików, o nazwie template.dotx, ale możesz zmienić ten plik, jeśli musisz. Aby określić inny szablon, musisz najpierw utworzyć w programie, który jest zgodny z programem SharePoint, na przykład Word, a następnie zapisz go do folderu Formularze w bibliotece. Następnie możesz określić adres szablonu niestandardowego w obszarze Ustawienia zaawansowane biblioteki.

Konfigurowanie szablonów biblioteki dokumentów przy użyciu typów zawartości

Nie jest konieczna Jeśli odpowiedni szablon niestandardowy w jednej bibliotece za pomocą typów zawartości. W takim przypadku tylko zmienić domyślny szablon plików istniejącej biblioteki. Należy rozważyć użycie typów zawartości witryny, jeśli chcesz ponownie użyć tego samego szablonu w wielu bibliotekach.

Dla istniejących bibliotek przy użyciu wielu typów zawartości już włączone i szablonów określonych dla tego typu zawartości musisz Dostosowywanie typów zawartości witryny w bibliotece. Jest tak, ponieważ biblioteka używa szablony, które są określone przez typy zawartości, a nie domyślny szablon plików.

Jeśli chcesz używać wielu szablonów dla tej samej biblioteki, należy użyć typów zawartości. W przypadku nowych bibliotek należy utworzyć bibliotekę (Ustawienia > Dodaj aplikację > Biblioteka dokumentów ), a następnie Konfigurowanie wielu szablonów niestandardowych dla biblioteki.

Początek strony

Tworzenie biblioteki dokumentów

Jeśli nie masz jeszcze biblioteki dokumentów, wykonaj te instrukcje, aby go utworzyć.

 1. W witrynie, w której chcesz utworzyć bibliotekę, kliknij pozycję Ustawienia Ustawienia: aktualizowanie profilu, instalowanie oprogramowania i łączenie się z chmurą > Dodaj aplikację.

 2. Kliknij Bibliotekę dokumentów i wprowadź nazwę dla biblioteki.

  Uwaga: Nazwa biblioteki jest wymagana i jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

  Biblioteka dokumentów

Początek strony

Tworzenie szablonu w formacie ODF

W dowolnym programie, który jest zgodny z ODF można utworzyć plik w formacie ODF. Aby utworzyć szablon w formacie ODF z programu Microsoft Office, tworzenie lub otwieranie pliku, a następnie zapisz plik jako typ pliku OpenDocument. Na przykład plik jest otwarty w programie Word, kliknij pozycję plik > Zapisz jako, wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać, a następnie ustaw Zapisz jako typPlik tekstowy OpenDocument (*.odt).

Początek strony

Zmienianie domyślnego szablonu plików dla biblioteki dokumentów

Szablon domyślny można zmodyfikować na dwa sposoby:

 • Jeśli biblioteka dokumentów zawiera domyślny szablon plików programu zgodnego z programem SharePoint, można edytować szablon domyślny.

 • W przypadku innych programów nie ma możliwości bezpośredniego edytowania szablonu domyślnego. Można jednak określić szablon niestandardowy, kopiując plik nowego szablonu do folderu Formularze w bibliotece.

Edytowanie domyślnego szablonu plików

 1. W bibliotece, w której chcesz edytować szablon domyślny, kliknij pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

 2. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 3. W sekcji Szablon dokumentu w polu Adres URL szablonu kliknij przycisk Edytuj szablon.

  Szablon zostanie otwarty w aplikacji, który jest zgodny z programem SharePoint, która jest skojarzona z typem pliku bieżącego szablonu. Na przykład program Word zostanie otwarty, jeśli domyślny szablon jest szablon programu Word lub Excel są otwierane w domyślnym szablonie arkusza programu Excel.

  Ustawienia biblioteki, w obszarze Ustawienia zaawansowane przedstawiający edytować pole w szablonie.

  Uwaga: Jeśli Twoja witryna stanowi część subskrypcji usługi Office 365, możesz otrzymać prośbę o wprowadzenie nazwy użytkownika subskrypcji usługi Office 365 i hasło.

 4. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz szablon. Zamknij program, jeśli nie musi być już otwarty, lub przełącz się do witryny.

 5. W witrynie u dołu strony ustawień zaawansowanych biblioteki dokumentów i kliknij przycisk OK.

Początek strony

Określanie niestandardowego szablonu plików

 1. Utwórz i zapisz szablon niestandardowy w programie zgodnym z programem SharePoint. Zanotuj jego lokalizację, a następnie przejdź do programu SharePoint.

 2. Przejdź do biblioteki, w której chcesz określić szablon niestandardowy.

 3. Kliknij pozycję Biblioteka > Otwórz w Eksploratorze.

  Ważne: Jeśli nie zostanie otwarty w Eksploratorze plików lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może być konieczne dodawania witryny jako zaufanej witryny w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz temat jak za pomocą polecenia "Otwórz w Eksploratorze" oraz jak rozwiązywać problemy z tej opcji w usłudze SharePoint Online dla usługi Office 365.

 4. Otwórz Eksploratora plików innym i przejdź do utworzony szablon niestandardowy.

 5. Kopiowanie lub przeciąganie szablonu niestandardowego do okna Eksploratora, który jest otwarty w bibliotece witryny, w której chcesz określić szablon niestandardowy.

 6. Zamknij Eksploratora plików i wróć do biblioteki w witrynie.

 7. Kliknij pozycję Biblioteka >Ustawienia biblioteki.

 8. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 9. W sekcji Szablon dokumentu wpisz adres szablonu niestandardowego w polu Adres URL szablonu. Lokalizacja jest adres sieci Web szablonu w witrynie, względem nazwą witryny. Na przykład jeśli szablon ma nazwę ODT_Document.odt, a następnie dodaj go do folderu Formularze w Dokumenty udostępnione, biblioteki dokumentów, należy wpisać następujące czynności:

  Documents/Forms/ODT_Document.odt udostępnionych

  Uwaga: Jeśli w polu Szablon dokumentu ustawienia są niedostępne, oznacza to, że administrator mógł ustawić wiele typów zawartości. Aby ustalić, czy włączono wiele typów zawartości, należy sprawdzić, czy zaznaczono opcję Tak w obszarze Czy zezwolić na zarządzanie typami zawartości? w sekcji Typy zawartości znajdującej się bezpośrednio nad sekcją Szablony dokumentów. Jeśli tak jest, trzeba zmienić szablon dla danego typu zawartości.

Początek strony

Konfigurowanie wielu szablonów niestandardowych dla biblioteki za pomocą typów zawartości witryny

Większość bibliotek może zawierać wiele typów zawartości. Definiując wielu typów zawartości w bibliotece, możesz może ułatwić tworzyć biblioteki, w których są przechowywane różne rodzaje dokumentów razem w jednym miejscu. Na przykład biblioteka może zawierać dokumenty oraz grafiki związane z projektem. W bibliotece pliki graficzne znajdują się w kolumnach informacje przypisane do zawartości grafiki, typu i dokumenty są wyświetlane z kolumn przypisanych do typu zawartości dokumentu.

Typy zawartości witryny pomocy ułatwić zapewnienie zgodności dla witryny. Jako właściciel witryny możesz skonfigurować typ zawartości właściwości, które mają, takich jak niektórych szablonu określonych metadanych i tak dalej. Następnie możesz skojarzyć typ zawartości witryny z biblioteki tak, aby po wybraniu elementu z menu Nowy dokument, używają typu zawartości, którą zdefiniowano.

New Document command in a library with custom templates

Aby upewnić się, że w formacie ODF zawartość dokumentów jest spójna w witrynie i jej podwitrynach, możesz skojarzyć ODT, ODS lub ODP szablon z typem zawartości witryny.

Początek strony

Tworzenie typu zawartości witryny w formacie ODF

Powtórz te czynności dla każdego typu zawartości witryny, który chcesz utworzyć.

Ważne: Do tworzenia typów zawartości witryny musisz mieć w danej witrynie uprawnienie Pełna kontrola. Aby tworzyć typy zawartości witryny dla witryny najwyższego poziomu w zbiorze witryn, musisz być administratorem zbioru witryn.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć typ zawartości witryny.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia usługi Office 365 > Ustawienia witryny.

 3. W obszarze Galerie projektanta stron sieci Webkliknij pozycję typy zawartości witryny.

  Opcje galerii Projektanta stron sieci Web na stronie Ustawienia witryny w usłudze SharePoint Online

  Typy zawartości witryny galerii wyświetlane istniejącej witryny typy zawartości, pogrupowane w kategoriach. Aby filtrować widok typów zawartości za pomocą listy Pokaż grupę.

 4. Kliknij przycisk Utwórz.

 5. Na stronie nowy typ zawartości witryny Podaj nazwę (na przykład ODT_Document) i opis nowego typu zawartości.

 6. W sekcji Nadrzędny typ zawartości w obszarze Wybierz formularz nadrzędny typ zawartości wybierz Typy zawartości dokumentu, a następnie w obszarze Nadrzędny typ zawartości, wybierz pozycję dokument.

 7. W sekcji Grupa wybierz Typy zawartości dokumentu z listy istniejące grupy.

 8. Kliknij przycisk OK.

  Zostanie wyświetlona strona Typ zawartości witryny. Następnym krokiem jest skojarzony szablon dokumentu w formacie ODF z właśnie utworzonego typu zawartości witryny.

Początek strony

Kojarzenie szablonu dokumentu w formacie ODF z typem zawartości witryny

Po utworzeniu do typu zawartości w formacie ODF, możesz skojarzyć szablon w formacie ODF, utworzone za pomocą typu zawartości witryny. Jeśli nie masz jeszcze szablonu, zobacz Tworzenie szablonu w formacie ODF.

 1. Na stronie Typ zawartości witryny w obszarze Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

  Gdy już na stronie Typ zawartości witryny, kliknij pozycję Ustawienia > Ustawienia witryny > Przejdź do niej typy zawartości witryny.

 2. Wprowadź lokalizację szablonu:

  • Jeśli szablon jest przechowywany w witrynie, kliknij pozycję Wprowadź adres URL istniejącego szablonu dokumentu, a następnie wpisz adres URL szablonu, którego chcesz użyć.

  • Jeśli szablon dokumentu jest przechowywany na komputerze lokalnym, kliknij pozycję Przekaż nowy szablon dokumentu, a następnie kliknij przycisk Przeglądaj. W oknie dialogowym Wybierz plik znajdź plik, którego chcesz użyć, zaznacz go, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

   Pola tekstowe dodawania szablonu na stronie Ustawienia zaawansowane dla danego typu zawartości

 3. W obszarze Czy zaktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie? kliknij pozycję Tak, jeśli chcesz aktualizować wszystkie typy zawartości dziedziczące po tym typie zawartości przy użyciu szablonu dokumentu.

 4. Kliknij przycisk OK.

Początek strony

Włączanie wielu typów zawartości w bibliotece

Przed dodaniem różne typy zawartości do biblioteki, musisz włączyć obsługę wielu typów zawartości. W tym raz dla każdej biblioteki, w której chcesz użyć typów zawartości.

Uwaga: Nie można włączyć wielu typów zawartości w bibliotece typu wiki.

 1. W bibliotece, w której chcesz włączyć wiele typów zawartości, kliknij pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

 2. Na stronie Ustawienia w obszarze Ustawienia ogólne kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane.

 3. Na stronie Ustawienia zaawansowane w sekcji Typy zawartości kliknij przycisk Tak w obszarze zezwolić na zarządzanie typami zawartości?.

  Adres URL szablonu w sekcji Szablon dokumentu będzie teraz być wyłączone Aby przełączyć się z przy użyciu szablonu domyślnego dla tej biblioteki za pomocą typów zawartości witryny.

 4. Zmień pozostałe wybrane ustawienia, a następnie kliknij przycisk OK.

Początek strony

Dodawanie typów zawartości w formacie ODF do biblioteki

Ostatnim krokiem jest dodać do biblioteki, typy zawartości w formacie ODF. Możesz dodać wielu typów zawartości w bibliotece wszystkie jednocześnie.

 1. W bibliotece, w której chcesz dodać typu zawartości, kliknij pozycję Biblioteka > Ustawienia biblioteki.

 2. Na stronie Ustawienia w obszarze Typy zawartości kliknij pozycję Dodaj z istniejących typów zawartości witryny.

 3. W sekcji Wybieranie typów zawartości na liście Wybierz typy zawartości witryny z wybierz Typy zawartości dokumentu.

 4. Na liście Dostępne typy zawartości witryny kliknij nazwę typu zawartości, który ma być, a następnie kliknij przycisk Dodaj, aby przenieść wybranego typu zawartości do listy typy zawartości do dodania.

 5. Po wybraniu wszystkich typów zawartości, które chcesz dodać, kliknij przycisk OK.

Początek strony

Więcej informacji na temat typów zawartości witryny i biblioteki

Aby dowiedzieć się więcej na temat typów zawartości i sposobu pracy z bibliotekami, zobacz następujące łącza:

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×