Ustawianie opcji wydruku w programie Access

Ustawianie opcji wydruku w programie Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Gdy dane można drukować za pomocą tabeli, kwerendy, formularza lub raport w bazie danych programu Microsoft Access, można ustawić opcje drukowania powodującymi przyciągające i bardziej czytelny wydruku danych w raportach.

Drukowanie danych bezpośrednio z tabel lub kwerend działa, gdy chcesz wydrukować tylko prosta lista. Formularze są lepiej dostosowane do wyświetlania lub drukowania dane dla pojedynczego rekordu lub powiązanych zestaw rekordów, a nie do drukowania większe zestawy danych lub podsumowania danych. Przez drukowanie danych z raportu można porównanie, podsumowanie i całkowity dużych zestawów danych i przedstawić te informacje w układzie atrakcyjnego.

Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia raportu zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

W tym artykule

Wybieranie opcji ustawień strony

Wybieranie ustawień drukarki

Podgląd przed drukowaniem

Wybieranie opcji ustawień strony

Po utworzeniu raportu można ustawić opcje układu wydruku w oknie dialogowym Ustawienia strony . Te opcje pomagają precyzyjnie dostosować formatowanie z opcjami dla ustawienia marginesów, za pomocą linii siatki i kolumn lub Drukuj tylko dane z raportu bez formatowania. Aby ustawić opcje drukowania stron, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij pozycję Ustawienia strony i ustawienia marginesów, orientacji i ustawienia kolumny, które mają.

  Okno dialogowe Ustawienia strony

  Ustawienia na karcie Opcje wydruku

Ustawienie

Opis

Marginesy (cale)

Zwiększanie lub zmniejszanie marginesów domyślnych zgodnie z wymaganiami i obejrzeć efekt zmian na stronie przykład .

Drukuj tylko dane

Wybierz tę opcję, gdy użytkownik nie chce były drukowane elementy układu w raporcie, takie jak siatki.

Formularz dzielony

Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportów.

Dostosowywanie marginesów w raporcie, na karcie Podgląd wydruku w grupie Rozmiar strony , kliknij przycisk Marginesy i wybierz odpowiednią opcję i Podgląd raportu z ustawieniami marginesów zmieniony zostanie wyświetlona.

Ustawienia na karcie Strona

Ustawienie

Opis

Orientacja

Wybierz pozycję orientacja pionowa lub pozioma. Jeśli chcesz sprawdzić wygląd raportu, zamiast ustawienie orientacji tutaj go ustawić na karcie Podgląd strony. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

Papier

Wybierz rozmiar i źródło papieru.

Drukarka dla adres klienta

Jeśli wybierzesz Użyj drukarki określonej można ustawić kilka innych drukarki i opcje formatowania dokumentu.

Ustawienia na karcie kolumny

Uwaga: Te opcje są również dostępne na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony w obszarze kolumny.

Ustawienie

Opis

Ustawienia siatki

Wybierz liczbę kolumn i odstęp między wierszami. Jeśli jest to ustawienie dla pojedynczej kolumny, opcji Odstęp między kolumnami i Układ kolumn będą niedostępne.

Tak, jak szczegóły

Wybierz opcję drukowania kolumny w takim samym rozmiarze, możesz ustawić w raporcie. Aby dopasować wysokość i szerokość kolumny, wyczyść zaznaczenie i wpisz nowe wartości.

Rozmiar kolumn

Wybierz szerokość i wysokość kolumn.

Układ kolumn

Wybierz odpowiedni kierunek kolumn drukowanych. Ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy masz więcej niż jedną kolumnę.

Początek strony

Wybieranie ustawień drukarki

Po zakończeniu ustawienia strony dla raportu można wybierać opcje konkretnej drukarki do sterowania układu wydruku lub strony, które mają być drukowane i liczba kopii.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij pozycję Drukuj.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze Ctrl + P.

 3. Wybierz opcje drukowania, a następnie kliknij przycisk OK , aby wydrukować raport.

W poniższej tabeli opisano wyniki oczekuje od określonych ustawień drukarki:

Ustawienie

Opis

Printer (Drukarka)

Wybierz drukarkę, której chcesz wydrukować raport. Jeśli jeszcze nie skonfigurowano orientacji i rozmiaru papieru, kliknij przycisk Właściwości .

Zakres wydruku

 • Aby wydrukować tylko wybrane strony raportu, zaznacz pole wyboru strony i ustaw zakres. Na przykład aby drukować stronę tylko 5 raportu, wpisz zarówno z i pola do5 .

 • Aby wydrukować tylko jedną stronę raportu, ustaw obie z i pól do tego samego numer strony.

Copies

Wybierz liczbę kopii, a następnie wybierz pozycję Sortuj , jeśli chcesz kopii drukowanych w zestawów w raporcie wiele stron.

Aby zapisać papieru, lub aby wysłać zadania drukowania do druku komercyjnego lub wysłać raport pocztą e-mail, można utworzyć plik PDF lub xps formatu raportu: na karcie Podgląd wydruku , grupę danych , kliknij pozycję PDF lub XPS.

Początek strony

Podgląd przed drukowaniem

Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać wydrukowana wersja raportu, użyj opcji Podgląd wydruku.

Raport w widoku Podgląd wydruku można otworzyć przy użyciu jednej z następujących metod:

 • Aby wyświetlić podgląd raportu, który nie jest jeszcze otwarte, w okienku nawigacji, kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz wyświetlić podgląd, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

  lub

 • Kliknij plik > Drukuj, a następnie kliknij Podgląd wydruku.

  lub

 • Jeśli raport jest otwarty, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla raportu, a następnie kliknij Podgląd wydruku.

Dalsze zmiany formatowania z poziomu widoku Podgląd wydruku można wprowadzać przy użyciu opcji w kartę Podgląd wydruku .

Polecenia podglądu wydruku

Jeśli chcesz wyświetlić kilka stron raportu, przejście do innych stron lub wyświetlić wiele stron w tym samym czasie, gdy wyświetlanie podglądu raportu, spróbuj wykonać jedną z następujących opcji:

 • Kliknij przycisk Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej (<<) w prawym górnym rogu okienka nawigacji, a następnie rozwiń węzeł obszar widoku raportu.

 • Określ położenie raportu, używając poziomego i pionowego paska przewijania.

 • Aby powiększyć obszar w raporcie, na karcie Podgląd wydruku , powiększenia grupy, kliknij strzałkę znajdującą się poniżej Powiększanie i wybierz wartość procentową powiększenia. Suwak powiększenia można także użyć w prawym dolnym rogu okna programu.

 • Aby wyświetlić podgląd kilku stron jednocześnie, w grupie Powiększenie kliknij pozycję Dwie strony lub kliknij pozycję Więcej stron , a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Wybieranie opcji wydruku:    W grupie Drukowanie kliknij Drukowanie , a następnie wybierz opcje drukowania.

Zamykanie podglądu wydruku:    W grupy Zamknij podgląd , kliknij przycisk Zamknij podgląd wydruku.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×