Ustawianie opcji wydruku w programie Access

Ustawianie opcji wydruku w programie Access

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W bazie danych programu Microsoft Access można drukować dane z tabeli, kwerendy, formularza lub raport, przy czym dla raportów można ustawić takie opcje wydruku, aby drukowana kopia danych była bardziej atrakcyjna i czytelna.

Drukowanie danych bezpośrednio z tabel lub kwerend sprawdza się, gdy chcesz wydrukować tylko prostą listę. Formularze służą przede wszystkim do wyświetlania i drukowania danych z pojedynczego rekordu lub powiązanego zestawu rekordów, ale nie nadają się do drukowania większych zestawów danych ani ich podsumowań. Drukując dane z raportu, można porównywać i podsumowywać duże zestawy danych, a także przedstawiać te informacje w formie atrakcyjnego układu.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących tworzenia raportów, zobacz Wprowadzenie do raportów w programie Access.

Uwaga: Ten artykuł nie dotyczy aplikacji sieci web programu Access — odpowiadającą typowi bazy danych, projektowanie przy użyciu programu Access i opublikowania w trybie online. Uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie aplikacji programu Access

W tym artykule

Wybieranie opcji ustawień strony

Wybieranie ustawień drukarki

Podgląd przed drukowaniem

Wybieranie opcji ustawień strony

Po utworzeniu raportu w oknie dialogowym Ustawienia strony można ustawić opcje dla układu wydruku. Te opcje umożliwiają dopracowanie formatu za pomocą ustawień marginesów, opcji użycia linii siatki i kolumn lub wydruku tylko danych raportu bez formatowania. Aby ustawić opcje wydruku strony, wykonaj następujące czynności:

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy wybrany raport, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij pozycję Ustawienia strony i wybierz odpowiednie ustawienia marginesów, orientacji i kolumn.

  Okno dialogowe Ustawienia strony

  Ustawienia na karcie Opcje wydruku

Ustawienie

Opis

Marginesy (cale)

Marginesy domyślne można zwiększyć lub zmniejszyć odpowiednio do potrzeb, a następnie obejrzeć efekt zmian na stronie Przykład.

Drukuj tylko dane

Zaznacz tę opcję, jeśli nie chcesz, aby w raporcie były drukowane elementy układu, takie jak siatki.

Formularz dzielony

Ta opcja nie jest dostępna w przypadku raportów.

Aby dostosować marginesy raportu, na karcie Podgląd wydruku w grupie Rozmiar strony kliknij pozycję Marginesy, a następnie wybierz odpowiednią opcję. Zostanie wyświetlony podgląd raportu ze zmienionymi ustawieniami marginesów.

Ustawienia na karcie Strona

Ustawienie

Opis

Orientacja

Wybierz orientację pionową lub poziomą. Aby sprawdzić wygląd raportu, nie ustawiaj orientacji tutaj, tylko na karcie Podgląd wydruku. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony kliknij pozycję Pionowa lub Pozioma.

Papier

Wybierz rozmiar i źródło papieru.

Drukarka dla

Jeśli wybierzesz opcję Użyj drukarki określonej, możesz ustawić kilka innych opcji drukarki i formatu dokumentu.

Ustawienia na karcie kolumny

Uwaga: Te opcje są również dostępne na karcie Podgląd wydruku w grupie Układ strony w obszarze Kolumny.

Ustawienie

Opis

Ustawienia siatki

Wybierz liczbę kolumn i odstęp wierszy. Jeśli to ustawienie dotyczy jednej kolumny opcje Odstęp kolumn i Układ kolumn będą niedostępne.

Tak, jak szczegóły

Zaznacz tę opcję, aby wydrukować kolumnę w takim samym rozmiarze, jak rozmiar ustawiony w raporcie. Aby dostosować szerokość i wysokość kolumn, wyczyść zaznaczenie tej opcji i wpisz nowe wartości.

Rozmiar kolumn

Wybierz szerokość i wysokość kolumn.

Układ kolumn

Wybierz kierunek drukowania kolumn. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku używania więcej niż jednej kolumny.

Początek strony

Wybieranie ustawień drukarki

Po wybraniu ustawień strony dla raportu możesz wybrać opcje określonej drukarki, aby kontrolować układ wydruku lub liczbę stron, które chcesz wydrukować, oraz liczbę kopii.

 1. W okienku nawigacji kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij polecenie Podgląd wydruku.

 2. Na karcie Podgląd wydruku w grupie Drukowanie kliknij pozycję Drukuj.

  Skrót klawiaturowy naciśnij klawisze Ctrl + P.

 3. Wybierz opcje drukowania, a następnie kliknij przycisk OK, aby wydrukować raport.

W poniższej tabeli opisano rezultaty, jakich można oczekiwać po wybraniu określonych ustawień drukarki:

Ustawienie

Opis

Drukarka

Wybierz drukarkę, na której ma zostać wydrukowany raport. Jeśli orientacja i rozmiar papieru nie zostały jeszcze ustawione, kliknij przycisk Właściwości.

Zakres wydruku

 • Aby wydrukować tylko wybrane strony raportu, wybierz pozycję Strony i ustaw zakres. Aby na przykład wydrukować tylko piątą stronę raportu, wpisz wartość 5 w polach Od i Do.

 • Aby wydrukować tylko jedną stronę raportu, ustaw obie z i pól do tego samego numer strony.

Kopie

Wybierz liczbę kopii i zaznacz opcję Sortuj, jeśli kopie mają być drukowane w zestawach w przypadku raportu wielostronicowego.

Aby zapisać papieru, lub aby wysłać zadania drukowania do druku komercyjnego lub wysłać raport pocztą e-mail, można utworzyć plik PDF lub xps formatu raportu: na karcie Podgląd wydruku, grupę danych, kliknij pozycję PDF lub XPS.

Początek strony

Podgląd przed drukowaniem

Aby sprawdzić, jak będzie wyglądać wydrukowana wersja raportu, użyj opcji Podgląd wydruku.

Podgląd wydruku dla raportu można otworzyć, stosując jedną z następujących metod:

 • Aby wyświetlić podgląd raportu, który nie jest jeszcze otwarte, w okienku nawigacji, kliknij prawym przyciskiem myszy raport, który chcesz wyświetlić podgląd, a następnie kliknij pozycję Podgląd wydruku.

  lub

 • Kliknij pozycję plik > Drukuj, a następnie kliknij Podgląd wydruku.

  lub

 • Jeśli raport jest otwarty, kliknij prawym przyciskiem myszy kartę dokumentu dla raportu, a następnie kliknij Podgląd wydruku.

Dalsze zmiany formatowania z poziomu widoku Podgląd wydruku można wprowadzać przy użyciu opcji w kartę Podgląd wydruku.

Polecenia na karcie Podgląd wydruku

Jeśli chcesz wyświetlić kilka stron raportu, przejść na inne strony lub wyświetlić wiele stron jednocześnie podczas wyświetlania podglądu raportu, wypróbują dowolną z następujących opcji:

 • Kliknij przycisk Zamknij/Otwórz pasek przegrody ruchomej (<<) w prawym górnym rogu okienka nawigacji, a następnie rozwiń obszar widoku raportu.

 • Określ położenie raportu, używając poziomego i pionowego paska przewijania.

 • Aby powiększyć obszar w raporcie, na karcie Podgląd wydruku, powiększenia grupy, kliknij strzałkę znajdującą się poniżej Powiększanie i wybierz wartość procentową powiększenia. Suwak powiększenia można także użyć w prawym dolnym rogu okna programu.

 • Aby wyświetlić podgląd kilku stron jednocześnie, w grupie Powiększenie kliknij pozycję Dwie strony lub kliknij pozycję Więcej stron, a następnie wybierz odpowiednią opcję.

Wybieranie opcji wydruku:    W grupie Drukowanie kliknij Drukowanie, a następnie wybierz opcje drukowania.

Zamknij podgląd wydruku:    W grupy Zamknij podgląd, kliknij przycisk Zamknij podgląd wydruku.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×