Ustawianie opcji statusu w programie Skype dla firm

Ustawianie opcji statusu w programie Skype dla firm

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

W oknie opcji statusu możesz określić, jak i komu ma być wyświetlany Twój status w programie Skype dla firm.

Ustawianie opcji zmiany statusu na Nieaktywny i Z dala od komputera

Program Skype dla firm automatycznie zmienia Twój status, jeśli przez jakiś czas nie korzystasz z komputera. Jeśli przez określony czas nie poruszasz myszą ani nie korzystasz z klawiatury, w programie Skype dla firm zostaje wyświetlony żółty wskaźnik statusu i wyraz „Nieaktywny”. Jeśli status „Nieaktywny” trwa przez określony czas, w programie Skype dla firm nadal jest wyświetlany żółty wskaźnik statusu i zostaje wyświetlony opis „Z dala od komputera”. Domyślny czas ustawiony dla zmiany statusu na „Nieaktywny”, a następnie na „Z dala od komputera” to pięć minut, ale możesz określić dłuższy (lub krótszy) czas dla jednego lub obu z tych statusów.

  1. Otwórz opcje statusu i kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status na Nieaktywny, jeśli mój komputer był bezczynny przez następującą liczbę minut, aby określić, ile czasu program Skype dla firm ma czekać, zanim zmieni status na Nieaktywny. Maksymalna wartość to 360 minut.

  2. Kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status z Nieaktywny na Z dala od komputera po następującej liczbie minut, aby określić, po jakim czasie program Skype dla firm ma zmienić status na Z dala od komputera. Maksymalna wartość to 360 minut.

Określanie, komu ma być wyświetlany status obecności

Domyślnie status obecności jest widoczny dla wszystkich oprócz kontaktów zablokowanych. To ustawienie można zmienić w oknie opcji statusu, wybierając jedną z następujących opcji:

  • Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu (zastępuje ustawienia domyślne)

  • Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości

Być może w organizacji włączono tryb prywatności w programie Skype dla firm. Jeśli tak jest, zamiast powyższych są wyświetlane poniższe opcje. Używając tych opcji, możesz ograniczyć widoczność informacji o swojej obecności wyłącznie do osób dodanych do listy Kontakty:

  • Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność

  • Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność

Uwaga:  Statusy obecności w programie Skype dla firm są wstępnie ustawione i nie można ani dostosować istniejących, ani dodać nowych. Jeśli chcesz udostępnić swoim kontaktom więcej informacji na temat tego, gdzie jesteś lub co robisz, w górnej części okna głównego programu Skype dla firm możesz wpisać notatkę osobistą.

Automatyczne ustawianie statusu Nie przeszkadzać podczas prezentowania

W programie Skype dla firm możesz skonfigurować automatyczne blokowanie rozpraszającej komunikacji, gdy udostępniasz zawartość lub prowadzisz prezentację przy użyciu komputera z programem Skype dla firm. W przypadku włączenia tej funkcji program Skype dla firm będzie zawsze zmieniać Twój status na Prezentacja, gdy będziesz udostępniać ekran lub duplikować go w trybie projekcji. Wiadomości błyskawiczne od współpracowników zostaną zablokowane i wszystkie osoby widzące Twój status będą wiedzieć, co robisz i że nie należy Ci przeszkadzać.

Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pola wyboru Gdy prowadzę prezentację z tego urządzenia, pokazuj mój stan jako Nie przeszkadzać i Pokazuj status Nie przeszkadzać, gdy monitor jest duplikowany.

Zobacz też

Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności

Powiedz mi, po zmianie stanu innej osoby

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×