Ustawianie opcji statusu

W tym artykule opisano okno opcji statusu, w którym możesz określić, jak i komu ma być wyświetlany Twój status w programie Lync.

Ustawianie opcji zmiany statusu na Nieaktywny i Z dala od komputera

Program Lync automatycznie zmienia Twój status, jeśli przez jakiś czas nie korzystasz z komputera. Jeśli przez określony czas nie poruszasz myszą ani nie korzystasz z klawiatury, w programie Lync zostaje wyświetlony żółty wskaźnik statusu i wyraz „Nieaktywny”. Jeśli status „Nieaktywny” trwa przez określony czas, w programie Lync nadal jest wyświetlany żółty wskaźnik statusu i zostaje wyświetlony opis „Z dala od komputera”. Domyślny czas ustawiony dla tych opcji to pięć minut, ale możesz określić dłuższy czas.

  1. Otwórz opcje statusu i kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status na Nieaktywny, jeśli mój komputer był bezczynny przez następującą liczbę minut, aby określić, ile czasu program Lync ma czekać, zanim zmieni status na Nieaktywny. Maksymalna wartość to 360 minut.

  2. Kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status z Nieaktywny na Z dala od komputera po następującej liczbie minut, aby określić, po jakim czasie program Lync ma zmienić status na Z dala od komputera. Maksymalna wartość to 360 minut.

Określanie, komu ma być wyświetlany status obecności

Domyślnie status obecności jest widoczny dla wszystkich oprócz kontaktów zablokowanych. To ustawienie można zmienić, otwierając okno opcji statusu i wybierając jedną z następujących opcji:

  • Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu (zastępuje ustawienia domyślne)

  • Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości

Być może w organizacji włączono tryb prywatności w programie Lync. Jeśli tak jest, zamiast powyższych są wyświetlane poniższe opcje. Używając tych opcji, możesz ograniczyć widoczność informacji o swojej obecności wyłącznie do osób dodanych do listy Kontakty:

  • Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność

  • Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność

Uwaga:  Statusy obecności w programie Lync są wstępnie ustawione i nie można ani dostosować istniejących, ani dodać nowych. Jeśli chcesz udostępnić swoim kontaktom więcej informacji na temat tego, gdzie jesteś lub co robisz, w górnej części okna głównego programu Lync możesz wpisać notatkę osobistą.

Automatyczne ustawianie statusu Nie przeszkadzać podczas prezentowania

W programie Lync możesz skonfigurować automatyczne blokowanie rozpraszającej komunikacji, gdy udostępniasz zawartość lub prowadzisz prezentację przy użyciu komputera z programem Lync. W przypadku włączenia tej funkcji program Lync będzie zawsze zmieniać Twój status na Prezentacja, gdy będziesz udostępniać ekran lub duplikować go w trybie projekcji. Wiadomości błyskawiczne od współpracowników zostaną zablokowane i wszystkie osoby widzące Twój status będą wiedzieć, co robisz i że nie należy Ci przeszkadzać.

Aby włączyć tę funkcję, zaznacz pola wyboru Gdy prowadzę prezentację z tego urządzenia, pokazuj mój stan jako Nie przeszkadzać i Pokazuj status Nie przeszkadzać, gdy monitor jest duplikowany.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×