Ustawianie opcji statusu

Opcje statusu umożliwiają określenie sposobu wyświetlania statusu kontaktom w oprogramowaniu komunikacyjnym Microsoft Lync 2010.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji statusu

Ustawianie opcji zmiany statusu na Nieaktywny i Z dala od komputera

Określanie, komu ma być wyświetlany status obecności

Otwieranie opcji statusu

Z poziomu okna głównego programu Lync opcje statusu można otworzyć jednym z dwóch sposobów:

  • Kliknij przycisk Opcje, a następnie pozycję Status.

  • Obok przycisku Opcje kliknij strzałkę Pokaż menu, kliknij polecenie Narzędzia, kliknij pozycję Opcje, a następnie kliknij pozycję Status.

Początek strony

Ustawianie opcji zmiany statusu na Nieaktywny i Z dala od komputera

Program Lync 2010 automatycznie zmienia Twój status, jeśli przez jakiś czas nie korzystasz z komputera. Jeśli przez określony czas nie wykonujesz na komputerze żadnych czynności za pomocą myszy ani klawiatury, w programie Lync zostaje wyświetlony żółty wskaźnik statusu i wyraz „Nieaktywny”. Jeśli status „Nieaktywny” trwa przez określony czas, w programie Lync nadal jest wyświetlany żółty wskaźnik statusu i zostaje wyświetlony opis „Z dala od komputera”. Domyślny czas ustawiony dla tych opcji to pięć minut, ale możesz określić dłuższy czas.

  1. Otwórz opcje statusu i kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status na Nieaktywny, jeśli mój komputer był bezczynny przez następującą liczbę minut, aby określić, ile czasu program Lync ma czekać, zanim zmieni status na Nieaktywny. Maksymalna wartość to 360 minut.

  1. Kliknij strzałkę w górę lub strzałkę w dół obok pozycji Zmień mój status na Z dala od komputera, jeśli moim statusem był status Nieaktywny przez następującą liczbę minut, aby określić, ile czasu program Lync ma czekać, zanim zmieni status na Z dala od komputera. Maksymalna wartość to 360 minut.

Początek strony

Określanie, komu ma być wyświetlany status obecności

Domyślnie status obecności jest widoczny dla wszystkich oprócz kontaktów zablokowanych. To ustawienie można zmienić, otwierając opcje statusu i wybierając jedną z następujących opcji:

  • Chcę, aby wszyscy widzieli moją obecność, niezależnie od ustawień systemu (zastępuje ustawienia domyślne)

  • Chcę, aby administrator systemu decydował — obecnie wszyscy widzą moją obecność, ale to może się zmienić w przyszłości

Być może w organizacji włączono tryb prywatności w programie Lync. Jeśli tak jest, zamiast powyższych są wyświetlane poniższe opcje. Używając tych opcji, możesz ograniczyć widoczność informacji o swojej obecności wyłącznie do osób dodanych do listy Kontakty:

  • Chcę, aby wszyscy mogli widzieć moją obecność

  • Chcę, aby wyłącznie osoby z listy kontaktów widziały moją obecność

Uwaga:  Statusy obecności w programie Lync są wstępnie ustawione i nie można ani dostosować istniejących, ani dodać nowych. Jeśli chcesz udostępnić swoim kontaktom więcej informacji na temat tego, gdzie jesteś lub co robisz, w górnej części okna głównego programu Lync możesz wpisać notatkę osobistą.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×