Ustawianie opcji spotkań online i połączeń konferencyjnych

Ustawianie opcji spotkań online i połączeń konferencyjnych

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Domyślne opcje spotkań online są optymalne w przypadku małych połączeń konferencyjnych lub sesji udostępniania i współpracy z osobami w Twojej organizacji. Jeśli jednak planujesz spotkanie online z uczestnikami spoza organizacji lub chcesz zaprosić więcej niż 40 uczestników, użyj okna dialogowego Opcje spotkania w celu ustalenia, kto powinien oczekiwać w poczekalni przed wpuszczeniem na spotkanie, kto powinien mieć uprawnienia osoby prowadzącej w czasie spotkania i jaki jest dozwolony zakres udziału dla uczestników spotkania.

Uwaga: Ta opcja ma zastosowanie użytkownikom dołączanie do spotkania online przy użyciu Skype dla firm lub łączące się za pomocą telefonach.

Gdzie mogę ustawić opcje spotkania online?

Rozpoczęcie w programie Outlook

  1. W kalendarzu programu Outlook kliknij pozycję Nowe spotkanie Skype'a.

    Przycisk Nowe spotkanie programu Skype programu Outlook

  2. W oknie spotkania kliknij pozycję Opcje spotkania.

    Przycisk Opcje spotkania programu Outlook

Te osoby nie muszą czekać w poczekalni

Poczekalnia to wirtualne miejsce, w którym uczestnicy czekają na wpuszczenie na spotkanie. Dostępne są następujące opcje:

Kto uzyskuje bezpośredni dostęp?

Efekt

Polecane zastosowanie

Tylko ja — organizator spotkania

Jesteś jedyną osobą, która ma bezpośredni dostęp do spotkania. Wszyscy pozostali muszą czekać na wpuszczenie.

Spotkanie o wysokim poziomie zabezpieczeń, na którym są poruszane tematy poufne.

Osoby z mojej firmy, które zapraszam

Tylko zaproszone osoby uzyskują bezpośredni dostęp do spotkania. Wszyscy pozostali muszą czekać na wpuszczenie.

Omawiane są informacje poufne i chcesz, aby do spotkania mogły dołączyć tylko konkretne osoby.

Każda osoba z mojej organizacji

Każda osoba z organizacji może uzyskać bezpośredni dostęp do spotkania, nawet jeśli nie została zaproszona.

W spotkaniu nie biorą udziału uczestnicy zewnętrzni i nie są omawiane informacje poufne.

Każda osoba (bez ograniczeń)

Każda osoba, która ma dostęp do linku do spotkania, uzyskuje do niego bezpośredni dostęp.

Zapraszasz uczestników z zewnątrz i nie są omawiane poufne informacje.

Uwaga: W przypadku zaznaczenia dowolnej opcji innej niż Każda osoba osoby prowadzące korzystające z klasycznego klienta programu Skype dla firm nie będą mogły wyświetlać użytkowników łączących się telefonicznie, którzy czekają w poczekalni, ani wpuszczać ich na spotkanie.

Kto jest osobą prowadzącą?

Opcje osoby prowadzącej umożliwiają sterowanie automatycznym przypisywaniem uczestnikom uprawnień osoby prowadzącej podczas planowania spotkania. Osoby prowadzące mogą również wpuszczać na spotkanie osoby oczekujące w poczekalni. Poniższa tabela zawiera szczegółowy opis poszczególnych opcji.

Opcja osoby prowadzącej

Kto jest osobą prowadzącą?

Kiedy wybrać tę opcję

Tylko ja — organizator spotkania

Tylko osoba planująca spotkanie

W przypadku prezentacji, w trakcie których uczestnicy nie muszą wchodzić w interakcje z zawartością spotkania. W trakcie spotkania możesz wyznaczyć kolejne osoby prowadzące

Osoby, które wybiorę

Ty i wybrani przez Ciebie uczestnicy.

W przypadku prezentacji z więcej niż jedną osobą prowadzącą.

Każda osoba z mojej organizacji

Każda zaproszona osoba, która ma konto w Twojej sieci.

Podczas grupowych sesji roboczych z udziałem wyłącznie osób z danej organizacji. Uczestnicy mogą udostępniać i modyfikować zawartość spotkania.

Każda osoba (bez ograniczeń)

Każda zaproszona osoba.

W przypadku sesji roboczych z grupami, w których są osoby, które nie mają konta w Twojej sieci.

Kliknij pozycję Wybierz prezenterów, aby określić, które spośród osób zaproszonych będą uczestnikami, a które osobami prowadzącymi. Aby na liście były widoczne nazwy, konieczne jest uprzednie dodanie osób zaproszonych do zaproszenia na spotkanie.

Czy chcesz ograniczyć możliwości uczestników?

Uczestnictwo w spotkaniu programu Skype dla firm obejmuje wysyłanie i odbieranie wiadomości błyskawicznych, rozmowę lub oglądanie obrazu wideo. Opcje uczestnictwa mają wpływ wyłącznie na uczestników; nie można zezwolić na uczestnictwo niektórym uczestnikom, a nie zezwolić pozostałym. Jeśli chcesz, aby określona osoba mogła uczestniczyć w spotkaniu, nadaj jej uprawnienia osoby prowadzącej.

Opcja

Kiedy wybrać tę opcję

Wyłącz wiadomości błyskawiczne

Jeśli nie chcesz, aby ktokolwiek z uczestników mógł wysyłać lub odbierać wiadomości błyskawiczne podczas spotkania.

Wycisz wszystkich uczestników

Jeśli osoby prowadzące chcą prowadzić spotkanie bez pytań od publiczności.

Zablokuj wideo uczestników

Jeśli nie chcesz, aby uczestnicy widzieli prezentowany obraz wideo.

Włączanie i wyłączanie dźwięków powiadamiania

Jeśli nie chcesz, aby usłyszeć dźwięk lub ustawienia, gdy osoby dołączają lub jej opuszczanie spotkania, możesz wyłączyć dźwięki powiadomień. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Ustawianie dzwonki i dźwięki opcje.

Zobacz też

Wstępnego ładowania załączników do spotkania programu Skype dla firm

Konfigurowanie spotkania programu Skype dla firm w programie Outlook

Rozpoczynanie programu Skype dla firm połączenia konferencyjnego

Konfigurowanie numeru lub konferencji Audio w usłudze Office 365 dla programu Skype dla firm

Numery telefonów dla konferencji telefonicznych

Ustawianie programu Skype dla firm opcje spotkania

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×