Ustawianie opcji sortowania w widoku listy w programie SharePoint Workspace 2010

Aby ustawić opcje sortowania w widoku listy:

 1. Otwórz Projektanta.

 2. Kliknij widok listy, w którym chcesz ustawić opcje sortowania.

 3. Kliknij kartę Sortowanie i grupowanie.

 4. Kliknij pole kolumny, w którym chcesz zastosować sortowanie.

 5. Zaznacz następujące opcje sortowania:

  • Aby posortować wszystkie elementy listy w kolejności rosnącej lub malejącej, zaznacz pozycję Sortuj te wartości, a następnie wybierz kolejność sortowania.

  • Aby określić kolejność sortowania dodatkowego, zaznacz pozycję Następnie sortuj według, kliknij pole w menu rozwijanym, a następnie wybierz odpowiednią kolejność sortowania.

  • Aby wszystkie elementy były sortowane w widoku płaskim (bez hierarchii), zaznacz pozycję Wyświetl wszystkie elementy, w tym elementy odpowiedzi, w widoku płaskim, bez hierarchii.

   Tego typu sortowanie jest przydatne, gdy użytkownik chce wyświetlić wszystkie elementy w kolejności rosnącej lub malejącej, ignorując relacje między elementami nadrzędnymi i podrzędnymi.

  • Aby zgrupować elementy o tych samych wartościach, zaznacz pozycję Grupuj elementy o tej samej wartości w rozwijane sekcje.

   Elementy w poszczególnych grupach można jeszcze posortować, stosując sortowanie dodatkowe.

   W poniższym przykładzie pole „Grupa artykułów żywnościowych” jest zaznaczone jako pole sortowania podstawowego w kolejności rosnącej, a pole „Typ pozycji” jest zaznaczone jako pole sortowania dodatkowego w kolejności malejącej. Dla pola „Grupa artykułów żywnościowych” ustawiono grupowanie jednakowych wartości w sekcję rozwijaną. Ponadto kolumna „Grupa artykułów żywnościowych” jest ustawiona tak, aby pokazywać symbol zwijania: na karcie Kolumny jest zaznaczona opcja Pokaż symbol zwijania w tej kolumnie, gdy będzie możliwe rozwinięcie wiersza.

   Sortowanie według grup z kolumną sortowania dodatkowego

   Kiedy elementy są grupowane według pola Data/godzina, kliknij menu Grupuj daty według, a następnie kliknij odpowiednią wartość czasu.

 6. Jeśli widok ma być otwierany z obecnie wybranymi opcjami sortowania, zaznacz pozycję Oznacz to sortowanie jako domyślne po pierwszym otwarciu w widoku.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×