Przejdź do głównej zawartości

Ustawianie opcji ogólnych użytkownika

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opcje ogólne można ustawić, wybierając pozycję plik > Opcje > Ogólne w oknie dialogowym Opcje programu Access. Opcje ogólne umożliwia określenie sposobu wyświetlania niektórych interfejsów użytkownika dla użytkowników, których domyślny plik formatu lub kolejność sortowania jest używany lub lokalizację foldery bazy danych w bazie danych na komputerze użytkownika.

Co chcesz zrobić?

Ustawianie opcji interfejsu użytkownika

Ustawianie opcji dotyczących tworzenia bazy danych

Personalizowanie posiadanej kopii pakietu Office

Ustawianie opcji interfejsu użytkownika

Następujące opcje Interfejsu użytkownika są stosowane do wszystkich produktów pakietu Office.

Podgląd na żywo

 • Gdy opcja Włącz podgląd na żywo jest zaznaczona, to zatrzymywanie wskaźnika myszy na poszczególnych opcjach powoduje wyświetlanie podglądu efektu zastosowania danej opcji w dokumencie.

etykietki ekranowe

Aby wyświetlić etykietkę ekranową zawierającą informacje na temat przeznaczenia danego przycisku na wstążce i skrótów klawiaturowych dostępnych w przypadku danej opcji, wystarczy wskazać polecenie lub opcję znajdujące się na wstążce. Aby ukryć etykietki ekranowe, należy spośród opcji Styl etykietek ekranowych wybrać odpowiedni schemat etykietek ekranowych:

 • Pokaż opisy funkcji w etykietkach ekranowych — sprawia, że po zatrzymaniu wskaźnika myszy na przycisku lub opcji na wstążce zostanie wyświetlony opis danego elementu.

 • Nie pokazuj opisów funkcji w etykietkach ekranowych — sprawia, że jest wyświetlana nazwa opcji lub funkcji, bez opisu.

 • Nie pokazuj etykietek ekranowych — sprawia, że po zatrzymaniu wskaźnika myszy na przycisku lub opcji na wstążce nie jest wyświetlana ani nazwa, ani opis.

Przyspieszanie grafiki

Gdy jest zaznaczona opcja Wyłącz sprzętowe przyspieszanie grafiki, Access nie będzie mógł korzystać z możliwości przyspieszanie grafiki komputera w celu zwiększenia wydajności. (Dostęp 2013 lub nowszy).

Co to jest skrótu grafik? Accelerator grafiki jest rodzaj karty wideo, która zawiera własnej procesor, aby zwiększyć wydajność poziomy. Te procesory są przeznaczone do obliczania transformacji graficznych, więc ich osiągnięcia lepsze wyniki niż ogólnego przeznaczenia użycie Procesora przez komputer. Te karty bezpłatne Procesora komputera, aby wykonać inne polecenia, gdy skrótu grafiki obsługuje obliczeń grafiki.

Początek strony

Ustawianie opcji dotyczących tworzenia bazy danych

Możesz wybrać wersję Access dla nowych baz danych pulpitu, określonej lokalizacji na komputerze nowe foldery bazy danych i niestandardowej kolejności sortowania.

Domyślny format pliku dla pustej bazy danych

Ta opcja umożliwia ustawianie lub zmienianie formatu pliku tego Access używa przy każdym utworzeniu nowej bazy danych. Jeśli baza danych jest udostępniona przez wielu użytkowników, warto rozważyć wersji Access, który jest dostępny na komputerach, tak, aby można uzyskać dostęp do wszystkich funkcji w bazie danych.

 1. Obok pozycji domyślny format pliku dla pustej bazy danych wybierz format pliku.

 2. Zamknij i ponownie otwórz bazę danych, aby opcje zostały zastosowane.

Domyślny folder bazy danych

Aby ustawić lub zmienić domyślny folder do przechowywania nowych baz danych i plików:

 1. W polu domyślny folder bazy danych wpisz nazwę folderu, lub kliknij przycisk Przeglądaj, aby zlokalizować folder.

 2. Zamknij i ponownie otwórz bazę danych, aby opcje zostały zastosowane.

Porządek sortowania nowej bazy danych

Użyj tej opcji, aby zmienić domyślnego porządku sortowania (nazywanej też kolejność sortowania).

Aby zmienić kolejność sortowania dla przyszłych baz danych:

 1. Obok pozycji nowy porządek sortowania bazy danych wybierz język, którego chcesz użyć.

  Ta opcja jest stosowane przy następnym utworzyć bazę danych.

Aby zmienić kolejność sortowania dla bieżącej bazy danych:

 1. Obok pozycji nowy porządek sortowania bazy danych wybierz język, którego chcesz użyć.

 2. Kompaktowanie i naprawianie bazy danych. Program Access kompaktowanie i napraw bazę danych i zachowany w tej samej lokalizacji. Aby uzyskać więcej informacji zobacz kompaktowania i naprawiania bazy danych.

Uwaga    Podczas otwierania bazy danych programu Access 2010 lub później w programie Access 2007 i sprawdź "Nierozpoznany format bazy danych" lub "sortowanie kolejność nie jest obsługiwana z określonym plikiem" wiadomości, ten problem może być spowodowane kolejność sortowania nieobsługiwane. Spróbuj zmienić porządek sortowania bazy danych programu Access 2010 na Starsza wersja ogólne, który jest obsługiwany w programie Access 2007 lub nowszym baz danych. Aby uzyskać więcej informacji zobacz zgodność z poprzednimi wersjami programu Access 2010 i 2007.

Początek strony

Personalizowanie kopii pakietu Office

Następujące opcje personalizacji są stosowane do wszystkich produktów pakietu Office.

 • W polu tekstowym Nazwa użytkownika należy wpisać swoją nazwę lub nazwę innego użytkownika.

 • W polu tekstowym Inicjały należy wpisać swoje inicjały lub inicjały innego użytkownika.

 • Możesz również wybrać Tło pakietu Office lub Motyw pakietu Office za pomocą baz danych programu Access. (Dostęp 2013 lub nowszy).

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×