Ustawianie opcji ogólnych

Możesz ustawić opcje połączeń, spotkań, kontaktów i ułatwień dostępu oraz ustawienia ogólne, na przykład dotyczące Pomocy. W zależności od konfiguracji obowiązującej w Twojej organizacji niektóre opcje mogą być wyłączone. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się ze swoim zespołem pomocy technicznej.

Uwaga:  Niniejszy artykuł dotyczy usługi Office 365 obsługiwanej przez firmę 21Vianet w Chinach.

W tym artykule

Połączenia i spotkania

Numer telefonu

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP, połączeń głosowych, zawartości spotkania

Moje poświadczenia

Kontakty

Zdjęcia

Ułatwienia dostępu

Tryb TTY

Inne

Pomoc

Informacje

Połączenia i spotkania

Numer telefonu

Podaj numer swojego telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu. Jeśli w celu dołączenia do spotkania nie można użyć sieci Wi-Fi lub sieci danych (w przypadku, gdy Twój tablet iPad jest wyposażony w kartę SIM), program Lync oddzwania na ten numer w celu zapewnienia połączenia z częścią audio.

  1. Naciśnij pierwszą ikonę po lewej stronie, aby przejść do ekranu O mnie. Na ekranie O mnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Połączenia i spotkania naciśnij pozycję Numer telefonu, a następnie wprowadź swój numer telefonu komórkowego z numerami kierunkowymi kraju i regionu.

Wymaganie użycia sieci Wi-Fi dla połączeń VoIP, połączeń głosowych, zawartości spotkania

Jeśli Twój iPad ma komórkowe połączenie transmisji danych, możesz kontrolować, czy chcesz nawiązywać połączenia audio i wideo programu Lync oraz udostępniać zawartość spotkań jedynie za pośrednictwem sieci Wi-Fi, czy też zamierzasz również używać komórkowego połączenia transmisji danych w sytuacji, gdy sieć Wi-Fi jest niedostępna. Aby uzyskać informacje na temat ustawień domyślnych i alternatywnych, przejdź do Dostosowywanie ustawień wykorzystania danych.

Moje poświadczenia

Domyślnie opcja Moje poświadczenia jest włączona w celu umożliwienia pokazywania wszystkich informacje o spotkaniu i poczcie głosowej w programie Lync.

Ustawienie Exchange umożliwia wprowadzenie poświadczeń dla serwera Exchange, jeśli odbiegają one od ustawień programu Lync. W przypadku, gdy są takie same, pozostaw przełącznik Użyj poświadczeń programu Lync w pozycji WŁ.. Poświadczenia serwera Exchange są potrzebne do wyświetlania spotkań i poczty głosowej.

Ustawienia Serwer proxy dla protokołu HTTP są potrzebne, jeśli w Twojej sieci korporacyjnej jest używany serwer proxy wymagający konfiguracji poświadczeń. Te informacje musisz wprowadzić w celu zalogowania się i używania aplikacji w korporacyjnej sieci Wi-Fi.

Kontakty

Zdjęcia

  • Aby pokazać lub ukryć obrazy kontaktów, naciśnij pozycję WŁ. lub WYŁ..

Ułatwienia dostępu

Tryb TTY

Tryb telefonu tekstowego (TTY) służy do wysyłania informacji tekstowych przez linię telefoniczną. Aby interpretować zmodyfikowane sygnały dźwiękowe, urządzenie TTY musi być podłączone do tabletu iPad — w przeciwnym razie jakość dźwięku może być niska. Korzystanie z trybu TTY podczas połączenia konferencyjnego również może powodować problemy z jakością dźwięku.

Tryb TTY jest domyślnie wyłączony. Aby go włączyć, naciśnij pozycję WŁ..

Inne

Pomoc

Naciśnij pozycję Pomoc, aby wyświetlić tematy pomocy i filmy.

Informacje

  1. Naciśnij pozycję O mnie, a następnie naciśnij pozycję Opcje.

  2. Na ekranie Opcje w obszarze Inne naciśnij pozycję Informacje, aby wyświetlić informacje o wersji, warunki użytkowania i zasady zachowania poufności informacji.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×