Ustawianie opcji odtwarzania wideo w prezentacji

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Opcje odtwarzania w PowerPoint umożliwia kontrolować sposobu i czasu klipu wideo w prezentacji. Możesz odtwarzanie filmu w trybie pełnoekranowym lub zmienić jego rozmiar do wymiarów, które można określić. Można również kontrolować głośność, odtwarzanie wideo wielokrotnie (w pętli) i Pokaż kontrolki sterowania multimediami.

Te opcje odtwarzania nie są dostępne dla klipy wideo online, takie jak klipy wideo z witryny YouTube. Ich są dostępne tylko w przypadku klipów wideo z komputera, sieci lub OneDrive.

Aby kontrolować, odtwarzania klipu wideo, użyj opcji na karcie Odtwarzanie wstążki PowerPoint. Ta karta jest wyświetlana na Wstążce po zaznaczeniu klipu wideo na slajdzie.

Karta odtwarzanie narzędzia wideo na wstążce programu PowerPoint 2016

(Tych opcji wideo są dostępne po możesz osadzić wideo lub Tworzenie łącza do pliku wideo z komputera.)

Odtwarzanie klipu wideo w kolejności, kliknij pozycję, automatycznie lub po kliknięciu

Ważne: Ustaw tę opcję przed dodaniem do filmu jakichkolwiek animacji lub wyzwalaczy. Zmiana tej opcji spowoduje usunięcie wszelkich animacji skojarzonych z filmem.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

  Opcje odtwarzania klipu wideo z komputera są następujące: Sekwencja klikania, Automatycznie oraz Po kliknięciu

  Rysunek: Określ sposób klipu wideo, aby rozpocząć podczas prezentacji

 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo na liście Rozpoczynanie wybierz odpowiednią opcję:

  Opcje odtwarzania klipu wideo z komputera są następujące: Sekwencja klikania, Automatycznie oraz Po kliknięciu

  Opcja

  Podczas odtwarzania klipu wideo podczas pokazu slajdów

  Automatycznie

  Odtwarzania wideo automatycznie po wyświetleniu slajdu.

  Po kliknięciu lub po kliknięciu

  Klip wideo odtwarzany tylko po kliknięciu wewnątrz ramki wideo.

  Sekwencja klikania

  Film jest odtwarzany w sekwencji z innych działań, które zostały zaprogramowane na slajdzie (na przykład efektów animacji). Ta opcja nie wymaga literałów kliknij pozycję. Klip wideo, aby zaczyna się od clicker lub innego mechanizmu, który aktywuje kolejną czynnością na slajdzie (na przykład naciśnięcie klawisza Strzałka w prawo) mogą być uruchamiane.

  (Ta opcja jest dostępna w PowerPoint dla usługi Office 365 i PowerPoint 2019. Jest również dostępne w wersji PowerPoint 2016 1709 lub nowszej.)

  Porada:    Aby wstrzymać wideo odtwarzany, kliknij go. Aby kontynuować odtwarzanie wideo, kliknij ją ponownie.

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Film można odtwarzać tak, aby wypełniał cały slajd (ekran) podczas wyświetlania prezentacji. W zależności od rozdzielczości oryginalnego pliku wideo po powiększeniu obraz może być zniekształcony. Zawsze oglądaj filmy przed dołączeniem ich do prezentacji, a jeśli się okaże, że obraz jest zniekształcony lub niewyraźny, wyłącz opcję odtwarzania na pełnym ekranie.

Jeśli ustawisz wyświetlanie na pełnym ekranie oraz odtwarzanie automatyczne, możesz przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo tylko mignęła krótko przed wyświetleniem filmu na pełnym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać film na pełnym ekranie.

 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

Zmienianie rozmiaru klipu wideo

Jeśli nie chcesz, aby odtwarzanie filmu na pełnym ekranie, można zmienić jej wymiary, które mają.

 1. W widoku normalnym zaznacz klip wideo, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby dostosować formatowanie:

  • Kliknij narożny uchwyt zmiany rozmiaru do momentu pojawienia się strzałki z dwoma grotami, a następnie przeciągnij wskaźnik w celu ustawienia rozmiaru ramki.

   Uchwyt zmiany rozmiaru ma postać strzałki z dwoma grotami.
   • Aby zachować pozycję środka klipu wideo, w tym samym miejscu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania. Domyślnie to zachowuje proporcje (blokuje współczynnik proporcji) wideo podczas przeciągania myszą.

   • Zazwyczaj większość klipów wideo z rozdzielczości 640 x 480 mają proporcje 4:3, który jest także domyślny współczynnik proporcji prezentacji PowerPoint 2010. Współczynnik proporcji domyślne prezentacje w PowerPoint 2013 i nowsze wersje jest 16:9. Jeśli proporcje prezentacji i wideo różnią się, klip wideo będzie wyglądać zniekształcony podczas odtwarzania.

  Aby określić dokładne proporcje wysokości do szerokości klipu wideo:

  1. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Formatowanie (PowerPoint 2013 lub nowsze wersje) lub kartę Opcje (PowerPoint 2010 ), w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  2. Kliknij pozycję rozmiar, a następnie w obszarze Skala, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  3. W obszarze rozmiar i obrót, wprowadź rozmiary w polach Szerokość i Wysokość lub w obszarze Skala w polach Skali wysokości i Szerokości Skala wprowadź wartość procentową odpowiedni rozmiar, względem oryginalnego rozmiaru wideo.

Porada:    Aby zapobiec pomijaniu podczas ich odtwarzania, w obszarze Skala klipów wideo zaznacz pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów.

Wyświetlanie podglądu filmu

 • W widoku normalnym kliknij ramkę filmu.

 • Kliknij przycisk Odtwórz.

  Przycisk Odtwórz jest też dostępny w obszarze Narzędzia wideo w grupie Podgląd — zarówno na karcie Formatowanie, jak i na karcie Odtwarzanie.

Ustawianie głośności filmu

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo kliknij opcję Głośność, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Niska

  • Średnia

  • Wysoka

  • Wycisz

Porada:    Można także ustawić głośność za pomocą suwaka głośności na pasku sterowania odtwarzania.

Ukrywanie klipu wideo, gdy nieodtwarzany

Podczas przedstawiania prezentacji, można ukryć swój obraz wideo do momentu gotowy do odtworzenia go. Jednak należy utworzyć automatyczne lub wyzwolenia animacji, aby rozpocząć odtwarzanie lub odtwarzania klipu wideo nie będzie widoczna podczas pokazu slajdów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu automatyczne lub wyzwalanie animacji zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Ukryj, gdy nieodtwarzany.

Odtwarzanie filmu w pętli

Aby nieprzerwanie powtarzać odtwarzanie filmu podczas prezentacji, możesz skorzystać z funkcji pętli.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

Przewijanie filmu po odtworzeniu

Aby przewinąć film po odtworzeniu podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Przewiń do tyłu po odtworzeniu.

Pokaż kontrolki sterowania multimediami

Aby pokazać kontrolki sterowania multimediami podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Pokaz slajdów w grupie Konfigurowanie zaznacz pole wyboru Pokaż formanty sterowania multimediami.

Aby kontrolować, odtwarzania klipu wideo, użyj opcji na karcie Odtwarzanie wstążki PowerPoint. Ta karta jest wyświetlana na Wstążce po zaznaczeniu klipu wideo na slajdzie.

Kontrolek odtwarzania pliku wideo wstawiony na komputerze

(Tych opcji wideo są dostępne po możesz osadzić wideo lub Tworzenie łącza do pliku wideo z komputera.)

Odtwarzanie filmu automatycznie lub po kliknięciu

Porada:    Ustaw tę opcję, przed dodaniem wyzwalaczy lub animacji do klipu wideo. Zmiana tej opcji powoduje usunięcie wszystkie animacje, które są skojarzone z klipu wideo.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

  Opcje wideo

  Rysunek: Określ sposób klipu wideo, aby rozpocząć podczas prezentacji

 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo na liście Start wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby film został odtworzony po slajd zawierający wideo jest wyświetlany w widoku Pokaz slajdów, zaznacz pole wyboru automatycznie.

  • Aby kontrolować, kiedy ma być uruchamiany przez kliknięcie przycisku myszy klip wideo, wybierz Pozycję przy kliknięciu. (Następnie podczas prezentacji w widoku Pokaz slajdów, można będzie po prostu kliknij ramkę filmu po zakończeniu odtwarzania wideo).

   Porada:    Klip wideo można zatrzymać podczas odtwarzania, klikając go. Aby kontynuować odtwarzanie wideo, kliknij ją ponownie.

Odtwarzanie filmu na pełnym ekranie

Film można odtwarzać tak, aby wypełniał cały slajd (ekran) podczas wyświetlania prezentacji. W zależności od rozdzielczości oryginalnego pliku wideo po powiększeniu obraz może być zniekształcony. Zawsze oglądaj filmy przed dołączeniem ich do prezentacji, a jeśli się okaże, że obraz jest zniekształcony lub niewyraźny, wyłącz opcję odtwarzania na pełnym ekranie.

Jeśli ustawisz wyświetlanie na pełnym ekranie oraz odtwarzanie automatyczne, możesz przeciągnąć ramkę filmu na szary obszar poza slajdem, aby nie była widoczna na slajdzie albo tylko mignęła krótko przed wyświetleniem filmu na pełnym ekranie.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie, w którym chcesz odtwarzać film na pełnym ekranie.

 2. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Odtwórz w trybie pełnoekranowym.

Zmienianie rozmiaru klipu wideo

Jeśli nie chcesz, aby odtwarzanie filmu na pełnym ekranie, można zmienić jej wymiary, które mają.

 1. W widoku normalnym zaznacz klip wideo, który chcesz zmienić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Aby dostosować formatowanie:

  • Kliknij narożny uchwyt zmiany rozmiaru do momentu pojawienia się strzałki z dwoma grotami, a następnie przeciągnij wskaźnik w celu ustawienia rozmiaru ramki.

   Uchwyt zmiany rozmiaru ma postać strzałki z dwoma grotami.
   • Aby zachować pozycję środka klipu wideo, w tym samym miejscu, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl podczas przeciągania. Domyślnie to zachowuje proporcje (blokuje współczynnik proporcji) wideo podczas przeciągania myszą.

   • Zazwyczaj większość klipów wideo z rozdzielczości 640 x 480 mają proporcje 4:3, który jest także domyślny współczynnik proporcji prezentacji PowerPoint 2010. Współczynnik proporcji domyślne prezentacje w PowerPoint 2013 i nowsze wersje jest 16:9. Jeśli proporcje prezentacji i wideo różnią się, klip wideo będzie wyglądać zniekształcony podczas odtwarzania.

  Aby określić dokładne proporcje wysokości do szerokości klipu wideo:

  1. W obszarze Narzędzia wideo na karcie Formatowanie (PowerPoint 2013 lub nowsze wersje) lub kartę Opcje (PowerPoint 2010 ), w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  2. Kliknij pozycję rozmiar, a następnie w obszarze Skala, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

  3. W obszarze rozmiar i obrót, wprowadź rozmiary w polach Szerokość i Wysokość lub w obszarze Skala w polach Skali wysokości i Szerokości Skala wprowadź wartość procentową odpowiedni rozmiar, względem oryginalnego rozmiaru wideo.

Porada:    Aby zapobiec pomijaniu podczas ich odtwarzania, w obszarze Skala klipów wideo zaznacz pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów.

Wyświetlanie podglądu filmu

 • W widoku normalnym kliknij ramkę filmu.

 • Kliknij przycisk Odtwórz.

  Przycisk Odtwórz jest też dostępny w obszarze Narzędzia wideo w grupie Podgląd — zarówno na karcie Formatowanie, jak i na karcie Odtwarzanie.

Ustawianie głośności filmu

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo kliknij opcję Głośność, a następnie wybierz jedną z następujących opcji:

  • Niska

  • Średnia

  • Wysoka

  • Wycisz

Porada:    Można także ustawić głośność za pomocą suwaka głośności na pasku sterowania odtwarzania.

Ukrywanie klipu wideo, gdy nieodtwarzany

Podczas przedstawiania prezentacji, można ukryć swój obraz wideo do momentu gotowy do odtworzenia go. Jednak należy utworzyć automatyczne lub wyzwolenia animacji, aby rozpocząć odtwarzanie lub odtwarzania klipu wideo nie będzie widoczna podczas pokazu slajdów. Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu automatyczne lub wyzwalanie animacji zobacz Animowanie tekstu i obiektów.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Ukryj, gdy nieodtwarzany.

Odtwarzanie filmu w pętli

Aby nieprzerwanie powtarzać odtwarzanie filmu podczas prezentacji, możesz skorzystać z funkcji pętli.

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru W pętli do zatrzymania.

Przewijanie filmu po odtworzeniu

Aby przewinąć film po odtworzeniu podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • W obszarze Narzędzia wideo na karcie Odtwarzanie w grupie Opcje wideo zaznacz pole wyboru Przewiń do tyłu po odtworzeniu.

Pokaż kontrolki sterowania multimediami

Aby pokazać kontrolki sterowania multimediami podczas prezentacji, wykonaj następujące czynności:

 • Na karcie Pokaz slajdów w grupie Konfigurowanie zaznacz pole wyboru Pokaż formanty sterowania multimediami.

Zmienianie rozmiaru filmu

Jeśli nie chcesz, aby odtwarzanie filmu na pełnym ekranie, można zmienić jej wymiary, które mają.

 1. W widoku normalnym kliknij film, który chcesz zmienić.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie rozmiar kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe Obraz ikony .

  Karta Opcje narzędzi filmów

 3. Aby zachować proporcje wysokości do szerokości filmu, kliknij kartę rozmiar, a następnie w obszarze Skala, zaznacz pole wyboru Zablokuj współczynnik proporcji.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W obszarze rozmiar i obrót, wprowadź rozmiary w polach Wysokość i Szerokość.

  • W obszarze Skala w polach Wysokość i Szerokość wprowadź odpowiednie wartości procentowe rozmiaru, którą chcesz względem oryginalnego rozmiaru filmu.

Porady    

 • Aby zapobiec pomijaniu podczas ich odtwarzania filmów, zaznacz pole wyboru Najlepsza skala dla pokazu slajdów.

 • Film można też zmienić, przeciągając jego obramowania. Aby środek filmu w tym samym miejscu, przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL podczas przeciągania. Domyślnie Office PowerPoint 2007 zachowuje proporcje (blokuje współczynnik proporcji) filmu podczas przeciągania myszą. Zazwyczaj większość filmów o rozdzielczości 640 x 480 mają proporcje 4:3, który jest także współczynnik proporcji dla większości prezentacji programu PowerPoint. Jeśli są różne proporcje prezentacji oraz film, film będzie zniekształcony podczas odtwarzania.

Ukrywanie ramki filmu

Może być ma być niewidoczne, aby zapobiec wyświetlaniu podczas prezentacji ramkę filmu, a następnie ją ukryć ze slajdu po zakończeniu prezentacji. Jeśli ustawisz tę opcję i opcja Odtwórz w trybie pełnoekranowym film nie zostanie wyświetlona w ogóle się na slajdzie (chociaż może zostać wyświetlony go flash na slajdzie, przed jego odtworzeniu pełny ekran). Aby zapobiec krótki flash, przeciągnij ramkę filmu poza obszar slajdu.

Ważne     Jeśli ramkę filmu poza obszar slajdu lub Ukryj ramkę filmu, należy ustawić film był odtwarzany automatycznie lub przez innego rodzaju formantu, na przykład wyzwalacza. Wyzwalacz to element na slajdzie, taki jak obraz, kształt, przycisk, akapit tekstu lub pole tekstowe, który inicjuje akcję, gdy zostanie kliknięty.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów na karcie Opcje w grupie Opcje filmu, zaznacz pole wyboru Ukryj podczas pokazu.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Mimo że ramkę filmu jest zawsze widoczna w widoku normalnym, można przeciągnąć ramkę filmu poza slajd, aby ją ukryć.

Opóźnianie rozpoczęcia filmu

Możesz dostosować ustawienia dla podczas odtwarzania filmu. Na przykład można uruchomić pięć sekund do filmu, a nie na początku filmu.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. Na karcie Animacje w grupie Animacje kliknij przycisk Animacja niestandardowa.

  Obraz karty Animacje

 3. W Animacja niestandardowa okienko zadań kliknij strzałkę po prawej stronie zaznaczonego filmu, a następnie kliknij Opcje efektu.

  Ikona filmu będzie podobny do symbolu na przycisku odtwarzania Magnetowidu lub odtwarzacza DVD, pojawi się nad paskiem wyzwalacza.

  Efekty filmowe na liście w okienku zadań

 4. Kliknij kartę efekt i w obszarze Rozpoczynanie odtwarzania, kliknij pozycję od godziny, a następnie wprowadź całkowitą liczbę sekund opóźnienia.

Przewijanie filmu po zakończeniu odtwarzania

Po ustawieniu film do tyłu automatycznie powrót do pierwszej ramki i zatrzyma się po odtworzeniu raz.

 1. W widoku normalnym kliknij ramkę filmu na slajdzie.

 2. W obszarze Narzędzia filmów w na karcie Opcje, w grupie Opcje filmu, zaznacz pole wyboru Przewiń do tyłu film po odtworzeniu.

  Karta Opcje narzędzi filmów

Zobacz też

Tworzenie prezentacji automatycznej

Zmienianie prezentacji w plik wideo

Dodawanie i Odtwarzaj dźwięki w prezentacji

Ustawianie chronometrażu i szybkości przejścia

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×