Ustawianie opcji i numerów telefonów

W oknie dialogowym Lync — Opcje można skonfigurować lub zmienić ustawienia dowolnego telefonu używanego z oprogramowaniem komunikacyjnym Microsoft Lync 2010.

Co chcesz zrobić?

Otwieranie opcji telefonów

Dodawanie lub zmienianie numerów telefonów

Integracja telefonu z programem Lync 2010

Korzystanie z telefonu tekstowego (TTY)

Określanie telefonu połączenia konferencyjnego

Otwieranie opcji telefonów

Aby otworzyć opcje telefonów, otwórz program Lync, kliknij przycisk Opcje Przycisk opcji programu Lync , a następnie kliknij pozycję Telefony.

Użyj opcji w obszarze Moje numery telefonów, aby wprowadzić i opublikować numery telefonów lub cofnąć publikowanie numerów telefonów. Numery telefonów stanowią część informacji o Twojej obecności i umożliwiają nawiązywanie z Tobą kontaktu innym użytkownikom programu Lync 2010. Przy publikowaniu swoich numerów telefonów warto pamiętać o kontrolowaniu dostępu do nich i ustawić relacje określające poziom prywatności (dawniej nazywane poziomami dostępu) dla kontaktów. Na przykład możesz udostępnić numer telefonu komórkowego lub domowego najbliższym współpracownikom (ale nie wszystkim osobom w organizacji). Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności.

Początek strony

Dodawanie lub zmienianie numerów telefonów

Numery telefonów określone w systemie katalogu firmowego są widoczne dla wszystkich kontaktów w organizacji, którym przypisano następujące relacje określające poziom prywatności: Współpracownicy, Grupa robocza lub Znajomi i rodzina. Nie są one widoczne dla użytkowników, którym przypisano relacje Zablokowane kontakty lub Zewnętrzne kontakty.

 1. To Twoja firma określa Twój numer telefonu służbowego, więc nie możesz zmienić wyświetlanych informacji o nim ani cofnąć publikowania numeru. W przypadku innych numerów telefonów otwórz opcje telefonów, a następnie wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu służbowego, kliknij przycisk Telefon służbowy. Jeśli numer telefonu służbowego jest pobierany z usługi katalogowej firmowy, nie można go zmienić i przycisk Telefon służbowy jest nieaktywny. Ten numer jest dostępny dla wszystkich oprócz użytkowników, którym przypisano relacje określające poziom prywatności Zablokowane kontakty lub Zewnętrzne kontakty.

  • Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu komórkowego, kliknij przycisk Telefon komórkowy. Ten numer jest widoczny tylko dla kontaktów, którym przypisano relacje określające poziom prywatności Grupa robocza lub Znajomi i rodzina.

  • Aby dodać lub zmodyfikować numer telefonu domowego, kliknij przycisk Telefon domowy. Ten numer jest widoczny tylko dla kontaktów, którym przypisano relację określającą poziom prywatności Znajomi i rodzina.

  • Aby dodać lub zmodyfikować inny numer telefonu, kliknij przycisk Inny telefon. To może być numer telefonu w tymczasowym biurze lub numer dodatkowego telefonu komórkowego. Jest on widoczny tylko dla kontaktów, którym przypisano relację określającą poziom prywatności Znajomi i rodzina.

 2. Wpisz numer w polu Numer telefonu, a następnie kliknij przycisk OK.
  Użyj międzynarodowego formatu numeru telefonu. Wpisz kod kraju, a następnie lokalny numer telefonu. Przykładowy numer dla Polski: 48911234567. Numery telefonów powinny zawierać tylko cyfry 0123456789. Program Lync usuwa nawiasy i inne znaki dodatkowe. Nie należy używać prefiksu międzynarodowego, na przykład (011) w Stanach Zjednoczonych i (00) w Unii Europejskiej.

 3. Aby ten numer był widoczny dla kontaktów, upewnij się, że jest zaznaczone pole wyboru Dodaj do mojej wizytówki.

Numerów telefonów służbowych określonych w usłudze katalogu firmowego nie można edytować ani nie można cofnąć ich publikowania. Wyczyszczenie pola wyboru Publikuj dla numerów pobranych z tego katalogu nie powoduje cofnięcia ich publikowania.

Po opublikowaniu swoich numerów telefonów pamiętaj o ustawieniu relacji określających poziom prywatności dla kontaktów, aby kontrolować dostęp do tych numerów. Jeśli na przykład opublikujesz numer telefonu komórkowego, musisz przypisać kontaktom, które powinny mieć dostęp do tego numeru, relację Znajomi i rodzina lub Grupa robocza. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Kontrolowanie dostępu do swoich informacji o obecności.

Początek strony

Integracja telefonu z programem Lync 2010

Jeśli w firmie włączono odpowiednią funkcję, możesz zintegrować program Lync z firmowym systemem telefonicznym nienależącym do systemu ujednoliconej komunikacji (UC, Unified Communications), co pozwoli na nawiązywanie połączeń za pomocą telefonu stacjonarnego lub komputera. Dzięki temu możesz sterować telefonem stacjonarnym za pomocą programu Lync. Możesz na przykład nawiązać połączenie przy użyciu telefonu stacjonarnego, klikając przycisk Połącz na liście kontaktów, a także odebrać połączenie, klikając alert połączenia przychodzącego na ekranie komputera.

Aby zintegrować telefon z programem Lync, otwórz opcje telefonów, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz integrację z systemem telefonicznym.

Zalecamy używanie programu Lync z telefonem certyfikowanym do współdziałania z systemem ujednoliconej komunikacji — między innymi dlatego, że nie można nawiązać połączenia wideo między dwoma różnymi systemami telefonicznymi. Aby uzyskać informacje dotyczące wybierania telefonu, zobacz Telefony i urządzenia dla programu Microsoft Lync.

Początek strony

Korzystanie z telefonu tekstowego (TTY)

W przypadku konieczności użycia telefonu tekstowego (TTY) z powodu wady słuchu, aby ta funkcja działała, musi być podłączone urządzenie TTY.

Aby podłączyć urządzenie TTY, otwórz opcje telefonów, a następnie zaznacz pole wyboru Włącz tryb TTY.

Określanie telefonu połączenia konferencyjnego

Jeśli masz kilka numerów telefonów (na przykład służbowy, komórkowy i domowy), możesz określić, który z nich ma być używany podczas połączeń konferencyjnych lub spotkań online. Ustawieniem domyślnym numeru używanego do połączeń konferencyjnych jest Lync 2010 (zazwyczaj numer telefonu służbowego).

Aby zmienić ten numer, otwórz opcje telefonów i wybierz telefon z listy Dołącz do spotkania audio z.

Możesz też włączyć monit o wybranie urządzenia przy każdym dołączeniu do spotkania.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×