Ustawianie opcji i korzystać z funkcji w dodatku Business Contact Manager (widok Backstage)

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Wiele ustawień i niektóre funkcje Business Contact Manager dla programu Outlook są dostępne w widoku Backstage.

W widoku Backstage mogą wykonywać zadania, takie jak importowania i eksportowania danych biznesowych, wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie bazy danych, dostosowywanie formularzy i udostępnianie bazy danych.

W tym temacie opisano opcje Business Contact Manager dla programu Outlook i funkcje, które są dostępne w widoku Backstage.

W tym artykule

Opcje programu Access dodatku Business Contact Manager i funkcje w widoku Backstage

Lista dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook opcje i funkcje w widoku Backstage

Opcje programu Access dodatku Business Contact Manager i funkcje w widoku Backstage

Aby wyświetlić opcje i funkcje w widoku Backstage, wykonaj następujące czynności:

  1. Kliknij kartę Plik.

  1. Kliknij kartę Business Contact Manager.

Lista opcji Business Contact Manager dla programu Outlook i funkcje w widoku Backstage

W poniższej tabeli przedstawiono opcje i funkcje, które są dostępne w widoku Backstage i ta funkcja jest wyświetlane.

Opcje i funkcje

Opis

Wyświetlane

Import and Export button

Importowanie i eksportowanie

Służy do wyświetlania kreatora danych biznesowych importowanie lub eksportowanie danych biznesowych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

Zawsze

Przycisk tworzenia kopii zapasowej i przywracania

Wykonywanie kopii zapasowych i przywracanie

Do użycia w celu uzyskania kopii zapasowej kopii bazy danych lub przywracanie kopii bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz:

* Tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem bazy danych.

Customize button

Dostosowywanie

Używanie w celu wykonaj następujące czynności:

  • Tworzenie typów rekordów, które są unikatowe dla swojej firmy.

  • Zmienianie układu formularzy przez dodawanie, usuwanie lub przenoszenie pól.

  • Zmień elementy, które są dostępne na liście.

  • Edytowanie etapach sprzedaży i działania, zwykle na rekordów szans sprzedaży.

  • Zmiana kryteriów wyników, zwykle używany do kwalifikowania potencjalnych klientów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie i Dostosowywanie typów rekordów i list

* Tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem bazy danych.

Link and Track button

Łącze i śledzenie wiadomości E-mail

Umożliwia wybranie adresów e-mail, które mają być automatycznie śledzenie komunikacji z.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz łączenia i śledzenia wiadomości e-mail w dodatku Business Contact Manager

Zawsze

Business Contact Synchronization button

Synchronizacja kontaktów biznesowych

Umożliwia konfigurowanie dostępu do kontaktów biznesowych w telefonie komórkowym lub za pomocą programu Outlook Web access.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz zdalnego dostępu do kontaktów biznesowych: Korzystanie z funkcji synchronizacji w dodatku Business Contact Manager

Niedostępne w przypadku korzystania z przykładowej bazy danych.

Manage Databases button

Zarządzanie bazami danych

Użyj, aby przełączyć się do innej bazy danych lub usunięcia przestarzałych baz danych.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Zarządzanie bazą danych dodatku Business Contact Manager.

Zawsze

Przycisk zarządzania udostępnianiem

Udostępnianie bazy danych

Umożliwia udostępnienie bazy danych ze swoimi współpracownikami lub dotyczące konfigurowania dostępu do bazy danych w trybie offline.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Udostępnianie danych dodatku Business Contact Manager innym użytkownikom.

* Tylko wtedy, gdy jesteś właścicielem bazy danych.

Work Offline button

Offline

Umożliwia utworzenie kopii bazy danych, który można zabrać ze sobą na komputerze przenośnym.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Praca w trybie offline za pomocą dodatku Business Contact Manager.

* Tylko wtedy, gdy połączenie z udostępnioną bazą danych na komputerze zdalnym.

Start Logging button

Rejestrowanie

Służy do zbierania informacji dotyczących rozwiązywania problemów.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy z dodatkiem Business Contact Manager.

Zawsze

Disable button

Wyłączanie dodatku Business Contact Manager

Za pomocą Wyłączanie dodatku Business Contact Manager dla profilu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Usuwanie dodatku Business Contact Manager dla programu Outlook 2010.

Zawsze

Business Contact Manager Newsgroup icon

Uzyskiwanie pomocy

Użyj, aby uzyskać dostęp do zasobów, takich jak grupa dyskusyjna dodatku Business Contact Manager i blogu.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Uzyskiwanie pomocy z dodatkiem Business Contact Manager.

Zawsze

Uwaga: * Aby korzystać z tych funkcji, musi być właścicielem bazy danych dodatku Business Contact Manager lub administratora na tym komputerze.
Po zalogowaniu się jako administrator na komputerze z systemem Windows Vista, również musisz uruchomić program Outlook jako administrator. Na pasku zadań, w sekcji Szybkie uruchamianie kliknij prawym przyciskiem myszy Program Microsoft Outlook, a następnie kliknij polecenie Uruchom jako administrator.

Początek strony

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×