Ustawianie odstępów pojedynczych między wierszami w dokumencie

Ustawianie odstępów pojedynczych między wierszami w dokumencie

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Odstępy pojedyncze można ustawić w całym dokumencie lub w jego części.

Aby szybko ustawić pojedyncze odstępy w całym dokumencie, użyj przycisku Odstępy akapitu na karcie Projektowanie.

Ustawianie pojedynczych odstępów w dokumencie

 1. Wybierz pozycję Projektowanie > Odstępy akapitu.

 2. Wybierz pozycję Brak odstępów między akapitami.

To ustawienie zastępuje ustawienia obecnie używanego zestawu stylów. Jeśli później zechcesz wrócić do oryginalnych ustawień, kliknij ponownie pozycję Projektowanie > Odstępy akapitu i wybierz odpowiednią opcję w obszarze Zestaw stylów. Może to być opcja Domyślny, jak pokazano powyżej, lub nazwa obecnie używanego zestawu stylów.

Ustawianie pojedynczych odstępów w części dokumentu

Aby ustawić pojedyncze odstępy tylko w części dokumentu:

 1. Zaznacz akapity, które chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Interlinia i odstępy między akapitami.

 3. Wybierz pozycję 1,0.

Uwaga: Przełączanie czcionki może mieć wpływ na odstępy między wierszami i akapitami.

Ustawianie pojedynczych odstępów w całym dokumencie

Najprostszym sposobem ustawienia pojedynczych odstępów w całym dokumencie jest zastosowanie zestawu szybkich stylów programu Word 2003. Za pomocą zestawu szybkich stylów programu Word 2003 można ustawić pojedyncze odstępy między wierszami bez dodatkowego odstępu między akapitami i bez wcięcia pierwszego wiersza w każdym akapicie. Należy pamiętać, że taki odstęp utrudnia rozróżnianie akapitów. Jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu jest dodanie pustego wiersza między akapitami.

Porada: Zamiast dodatkowego odstępu między akapitami można zastosować wcięcie pierwszego wiersza w każdym akapicie za pomocą zestawu szybkich stylów Tradycyjny.

Stosowanie pojedynczych odstępów bez dodatkowego odstępu między akapitami

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Zmień style.

 2. Wskaż przycisk Zestaw stylów i kliknij pozycję Word 2003.

 3. Jeśli chcesz zastosować takie odstępy we wszystkich nowych dokumentach, kliknij ponownie przycisk Zmień style, a następnie kliknij pozycję Ustaw jako domyślne.

Stosowanie odstępów pojedynczych z pustym wierszem między akapitami

Jeśli chcesz zastosować pojedyncze odstępy między wierszami z pustym wierszem między akapitami bez konieczności naciskania dwa razy klawisza ENTER po każdym akapicie, wprowadź zmiany w stylu akapitu Normalny.

 1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Normalny, a następnie kliknij pozycję Modyfikuj.

  Obraz Wstążki programu Word

 2. W obszarze Formatowanie kliknij pozycję Pojedynczy odstęp.

  Ustawianie odstępów pojedynczych w dokumencie

  Sekcja Formatowanie

  Przycisk Pojedynczy odstęp

  Jeśli chcesz zastosować takie odstępy we wszystkich nowych dokumentach, wybierz opcję W nowych dokumentach na podstawie tego szablonu w dolnej części okna dialogowego.

 3. Kliknij przycisk OK.

  Uwaga: Jeśli po wypróbowaniu różnych zestawów szybkich stylów w dokumencie zechcesz przełączyć się z powrotem do pojedynczych odstępów z pustym wierszem między akapitami, kliknij pozycję Resetuj do szybkich stylów z szablonu (w grupie Style kliknij przycisk Zmień style, wskaż pozycję Zestaw stylów, a następnie kliknij pozycję Resetuj do szybkich stylów z szablonu).

Ustawianie pojedynczych odstępów w wybranym akapicie

 1. Zaznacz akapit, który chcesz zmienić.

 2. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Interlinia i odstępy między akapitami (Interlinia w programie Word 2007).

  Obraz Wstążki
 3. Kliknij pozycję 1,0.

Usuwanie dodatkowego odstępu przed wybranym akapitem lub po nim

 1. Zaznacz akapit, przed którym lub po którym znajduje się dodatkowy odstęp.

 2. Na karcie Układ strony w grupie Akapit kliknij strzałkę obok przycisku Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp.

  Obraz Wstążki programu Word

Ustawianie pojedynczych odstępów w adresach

Najprostszym sposobem ustawienia pojedynczych odstępów we wpisywanych adresach jest wstawienie na końcu każdego wiersza podziału wiersza zamiast podziału akapitu. W ten sposób każdy adres zajmujący kilka wierszy zostanie umieszczony w oddzielnym akapicie. Następnie można zastosować odpowiedni styl odstępów akapitu bez dodawania odstępów między poszczególnymi wierszami w adresie.

Jeśli adresy zostały napisane w taki sposób, że każdy wiersz znajduje się w osobnym akapicie, lub pochodzą z korespondencji seryjnej, możesz użyć zestawu szybkich stylów umożliwiającego usunięcie dodatkowego odstępu między akapitami. Możesz także zaznaczyć wiersze adresu i usunąć dodatkowy odstęp między nimi.

Wpisywanie adresów z pojedynczymi odstępami

 1. Wpisz adres. Na końcu każdego wiersza naciśnij klawisze SHIFT+ENTER, a na końcu ostatniego wiersza adresu naciśnij klawisz ENTER.

 2. Kliknij dowolne miejsce w obrębie właśnie wpisanego adresu.

 3. Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Interlinia i odstępy między akapitami (Interlinia w programie Word 2007).

 4. Kliknij pozycję 1,0.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy adresy, a następnie wskaż pozycję Style.

 6. Kliknij pozycję Zapisz zaznaczenie jako nowy szybki styl.

 7. Wpisz nazwę stylu, na przykład Adres.

 8. Po wpisaniu kolejnych adresów zastosuj do nich nowy styl (na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij utworzony styl).

Formatowanie akapitów zawierających adresy w celu usunięcia dodatkowego odstępu

 • Jeśli cały dokument składa się z adresów (na przykład arkusz etykiet adresowych), użyj zestawu szybkich stylów programu Word 2003.

  1. Na karcie Narzędzia główne w grupie Style kliknij pozycję Zmień style.

  2. Wskaż przycisk Zestaw stylów i kliknij pozycję Word 2003.

 • Jeśli adresy znajdują się w dokumencie z różnymi odstępami i chcesz zmienić tylko odstępy między adresami, wykonaj następujące czynności:

  1. Zaznacz akapity zawierające adresy.

  2. Na karcie Układ strony kliknij strzałkę obok pozycji Odstępy przed lub Odstępy po i wprowadź odpowiedni odstęp.

Zobacz też

Ustawianie odstępów podwójnych między wierszami w dokumencie

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×