Przejdź do głównej zawartości
Ustawianie niestandardowego szablonu dla biblioteki programu SharePoint

Ustawianie niestandardowego szablonu dla biblioteki programu SharePoint

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Podczas tworzenia biblioteki dokumentów SharePoint można ustawić domyślny typ pliku, aby otworzyć, gdy jest tworzony nowy plik (na przykład można ustawić pliku programu PowerPoint jako domyślny typ pliku, aby otworzyć). Można także dostosować domyślnym szablonie plików dla biblioteki. Można na przykład tworzenie szablonu programu Word z niestandardowych nagłówków i stopek lub inne funkcje niestandardowe i był szablonu domyślnego dla tej biblioteki. Następnie gdy Ty lub Twoi użytkownicy tworzy nowy plik, zostanie otwarty w odpowiednim programie funkcjami niestandardowe.

Uwaga: Musisz mieć uprawnienia Pełna kontrola dla biblioteki, w celu skonfigurowania szablonu.

Konfigurowanie domyślnego typu pliku podczas tworzenia biblioteki

Wykonaj poniższą procedurę, aby ustawić typ pliku, aby otworzyć pusty plik w odpowiednim programie.

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. Kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie kliknij pozycję Dodaj aplikację

 3. Wybierz bibliotekę dokumentów.

 4. Kliknij przycisk Opcje zaawansowane.

 5. Dodawanie nazwy, opcjonalny opis, przechowywanie wersji, i w razie potrzeby czy bibliotekę do odbierania poczty e-mail.

 6. Wybierz format pliku aplikacji domyślnej oraz wersję z listy rozwijanej Szablon dokumentu.

  Wybieranie szablonu

 7. Kliknij pozycję Utwórz.

Dostosowywanie szablonu domyślnego dla biblioteki dokumentów

Aby dostosować domyślny szablon, wykonaj poniższą procedurę. Istnieją dwa sposoby można zmienić domyślnego szablonu:

 • Jeśli biblioteka dokumentów lub formularzy zawiera domyślny szablon plików programu zgodnego z SharePoint, można edytować szablon domyślny.

 • W przypadku innych programów nie ma możliwości bezpośredniego edytowania szablonu domyślnego. Można jednak określić szablon niestandardowy, kopiując plik nowego szablonu do folderu Formularze w bibliotece.

Edytowanie domyślnego szablonu plików

 1. Przejdź do witryny, w przypadku biblioteki.

 2. W SharePoint serwera, na wstążce kliknij kartę Biblioteka, a następnie kliknij polecenie Ustawienia biblioteki.

  Dla SharePoint Online kliknij pozycję Ustawienia Przycisk Ustawienia w kształcie koła zębatego , a następnie kliknij przycisk Ustawienia biblioteki.

 3. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

  Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane w oknie Ustawienia
 4. W sekcji Szablon dokumentu pod polem Adres URL szablonu kliknij przycisk Edytuj szablon. Zostanie wykonana jedna z następujących akcji:

  Jeśli witryna jest częścią subskrypcji usługi Office 365, to w tym momencie, możesz otrzymać prośbę o wprowadzenie nazwy subskrypcji usługi Office 365 użytkownika i hasła.

  • Biblioteki dokumentów    Szablon zostanie otwarty w aplikacji, który jest zgodny z SharePoint, która jest skojarzona z typem pliku bieżącego szablonu. Na przykład program Word zostanie otwarty, jeśli domyślny szablon jest szablon programu Word lub Excel są otwierane w domyślnym szablonie arkusza programu Excel.

  • Biblioteka formularzy    Szablon zostanie otwarty w zgodnym z SharePoint programem programie do projektowania formularzy w języku XML, na przykład programu InfoPath, lub w edytorze XML.

   Edycja szablonu
   Edytowanie domyślnego szablonu biblioteki

  Uwaga: Jeśli użytkownicy w witrynie już wypełniali formularze oparte na oryginalnym szablonie, należy się zastanowić, jak zmiany w szablonie mogą wpłynąć na te formularze. Na przykład dodanie pola, które użytkownicy muszą wypełnić, może spowodować pojawienie się błędów w oryginalnych formularzach, które zostały wypełnione przed dodaniem pola.

 5. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz szablon. Dla SharePoint Online Zapisz szablon pod nową nazwą pliku. Zamknij program, jeśli już nie potrzebujesz Otwórz lub przejdź do witryny.

  Uwaga: Dla SharePoint Online szablon niestandardowy musi mieć pod inną nazwą niż domyślny. Użyj funkcji Zapisz jako klienta do zapisania pliku w folderze Formularze pod nową nazwą pliku. Na przykład dla programu Word, nie należy używać domyślnej nazwy pliku template.dotx.

 6. W przypadku niektórych programów do projektowania formularzy może być konieczne ponowne opublikowanie szablonu w bibliotece w witrynie.

 7. W witrynie u dołu strony ustawień zaawansowanych biblioteki dokumentów lub formularzy kliknij przycisk OK.

Określanie niestandardowego szablonu plików

 1. Utwórz i Zapisz szablon niestandardowy w programie, który jest zgodny z SharePoint. Zanotuj jego lokalizacji, a następnie przełącz się do SharePoint.

  Uwaga: Jeśli domyślny szablon dokumentu nosi cokolwiek innego niż template.dotx, nie domyślne szablony będą wyświetlane na liście lub w bibliotece.

 2. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę, dla której chcesz określić szablon niestandardowy.

 3. W tym kroku należy użyć programu Internet Explorer. W SharePoint Online kliknij pozycję Wszystkie dokumenty w prawym górnym rogu, a następnie kliknij pozycję Widok w Eksploratorze plików.

  W programie SharePoint Server kliknij kartę Biblioteka na Wstążce, a następnie w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij przycisk Otwórz w Eksploratorze.

  Ważne: Jeśli nie można otworzyć Eksploratora plików lub zostanie wyświetlony komunikat o błędzie, może być konieczne dodanie witryny jako zaufanej witryny w ustawieniach przeglądarki. Aby uzyskać więcej informacji zobacz Otwórz w Eksploratorze lub widok w Eksploratorze plików w programie SharePoint.

 4. W Eksploratorze plików znajdź utworzony szablon niestandardowy.

 5. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu skrótów.

 6. Klikaj przycisk Wstecz, aż powrócisz do biblioteki, a następnie kliknij folder Formularze, aby go otworzyć.

 7. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów.

 8. Zamknij Eksploratora plików i wróć do witryny.

 9. Po lewej stronie kliknij pozycję Zawartość witryny.

 10. Znajdź bibliotekę dokumentów w obszarze zawartości, umieść wskaźnik myszy na nazwę, kliknij wielokropek (...), a następnie kliknij pozycję Ustawienia.

  Jeśli nie widzisz polecenia powyżej, może być w klasycznym SharePoint. W takim przypadku przejdź do biblioteki dokumentów, a następnie na Wstążce, kliknij kartę Biblioteka, a następnie Ustawienia biblioteki.

 11. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 12. W sekcji Szablon dokumentu wykonaj jedną z następujących czynności:

  Biblioteka dokumentów    Wpisz adres szablonu niestandardowego w polu Adres URL szablonu. Lokalizacja to adres internetowy szablonu w witrynie względem nazwy witryny. Jeśli na przykład szablon o nazwie Znakwodny.dotx zostanie dodany do folderu Formularze w bibliotece dokumentów Dokumenty udostępnione, należy wpisać następujący ciąg:

  Documents/Forms/Watermark.dotx

  Biblioteka formularzy    Wpisz adres szablonu niestandardowego, którego chcesz użyć, w polu Adres URL szablonu. Lokalizacja to adres internetowy szablonu w witrynie względem nazwy witryny. Jeśli na przykład szablon o nazwie Zamówienia.xml zostanie dodany do folderu Formularze w bibliotece formularzy Zakupy, należy wpisać następujący ciąg:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Uwaga: Jeśli w polu Szablon dokumentu ustawienia są niedostępne, oznacza to, że administrator mógł ustawić wiele typów zawartości. Aby ustalić, czy włączono wiele typów zawartości, należy sprawdzić, czy zaznaczono opcję Tak w obszarze Czy zezwolić na zarządzanie typami zawartości? w sekcji Typy zawartości znajdującej się bezpośrednio nad sekcją Szablony dokumentów. Jeśli tak jest, trzeba zmienić szablon dla danego typu zawartości.

Więcej informacji na temat szablonów plików w bibliotece dokumentów lub formularzy

Poniżej przedstawiono kilka porad i wskazówek dotyczących tworzenia i używania szablonów.

Typy plików, które można i których nie można przechowywać w bibliotece programu SharePoint

W zależności od tego, jakie pliki znajdują się w bibliotece, może wystąpić jedna z następujących sytuacji:

Pliki zgodne z technologiami SharePoint    dla użytkownika utworzyć plik przy użyciu polecenia Nowy w bibliotece dokumentów, muszą zostać utworzone szablon plików programu zgodnego z SharePoint, takich jak Microsoft Office Word. Po utworzeniu nowego pliku w bibliotece formularzy jako domyślny program może być programu do projektowania formularzy w języku XML, zgodną z SharePoint, takich jak program Microsoft InfoPath.

Pliki innych programów    Pliki można przechowywać w bibliotece i zarządzać nimi także w przypadku większości innych programów. W takiej sytuacji zamiast tworzyć plik bezpośrednio z poziomu biblioteki dokumentów, można utworzyć go w wybranym programie i przekazać do biblioteki później.

Zablokowane pliki programów    Ze względów bezpieczeństwa niektóre typy plików programów, takich jak .exe, są blokowane są przechowywane w bibliotece. Aby uzyskać więcej informacji zobacz typy plików, których nie można dodać do listy lub biblioteki.

Dwa typy bibliotek korzystających z szablonów plików

Szablony można stosować w bibliotekach dwóch typów: bibliotekach dokumentów i bibliotekach formularzy.

Biblioteki dokumentów    Biblioteka dokumentów umożliwia przechowywanie wielu typów plików i zarządzanie nimi — mogą to być między innymi dokumenty, arkusze kalkulacyjne, prezentacje i pliki tekstowe. Biblioteka dokumentów jest typową lokalizacją w witrynie służącą do tworzenia, gromadzenia i aktualizowania plików oraz zarządzania nimi wspólnie z członkami zespołu i innymi pracownikami firmy czy przedsiębiorstwa. Może ona pełnić funkcję repozytorium plików ogólnego przeznaczenia. Może też służyć do bardzo konkretnych celów. Na przykład dział marketingu może mieć własną bibliotekę dokumentów z materiałami do planowania, aktualnościami i publikacjami.

Biblioteki formularzy    Biblioteka formularzy umożliwia łatwe udostępnianie i śledzenie formularzy opartych na języku XML, które służą do zbierania informacji. Można na przykład utworzyć bibliotekę formularzy w celu przechowywania formularzy raportów z wydatków działu. Szablon formularza raportu z wydatków jest przechowywany jako domyślny szablon plików w bibliotece formularzy. Podczas tworzenia nowego raportu z wydatków taki szablon powoduje otwarcie pustego formularza zawierającego układ, pola i obliczenia raportu z wydatków. Gdy użytkownik wypełni formularz, wprowadzone informacje (same dane) są zapisywane w formie pliku XML w bibliotece formularzy. Przechowywanie danych niezależnie od formularza znacznie ułatwia przetwarzanie poszczególnych raportów z wydatków w innych systemach, scalanie danych, a także eksportowanie ich na potrzeby dalszego przetwarzania i analizy.

Miejsce przechowywania szablonów plików w bibliotece

Jeśli biblioteka dokumentów lub formularzy zawiera domyślny szablon plików, jest on przechowywany w bibliotece w folderze Formularze.

Otwórz bibliotekę w Eksploratorze plików, aby wyświetlić folder Formularze, który zawiera szablon plików dla biblioteki.

Folder formularzy do przechowywania szablonów

Domyślnie biblioteka dokumentów zawiera szablon plików, o nazwie template.dotx, ale możesz zmienić ten plik, jeśli musisz. Aby określić inny szablon, musisz najpierw utworzyć w programie, który jest zgodny z SharePoint, takich jak Word, a następnie zapisz go do folderu Formularze w bibliotece. Następnie z biblioteki, możesz określić adres szablonu niestandardowego.

Domyślnie w bibliotece formularzy znajduje się plik zastępczy o nazwie template.xml, który należy zastąpić własnym szablonem formularzy.

Tworzenie szablonu plików dla biblioteki formularzy

Aby utworzyć lub dostosować szablon w bibliotece formularzy, można użyć programu do projektowania formularzy w języku XML, zgodną z SharePoint, takich jak programu InfoPath. Mogą występować dodatkowe zalety korzystania z programu do projektowania formularzy. Na przykład używając programu InfoPath, możesz wykonać następujące czynności:

 • Tworzenie biblioteki i szablonów formularzy bezpośrednio z poziomu programu InfoPath.

 • Wygodne edytowanie szablonu formularzy i ponowne publikowanie go w bibliotece formularzy.

 • Scalanie pojedynczych plików XML zawierających dane z formularzy na potrzeby dalszego przetwarzania.

 • Podwyższanie poziomu pól danych XML do kolumn w bibliotece formularzy.

Gdy użytkownik tworzy formularza, otwierana jest domyślnie w programie edytowanie formularza, który jest zgodny z SharePoint na komputerze klienckim użytkownika. Jeśli nie zgodny program jest zainstalowany, formularz, jeśli jest przeznaczony do otwieranie w przeglądarce można otworzyć w przeglądarce. Jeśli chcesz, możesz określić, że formularz zaprojektowane w celu otwarcia w przeglądarce, zawsze otwiera się w przeglądarce. Możesz zmienić zachowanie domyślne ustawienie Otwieranie dokumentów w przeglądarce w obszarze Zaawansowane ustawienia biblioteki.

Przejdź do pozycji Ustawienia, Ustawienia biblioteki
W usłudze SharePoint online kliknij pozycję Ustawienia, a następnie ustawienia biblioteki

W usłudze SharePoint online kliknij pozycję Ustawienia, a następnie ustawienia biblioteki

Ustawienia listy na Wstążce
W programie SharePoint server kliknij polecenie Ustawienia biblioteki na karcie Biblioteka na Wstążce

W programie SharePoint server kliknij polecenie Ustawienia biblioteki na karcie Biblioteka na Wstążce

Kliknij pozycję Ustawienia zaawansowane w oknie Ustawienia

Ustawienia biblioteki dokumentów

Zrzut ekranu strony ustawień zaawansowanych w bibliotece dokumentów programu SharePoint

Ustawienie otwierania dokumentów w przeglądarce

Konfigurowanie szablonów biblioteki dokumentów lub formularzy przy użyciu typów zawartości

Jeśli włączono wiele typów zawartości i szablony są określane tych typów zawartości, biblioteka używa szablony, które są określone przez typy zawartości, a nie domyślny szablon plików. W tym przypadku dostosowywania szablonów dla biblioteki, możesz zmienić typy zawartości. Aby uzyskać więcej informacji o typach zawartości zobacz Wprowadzenie do typów zawartości i publikowania typów zawartości.

Konfigurowanie domyślnego szablonu plików podczas tworzenia biblioteki dokumentów lub formularzy

 1. Przejdź do witryny, w której chcesz utworzyć bibliotekę.

 2. W menu Akcje witryny kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie kliknij pozycję Utwórz.

  Uwaga:  Wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. W obszarze Biblioteki kliknij pozycję Biblioteka dokumentów lub Biblioteka formularzy.

 4. W polu Nazwa wpisz nazwę biblioteki. Nazwa biblioteki jest wymagana.

  Nazwa jest wyświetlana u góry strony biblioteki, staje się częścią adresu strony biblioteki i jest wyświetlana w elementach nawigacyjnych, które pomagają użytkownikom znaleźć i otworzyć bibliotekę.

 5. W polu Opis wpisz opis przeznaczenia biblioteki. Ta czynność jest opcjonalna.

  Opis jest wyświetlany w górnej części strony biblioteki, pod nazwę biblioteki. Jeśli zamierzasz włączyć bibliotekę do odbierania zawartości za pomocą poczty e-mail, możesz dodać adres e-mail biblioteki do jej opisu tak, aby można je łatwo znaleźć przez osoby.

 6. Aby dodać łącze do tej biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie, upewnij się, że w sekcji Nawigacja jest zaznaczona opcja Tak.

 7. W sekcji Historia wersji dokumentu kliknij opcję Tak, aby przy każdym ewidencjonowaniu pliku w bibliotece była tworzona jego kopia zapasowa lub nowa wersja.

 8. W sekcji Szablon dokumentu wykonaj jedną z następujących czynności:

  Biblioteki dokumentów    Określ typ plik ma być używany jako szablon dla nowych plików w bibliotece dokumentów. Domyślnie dostępne są następujące typy plików:

  • Brak

  • Dokument programu Microsoft Word 97–2003

  • Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel 97–2003

  • Prezentacja programu Microsoft PowerPoint 97–2003

  • Dokument programu Microsoft Word

  • Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel

  • Prezentacja programu Microsoft PowerPoint

  • Notes programu Microsoft OneNote 2010

  • Strona sieci Web programu Microsoft SharePoint Designer

  • Strona podstawowa

  • Strona składników Web Part

   Biblioteka formularzy    Wybierz szablon formularza, który chcesz określić jako typ formularza dla wszystkich formularzy w bibliotece.

 9. Kliknij pozycję Utwórz.

Wprowadzanie zmian w domyślnym szablonie plików dla biblioteki dokumentów lub formularzy

Szablon domyślny można zmodyfikować na dwa sposoby:

 • Jeśli biblioteka dokumentów lub formularzy zawiera domyślny szablon plików programu zgodnego z programem SharePoint 2010, taki szablon domyślny można edytować.

 • W przypadku innych programów nie ma możliwości bezpośredniego edytowania szablonu domyślnego. Można jednak określić szablon niestandardowy, kopiując plik nowego szablonu do folderu Formularze w bibliotece.

Edytowanie domyślnego szablonu plików

 1. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę, dla której chcesz edytować szablon domyślny.

 2. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij menu Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji bibliotek kliknij nazwę biblioteki.

  Uwaga: Wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 3. Na wstążce w sekcji Narzędzia bibliotek kliknij kartę Biblioteka i w grupie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia biblioteki.

 4. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 5. W sekcji Szablon dokumentu pod polem Adres URL szablonu kliknij przycisk Edytuj szablon. Zostanie wykonana jedna z następujących akcji:

  Biblioteki dokumentów    Szablon zostanie otwarty w aplikacji, który jest zgodny z programem SharePoint 2010, która jest skojarzona z typem pliku bieżącego szablonu. Na przykład Word 2010 zostanie otwarte, jeśli domyślny szablon jest szablon programu Word lub Excel 2010 są otwierane w domyślnym szablonie arkusza programu Excel.

  Biblioteka formularzy    Szablon zostanie otwarty w programu zgodnego z programem SharePoint 2010, albo opartym na języku XML programu do projektowania formularzy, takich jak program InfoPath 2010 lub w edytorze XML.

  Uwaga: Jeśli użytkownicy w witrynie już wypełniali formularze oparte na oryginalnym szablonie, należy się zastanowić, jak zmiany w szablonie mogą wpłynąć na te formularze. Na przykład dodanie pola, które użytkownicy muszą wypełnić, może spowodować pojawienie się błędów w oryginalnych formularzach, które zostały wypełnione przed dodaniem pola.

 6. Wprowadź odpowiednie zmiany, a następnie zapisz szablon. Zamknij program, jeśli nie musi być już otwarty, lub przełącz się do witryny.

 7. W przypadku niektórych programów do projektowania formularzy może być konieczne ponowne opublikowanie szablonu w bibliotece w witrynie.

 8. W witrynie u dołu strony ustawień zaawansowanych biblioteki dokumentów lub formularzy kliknij przycisk OK.

Określanie niestandardowego szablonu plików

 1. Utwórz i zapisz szablon niestandardowy w programie zgodnym z programem SharePoint 2010. Zanotuj jego lokalizację, a następnie przełącz do programu SharePoint 2010.

 2. Przejdź do witryny zawierającej bibliotekę, dla której chcesz określić szablon niestandardowy.

 3. Kliknij nazwę biblioteki na pasku Szybkie uruchamianie lub kliknij menu Akcje witryny, kliknij polecenie Wyświetl całą zawartość witryny, a następnie w odpowiedniej sekcji bibliotek kliknij nazwę biblioteki.

  Uwaga: Wygląd witryny oraz sposób poruszania się po niej można znacznie modyfikować. Jeśli nie możesz znaleźć pozycji, takiej jak polecenie, przycisk lub łącze, skontaktuj się z administratorem.

 4. Na wstążce kliknij kartę Biblioteka, a następnie w grupie Łączenie i eksportowanie kliknij pozycję Otwórz w Eksploratorze.

 5. W Eksploratorze Windows znajdź utworzony szablon niestandardowy.

 6. Kliknij prawym przyciskiem myszy plik, a następnie kliknij polecenie Kopiuj w menu skrótów.

 7. Klikaj przycisk Wstecz, aż powrócisz do biblioteki, a następnie kliknij folder Formularze, aby go otworzyć.

 8. Kliknij prawym przyciskiem myszy pusty obszar w oknie folderu, a następnie kliknij polecenie Wklej w menu skrótów.

 9. Zamknij Eksploratora Windows i wróć do biblioteki w witrynie.

 10. W menu Ustawienia kliknij polecenie Ustawienia biblioteki.

 11. W obszarze Ustawienia ogólne kliknij przycisk Ustawienia zaawansowane.

 12. W sekcji Szablon dokumentu wykonaj jedną z następujących czynności:

  Biblioteki dokumentów    Wpisz adres szablonu niestandardowego w polu Adres URL szablonu. Lokalizacja jest adres sieci Web szablonu w witrynie, względem nazwą witryny. Na przykład jeśli szablon o nazwie Znakwodny.dotx, a następnie dodaj go do folderu Formularze w Dokumenty udostępnione, biblioteki dokumentów, należy wpisać następujące czynności:

  Documents/Forms/Watermark.dotx

  Biblioteka formularzy    Wpisz adres szablonu niestandardowego, którego chcesz użyć w polu Adres URL szablonu. Lokalizacja jest adres sieci Web szablonu w witrynie, względem nazwą witryny. Na przykład jeśli szablonu ma nazwę zamówienia.XML, a następnie dodaj go do folderu Formularze w bibliotece formularzy zakupów, należy wpisać następujące czynności:

  Purchases/Forms/Orders.xsn

  Uwaga: Jeśli w polu Szablon dokumentu ustawienia są niedostępne, oznacza to, że administrator mógł ustawić wiele typów zawartości. Aby ustalić, czy włączono wiele typów zawartości, należy sprawdzić, czy zaznaczono opcję Tak w obszarze Czy zezwolić na zarządzanie typami zawartości? w sekcji Typy zawartości znajdującej się bezpośrednio nad sekcją Szablony dokumentów. Jeśli tak jest, trzeba zmienić szablon dla danego typu zawartości.

Informacje na temat szablonów plików w bibliotece dokumentów lub formularzy

Podczas tworzenia biblioteki dokumentów lub formularzy, można ustawić domyślny szablon plików dla biblioteki. Po utworzeniu nowego pliku w bibliotece domyślny szablon zostanie otwarty w odpowiednim programie. Na przykład w bibliotece dokumentów, można ustawić szablon programu Word 2010. Po utworzeniu nowego pliku w tej bibliotece dokumentów szablon zostanie otwarty w programie Word.

W szablonie można też określić dodatkowe ustawienia lub umieścić domyślną zawartość, która ma być widoczna w każdym nowo tworzonym pliku: szablon może na przykład zawierać preferowany konspekt oferty w ramach kampanii marketingowej lub oficjalne zastrzeżenie w stopce strony.

Typy plików, które można i których nie można przechowywać w bibliotece programu SharePoint

W zależności od tego, jakie pliki znajdują się w bibliotece, może wystąpić jedna z następujących sytuacji:

Pliki zgodne z technologiami programu SharePoint    Użytkownik może utworzyć plik przy użyciu polecenia Nowy w bibliotece dokumentów należy utworzyć szablon plików programu zgodnego z programem SharePoint 2010, takich jak Word 2010. Po utworzeniu nowego pliku w bibliotece formularzy jako domyślny program może być programu do projektowania formularzy w języku XML zgodnego z programem SharePoint 2010, takich jak Microsoft InfoPath 2010.

Pliki innych programów    W przypadku większości innych programów nadal można przechowywać i zarządzanie pliku w bibliotece. Ale zamiast bezpośrednio tworzenia pliku z biblioteki dokumentów, można utworzyć plik w programie i później dodać go do biblioteki.

Zablokowane pliki programów    Ze względów bezpieczeństwa niektóre typy plików programów, takich jak .exe, są blokowane są przechowywane w bibliotece.

Więcej informacji na temat zablokowanych typów plików można znaleźć w sekcji Zobacz też.

Dwa typy bibliotek korzystających z szablonów plików

Szablony można stosować w bibliotekach dwóch typów: bibliotekach dokumentów i bibliotekach formularzy.

Biblioteki dokumentów    Biblioteka dokumentów umożliwia przechowywanie i zarządzanie różne typy plików, w tym dokumentów, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji, plików tekstowych i innych typów plików. Biblioteka dokumentów często jest najbardziej typowych lokalizacji w witrynie miejsce, w którym można utworzyć, zbierać, zaktualizować i zarządzanie plikami z członkami zespołu i udostępniać je innym współpracownikom w firmie. Za pomocą biblioteki dokumentów jako repozytorium ogólnego przeznaczenia. Lub za pomocą biblioteki dokumentów do określonych celów, na przykład zespołu marketingowego może mieć własny biblioteki dokumentów planowanie materiałów, najnowsze wiadomości i publikacji.

Biblioteki formularzy    Biblioteki formularzy umożliwia proste udostępnianie i śledzenie formularzy opartych na języku XML, które służą do zbierania informacji. Na przykład można utworzyć biblioteki formularzy dla formularzy raportów z wydatków z działem. Szablon formularza raportu z wydatków jest przechowywana jako domyślnego szablonu plików w bibliotece formularzy. Każdym utworzeniu raportu z wydatków, otwierają szablonu jako pusty formularz, który zawiera układ, pól i obliczenia raportu z wydatków. Gdy ktoś wypełnienie formularza danych z raportu wydatków (i tylko dane) zostanie zapisany jako plik XML w bibliotece formularzy. Dzięki oddzieleniu danych z formularza, jest o wiele łatwiejsze procesu każdego raportu z wydatków oddzielnie przez inne systemy, scalanie danych lub wyeksportować go w celu dalszego przetwarzania i analizy.

Miejsce przechowywania szablonów plików w bibliotece

Jeśli biblioteka dokumentów lub formularzy zawiera domyślny szablon plików, jest on przechowywany w bibliotece w folderze Formularze.

Otwórz bibliotekę w Eksploratorze Windows, aby wyświetlić folder Formularze, który zawiera szablon plików dla biblioteki.

Zawartość folderu Formularze w bibliotece dokumentów

Domyślnie biblioteki dokumentów zawiera szablon plików, o nazwie template.dotx, ale możesz zmienić ten plik, jeśli musisz. Aby określić inny szablon, musisz najpierw utworzyć w programie, który jest zgodny z programem SharePoint 2010, takich jak Word 2010, a następnie zapisz go do folderu Formularze w bibliotece. Następnie z biblioteki, możesz określić adres szablonu niestandardowego.

Domyślnie w bibliotece formularzy znajduje się plik zastępczy o nazwie template.xml, który musisz zastąpić własnym szablonem formularzy.

Tworzenie szablonu plików dla biblioteki formularzy

Aby utworzyć lub dostosować szablon w bibliotece formularzy, można użyć programu do projektowania formularzy w języku XML zgodnego z programem SharePoint 2010, takich jak program InfoPath 2010. Mogą występować dodatkowe zalety korzystania z programu do projektowania formularzy. Na przykład gdy używasz programu InfoPath 2010 można wykonaj następujące czynności:

 • Tworzenie biblioteki i szablonów formularzy bezpośrednio z poziomu programu InfoPath.

 • Wygodne edytowanie szablonu formularzy i ponowne publikowanie go w bibliotece formularzy.

 • Scalanie pojedynczych plików XML zawierających dane z formularzy na potrzeby dalszego przetwarzania.

 • Podwyższanie poziomu pól danych XML do kolumn w bibliotece formularzy.

Formularz utworzony przez użytkownika jest domyślnie otwierany w dostępnym na komputerze klienckim programie do edytowania formularzy zgodnym z programem SharePoint 2010. Jeśli na komputerze nie ma zainstalowanego zgodnego programu, formularz może zostać otwarty w przeglądarce, o ile został zaprojektowany w taki sposób. Szablon formularza przeznaczonego do otwierania w przeglądarce może też być zawsze otwierany w przeglądarce, jeśli zostanie dla niego wybrane odpowiednie ustawienie. Domyślne działanie można zmienić w sekcji Otwieranie dokumentów w przeglądarce w zaawansowanych ustawieniach biblioteki.

Konfigurowanie szablonów biblioteki dokumentów lub formularzy przy użyciu typów zawartości

W przypadku włączenia wielu typów zawartości, dla których określono szablony, w bibliotece są używane szablony określone przez typy zawartości, a nie domyślny szablon plików. W takiej sytuacji w celu dostosowania szablonów biblioteki należy zmienić typy zawartości.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×