Ustawianie marginesów dla stron lub pól tekstowych w programie Publisher

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Ustawianie marginesów strony

 1. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję Marginesyi wybierz pozycję wstępnie zdefiniowanych marginesów ma
  lub

 2. Kliknij pozycję Marginesy niestandardowe, a następnie na karcie Prowadnice marginesów wpisz odpowiednie wartości marginesów.

Ustawianie marginesów stron zgodnie z minimalnymi marginesami obsługiwanymi przez drukarkę

Większość drukarek nie drukuje zawartości w obszarze o szerokości od 0,43 do 1,26 cm znajdującym się przy krawędzi papieru. Żaden element znajdujący się w tym obszarze nie jest drukowany. Aby ustawić marginesy stron publikacji zgodnie z minimalnym marginesem obsługiwanym przez drukarkę, najpierw należy określić rozmiar obszaru, w którym drukarka nie może drukować. Aby określić minimalne marginesy drukarki:

 1. Kliknij przycisk Plik, a następnie kliknij pozycję Drukuj, aby otworzyć stronę drukowania w widoku Backstage.

 2. W obszarze Drukarka wybierz drukarkę, której chcesz użyć.

 3. Po prawej stronie krawędź nagłówka drukarka jest małą ikonę informacyjną, umieść wskaźnik myszy na tę ikonę i informacje o stanie drukarki zostanie wyświetlona, w tym, w sekcji Obszar drukowania jej minimalne wartości marginesów.
  Stan drukarki w programie Publisher

 4. Zanotuj minimalne wartości marginesów. Wprowadzisz je w ustawieniach marginesów strony w publikacji.

 5. Kliknij przycisk Plik, aby wrócić do publikacji.

 6. Na karcie Projekt strony kliknij pozycję Marginesy, a następnie kliknij kartę Prowadnice marginesów.

 7. W obszarze Prowadnice marginesów wpisz uprzednio zanotowane minimalne wartości marginesów Lewy, Prawy, Górny i Dolny.

 8. Kliknij przycisk OK.

Ustawianie marginesów wewnątrz pola tekstowego

 1. Kliknij w polu tekstowym, a następnie wybierz kartę Narzędzia pól tekstowych.

 2. Kliknij przycisk Marginesy, aby wyświetlić menu rozwijanego.
  Marginesy pola tekstowego

 3. Wybierz jedną z wstępnie zdefiniowane ustawienia z galerii marginesów, lub kliknij pozycję Marginesy niestandardowe i w obszarze Marginesy pola tekstowego, wpisz lub wybierz odpowiednie marginesy dla lewej, Prawy, Górny i Dolnyi kliknij pozycję Przycisk OK.

  Uwaga: Domyślne marginesy z każdej strony pola tekstowego w programie Publisher mają wartość 0,1 cm. W przypadku tworzenia biuletynu z wieloma kolumnami można zmniejszyć marginesy do wartości 0, aby ułatwić wyrównywanie tekstu i obiektów.

Ustawianie marginesów domyślnych dla nowych pól tekstowych w bieżącej publikacji

Jeśli w publikacji znajduje się pole tekstowe mające marginesy, które mają być używane jako domyślne, można użyć ich jako przykładu dla nowo tworzonych pól tekstowych. W przeciwnym przypadku należy najpierw utworzyć pole tekstowe i ustawić odpowiednie marginesy.

Używanie ustawień marginesów istniejącego pola tekstowego jako ustawień domyślnych dla nowych pól tekstowych

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe z ustawieniami marginesów, które mają być używane jako ustawienia domyślne.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Kolory i linie.

 3. Zaznacz pole wyboru Zastosuj ustawienia do nowych pól tekstowych.

 4. Kliknij przycisk OK.

Nowo tworzone pola tekstowe będą korzystać z formatowania tego pola tekstowego.

Powrót do początku

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×