Ustawianie lub zmienianie uprawnień do folderu publicznego

Jeśli utworzono folder publiczny albo trzeba przyznać lub ograniczyć dostęp do folderu poszczególnym użytkownikom lub grupom, pomocne będą poniższe instrukcje dotyczące ustawiania uprawnień do folderów publicznych.

Ważne: Aby używać folderów publicznych w programie Outlook, potrzebny jest program Microsoft Exchange Server oraz konto e-mail programu Exchange. Większość domowych i osobistych kont e-mail nie korzysta z programu Exchange Server.

 1. W okienku folderów kliknij prawym przyciskiem myszy folder publiczny, dla którego chcesz ustawić uprawnienia, a następnie kliknij pozycję Właściwości.

  Uwaga: Jeśli w okienku folderów nie widać obszaru Foldery publiczne, naciśnij klawisze Ctrl+6.

 2. Na karcie Uprawnienia w obszarze Uprawnienia wybierz poziom uprawnień z listy.

  Zakres uprawnień zmniejsza się od poziomu Właściciel (wszystkie uprawnienia) do poziomu Współpracownik (najmniej uprawnień).

 3. Po wybraniu poziomu uprawnień można je precyzyjnie dostosować, klikając przyciski lub zaznaczając bądź czyszcząc pola wyboru. W takim przypadku Poziom uprawnień dla użytkownika lub grupy zmieni się na Niestandardowe.

  W poniższym przykładzie Anna i Tomasz mają wbudowany poziom uprawnień Autor i Publikujący redaktor. Michałowi przypisano poziom Redaktor, a następnie dostosowano opcje, tak aby umożliwić mu usuwanie własnych elementów.

  Ustawianie uprawnień do folderu publicznego

 4. Aby odnaleźć użytkowników lub grupy kontaktów, którym chcesz przypisać ten poziom uprawnień, kliknij pozycję Dodaj.

 5. Na globalnej liście adresowej wybierz użytkowników i grupy kontaktów, klikając pozycję Dodaj po zaznaczeniu każdej pozycji. Dodawane pozycje są wyświetlane w polu z prawej strony przycisku Dodaj.

  Dodawanie użytkowników do poziomu uprawnień

 6. Aby ustawić inne uprawnienia dla pozostałych użytkowników lub grup, powtórz kroki od 2 do 5.

 7. Kliknij przycisk OK.

Więcej informacji o uprawnieniach i folderach programu Outlook

Aby dowiedzieć się więcej o uprawnieniach, przeczytaj sekcję „Czy muszę stosować uprawnienia, aby udostępniać pliki na moim komputerze innym użytkownikom?” w artykule Co należy wiedzieć przed przyznaniem uprawnień do pliku lub folderu.

Aby dowiedzieć się więcej o folderach programu Outlook, zobacz Tworzenie i udostępnianie folderu publicznego i Przełączanie folderów programu Outlook.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×