Ustawianie lub zmienianie marginesów strony w programie Word

 1. Przejdź do obszaru układ > marginesy.

 2. Wybierz opcję z galerii marginesy lub wybierz pozycję marginesy niestandardowe , aby utworzyć marginesy niestandardowe.

  Marginesy

Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, nowe marginesy zostaną zastosowane tylko do bieżącej sekcji lub do wszystkich zaznaczonych sekcji.

Ustawianie marginesów domyślnych

Możesz zmienić ustawienia domyślne, które będą używane we wszystkich nowych dokumentach.

 1. Przejdź do obszaru układ > marginesy > niestandardowe marginesy.

 2. Ustaw marginesy.

 3. Wybierz pozycję Ustaw jako domyślne.

 4. Potwierdź wybór.

  Potwierdzanie zmiany ustawień marginesów domyślnych

 1. Przejdź do układu strony > marginesy i zostanie wyświetlona Galeria marginesy.

  Galeria marginesów w grupie Ustawienia strony na karcie Układ strony

 2. Wybierz odpowiedni typ marginesu.

  Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, nowe marginesy zostaną zastosowane tylko do bieżącej sekcji lub do wszystkich zaznaczonych sekcji.

Ustawianie marginesów domyślnych

 1. Przejdź do układu strony > marginesy i zostanie wyświetlona Galeria marginesy.

 2. Wybierz pozycję Marginesy niestandardowe.

 3. Wybierz pozycję Ustaw jako domyślne w oknie dialogowym Ustawienia strony .

 4. Potwierdź wybór.

Program Word automatycznie ustawia marginesy o szerokości 2,5 cm przy każdej krawędzi strony. Za pomocą kilku kliknięć możesz wybrać inny margines lub utworzyć własny. Można również ustawić marginesy dla stron przeciwległych, dodać miejsce na oprawę dokumentu lub zmienić sposób mierzenia szerokości marginesów.

 1. Przejdź do obszaru układ > marginesy.

  Wyróżniona opcja Marginesy na karcie Układ.

 2. Aby zmienić marginesy, wybierz dowolną z innych opcji w galerii marginesy . Przy każdej pozycji są podane wymiary marginesów.

  Pokazana jest galeria marginesów

Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, nowe marginesy zostaną zastosowane tylko do bieżącej sekcji lub do wszystkich zaznaczonych sekcji.

Ustawianie marginesów domyślnych

Po ustawieniu marginesu domyślnego jest on wykorzystywany podczas tworzenia nowych dokumentów.

 • Przejdź do obszaru układ > marginesy > niestandardowe marginesy.

 • Na karcie marginesy wybierz pozycję domyślne.

 • Wybierz przycisk Tak.

Zobacz też

Wstawianie, usuwanie i zmienianie podziału sekcji

Dodawanie wcięć i odstępów w programie Word

 1. Kliknij pozycję Widok > Układ wydruku.

  Jeśli chcesz zmienić tylko część dokumentu, zaznacz tekst, w którym chcesz zmienić marginesy.

 2. Przejdź do obszaru układ > marginesy.

  Karta Układ, grupa Marginesy

 3. Wybierz odpowiednie marginesy lub wybierz pozycję marginesy niestandardowe , aby określić własne ustawienia marginesów.

Ustawianie marginesów domyślnych

Po ustawieniu marginesu domyślnego jest on wykorzystywany podczas tworzenia nowych dokumentów.

 1. Kliknij pozycję Widok > Układ wydruku.

 2. Przejdź do obszaru układ > marginesy, wybierz pozycję marginesy, a następnie wybierz pozycję marginesy niestandardowe.

  Karta Układ, grupa Marginesy

 3. W polach początek, dół, lewyi prawy Ustaw odpowiednie marginesy, a następnie wybierz pozycję domyślne.

 4. Po wyświetleniu monitu wybierz pozycję tak , aby zmienić ustawienia domyślne układu dokumentu.

Zobacz też

Wstawianie, usuwanie i zmienianie podziału sekcji

Dopasowywanie wcięć i odstępów w programie Word

Aby szybko zmienić marginesy w dokumencie, użyj galerii Marginesy.

 1. Jeśli nie jesteś jeszcze w widoku edycji, wybierz pozycję Edytuj dokument > Edytuj w WordOnline.

  Edytowanie w aplikacji Word Online

 2. Kliknij kartę Układ strony > Marginesy.

  Obraz galerii Marginesy aplikacji Word Web App

  Zostanie wyświetlona galeria Marginesy. Wybrane domyślnie ustawienie marginesu Normalny powoduje umieszczenie przy każdej krawędzi strony marginesów o szerokości 2,5 cm.

 3. Aby wybrać inny margines strony, wybierz dowolną z innych opcji w galerii marginesy . Jeśli żadne ze wstępnie ustawionych marginesów nie są odpowiednie, wybierz pozycję Marginesy niestandardowe, aby utworzyć marginesy niestandardowe.

Uwaga: Jeśli dokument zawiera wiele sekcji, nowe marginesy zostaną zastosowane tylko do bieżącej sekcji lub do wszystkich zaznaczonych sekcji.

Uwaga:  Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Czy możesz dać nam znać, czy te informacje były pomocne? Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×