Ustawianie lub usuwanie przypomnień

Uwaga:  Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Outlook 2013 i Outlook 2016 dla systemu Windows możesz ustawić lub usuwać przypomnienia dotyczące różnych elementów, takich jak wiadomości e-mail, spotkań i terminów.

Terminy i spotkania kalendarza

Dla wszystkich nowych terminów lub spotkań

 1. U dołu lewym rogu ekranu, kliknij pozycję Kalendarz.

  • W Outlook 2013: Kliknij pozycję Kalendarz

  • W Outlook 2016: Kliknij pozycję Kalendarz

 2. Aby włączyć lub wyłączyć przypomnienia domyślne dla wszystkich nowych terminów lub spotkań, w obszarze Opcje kalendarza zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienia domyślne.

 3. Jeśli zaznaczysz pole wyboru, określ odstęp czasu między przypomnieniem a terminem lub spotkaniem.

Dla istniejących terminów lub spotkań

 1. U dołu lewym rogu ekranu, kliknij pozycję Kalendarz.

  • W Outlook 2013: Kliknij pozycję Kalendarz

  • W Outlook 2016: Kliknij pozycję Kalendarz

 2. Otwórz termin lub spotkanie.

  Uwagi: Jeśli zostanie wyświetlone okno Otwieranie elementu cyklicznego, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby ustawić przypomnienie dla tylko jednego terminu lub spotkania w serii, wybierz pozycję Otwórz to wystąpienie, a następnie kliknij przycisk OK.

  • Aby ustawić przypomnienie dla wszystkich terminów lub spotkań w serii, zaznacz całą serię, a następnie kliknij przycisk OK.

 3. Na Wystąpienie terminu (lub Seria terminów ) lub kartę Wystąpienie spotkania (lub Seria spotkań ), kliknij strzałkę w dół na liście Przypomnienie, a następnie wybierz, jak długo terminu lub spotkania, którego chcesz uzyskać przypomnienie.

  Kliknij strzałkę w dół w polu Przypomnienie.

  Aby wyłączyć przypomnienia, wybierz opcję Brak.

  Uwaga: Dla wydarzeń całodziennych domyślna godzina przypomnienia jest ustawiona na 18 godzin naprzód. Mimo że nie można zmienić ustawienia domyślnego dla wszystkich utworzonych wydarzeń całodziennych, można zmienić godzinę przypomnienia dla każdego spotkania osobno.

Wiadomości e-mail

 1. Otwórz wiadomość e-mail.

 2. U dołu lewym rogu ekranu, kliknij pozycję Poczta.

  • Program Outlook 2013: Kliknij pozycję Poczta

  • Outlook 2016: Kliknij pozycję Poczta

 3. Na karcie Narzędzia główne kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij polecenie Dodaj przypomnienie.

  Polecenie Dodaj przypomnienie na wstążce

  Porada: Korzystając z przypomnień, można szybko flagować wiadomości e-mail jako elementy do wykonania. Kliknij prawym przyciskiem myszy kolumnę Stan flagi na liście wiadomości. Jeśli wiadomość jest otwarta, na karcie Wiadomość w grupie Znaczniki kliknij pozycję Flaga monitująca, a następnie kliknij pozycję Dodaj przypomnienie.

 4. W oknie dialogowym Niestandardowe zaznacz lub wyczyść pole wyboru Przypomnienie. W przypadku zaznaczenia tego pola wyboru wprowadź datę i godzinę pojawienia się przypomnienia.

 5. Kliknij przycisk OK.

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×