Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Uwaga: Staramy się udostępniać najnowszą zawartość Pomocy w Twoim języku tak szybko, jak to możliwe. Ta strona została przetłumaczona automatycznie i może zawierać błędy gramatyczne lub nieścisłości. Chcemy, aby ta zawartość była dla Ciebie przydatna. Prosimy o powiadomienie nas, czy te informacje były pomocne, u dołu tej strony. Oto angielskojęzyczny artykuł do wglądu.

Pola tekstowe i większość kształtów można dołączyć w nich tekst. Tekst może być umieszczony poziomo lub pionowo, a może być wyświetlany w jednym wierszu lub Zawijanie w wielu wierszach.

Możesz zmienić kierunek tekstu, a można też zmienić marginesy pól tekstowych i kształtów w celu optymalnego odstępy lub zmienianie rozmiaru kształtów lepsze dopasowania tekstu.

Linie i Łączniki są kształty, które nie zawierają tekstu je.

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunek tekstu: poziomą, obracać i skumulowane

W kształcie lub polu tekstowym można zmienić kierunek, w którym tekst jest do odczytu. Oznacza to, że można przestawiać tekstu o 90 stopni lub 270 stopni, tak aby była wyświetlana na bok.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędzi kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję rozmiar i układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

 4. W obszarze Pole tekstowe wybierz odpowiednią opcję na liście kierunek tekstu.

  Wybieranie kierunku tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Opcja skumulowany jest dostępna w PowerPoint i Excel, ale nie Word.

Początek strony

Obracanie tekstu (lustrzane) w kształcie lub polu tekstowym

Przykład lustrzane odbicie tekstu: pierwszego jest obrócony o 180 stopni na osi x, a druga jest obrócony o 180 stopni na oś y
 1. Wstawianie pola tekstowego lub kształtu w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt, a następnie wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W okienku Formatowanie kształtu zaznacz opcję Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu
 4. W obszarze obrót 3-w w polu Obrót X i Y obrót wprowadź 180.

 5. (Opcjonalnie) Jeśli pole tekstowe staje się wypełniony kolorem, możesz usunąć kolor w okienku Formatowanie kształtu. W obszarze Opcje kształtu kliknij kartę Wypełnienie i linia Karta linia i wypełnienie , rozwiń Wypełnienie, a następnie wybierz pozycję Brak wypełnienia.

 6. (Opcjonalnie) Aby usunąć kontury tekstu w polu, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij przycisk kontury na minipasku narzędzi, które zostanie wyświetlone, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić wyrównanie w poziomie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne
Wyrównany lewej, wyśrodkowane, wyrównane do prawej lub wyjustowane do obu marginesów

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. W domu kartę (lub na karcie wiadomość w programie Outlook), kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Trzy opcje wyrównania tekstu w pionie: góry, do środka lub do dołu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję rozmiar i układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Kiedy zawijaniatekstu, jest automatycznie używany w nowym wierszu jako osiągnie ona prawe obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst, który chcesz zawinąć.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz rozmiar i układ i właściwości Karta Układ i właściwości , a następnie wybierz Zawijanie tekstu w kształcie.

  Pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie

Początek strony

Margines jest odległość między tekstem a zewnętrznymi krawędziami otaczającą kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję rozmiar i układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Określ miary w cale lub milimetry (mm) dla dowolnego z następujących marginesy:

  Margines

  Opis

  Lewy margines

  Odległość między lewym obramowaniem kształtu a tekstem po lewej stronie

  Prawy margines

  odległość między prawą krawędzią kształtu i po prawej stronie tekstu

  Margines górny

  odległość między górnym obramowaniem kształtu a tekstem wyświetlanym

  Dolny margines

  odległość między dolną krawędzią kształtu i najniższe tekstu

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie wybierz pozycję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Wybieranie polecenia Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunek tekstu: poziome i obrócony

Możesz zmienić kierunek tekstu wyświetlanego w kształcie lub polu tekstowym — na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędzi kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W lewym okienku okna dialogowego zaznacz Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 4. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach w okienku Pole tekstowe okna dialogowego Formatowanie kształtu kliknij pozycję Pomoc Obraz przycisku Pomoc w górnej części okna dialogowego.

Obracanie tekstu (lustrzane) w kształcie lub polu tekstowym

Przykład lustrzane odbicie tekstu: pierwszego jest obrócony o 180 stopni na osi x, a druga jest obrócony o 180 stopni na oś y
 1. Wstawianie pola tekstowego lub kształtu w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt, a następnie wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu zaznacz obrót 3-w, po lewej stronie.

  Opcje obrotu 3-w w oknie dialogowym Formatowanie kształtu
 4. W polu X wprowadź wartość 180.

Więcej opcji położenia

Zaznacz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe informacje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić wyrównanie w poziomie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne
Wyrównany lewej, wyśrodkowane, wyrównane do prawej lub wyjustowane do obu marginesów

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Autodopasowanie kliknij opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić odległość między lewą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Lewy.

  • Aby określić odległość między prawą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Prawy.

  • Aby określić odległość między górną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Górny.

  • Aby określić odległość między dolną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Dolny.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunek tekstu: poziome i obrócony

W polu tekstowym lub kształcie można zmienić kierunek tekstu na poziomy (od lewej do prawej) albo pionowy (od góry do dołu lub od dołu do góry).

Word i Outlook

 1. Kliknij dwukrotnie kształt lub pole tekstowe w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie tekst kliknij przycisk Kierunek tekstu Kierunek tekstu . Aby przełączać się między trzema opcjami (obrócony o 90 stopni, obrócony 270 stopni, poziome ) można kliknąć wielokrotnie Kierunek tekstu.

PowerPoint

 1. Pole tekstowe zaznaczony, na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij Kierunek tekstu Kierunek tekstu i wybierz żądaną opcję.

 2. Zmienianie rozmiaru pola tekstowego, aby dopasować poprawnie w nim tekst.

Początek strony

Obracanie tekstu (lustrzane) w kształcie lub polu tekstowym

Przykład lustrzane odbicie tekstu: pierwszego jest obrócony o 180 stopni na osi x, a druga jest obrócony o 180 stopni na oś y

W Office 2007 możesz obrócić tekst w Excel lub PowerPoint, ale nie w Word.

 1. Wstawianie pola tekstowego lub kształtu w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt, a następnie wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu zaznacz obrót 3-w, po lewej stronie.

  Opcje obrotu 3-w w oknie dialogowym Formatowanie kształtu
 4. W polu X wprowadź wartość 180.

Więcej opcji położenia

Zaznacz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe informacje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić wyrównanie w poziomie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne
Wyrównany lewej, wyśrodkowane, wyrównane do prawej lub wyjustowane do obu marginesów

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  W menu skrótów pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią opcję.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią opcję.

Początek strony

Zawijany tekst jest automatycznie wyświetlany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Zawijanie wierszy w Autokształcie.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. Zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie.

Początek strony

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego margines, który chcesz dostosować.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wpisz nowe liczby w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny określające odległości między tekstem a obramowaniem kształtu.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego margines, który chcesz dostosować.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wpisz nowe liczby w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny określające odległości między tekstem a obramowaniem kształtu.

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Dopasuj rozmiar Autokształtu do tekstu.

  Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Autodopasowanie wybierz opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Porada: Aby zmniejszyć rozmiar tekstu w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, wybierz opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Zobacz też

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×