Przejdź do głównej zawartości
Tekst i tabele

Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Pola tekstowe i większość kształtów może zawierać tekst. Tekst można umieścić w poziomie lub w pionie i może on być wyświetlany w jednym wierszu lub zawijany w wielu wierszach.

Można zmieniać kierunek tekstu, a także zmieniać marginesy pól tekstowych i kształtów w celu uzyskania optymalnych odstępów lub zmieniać rozmiary kształtów w celu lepszego dopasowania tekstu.

Linie i łączniki to kształty, które nie mogą zawierać tekstu.

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy, obrócony i stosowy

W polu tekstowym lub kształcie można zmienić kierunek czytania tekstu. Można na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

 4. W obszarze Pole tekstowe wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Wybieranie kierunku tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Opcja Stosowo jest dostępna w programach PowerPoint i Excel, ale nie w programie Word.

Początek strony

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y
 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz kartę Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu
 4. W obszarze Obrót 3-W w polu Obrót wokół osi X lub Obrót wokół osi X wprowadź wartość 180.

 5. Opcjonalnie: jeśli pole tekstowe zostanie wypełnione kolorem, możesz usunąć ten kolor w okienku Formatowanie kształtu. W obszarze Opcje kształtu kliknij kartę Wypełnienie i linia Karta Wypełnienie i linia , rozwiń sekcję Wypełnienie i wybierz pozycję Brak wypełnienia.

 6. Opcjonalnie: jeśli chcesz usunąć kontur pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Kontur na wyświetlonym minipasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Trzy opcje wyrównania tekstu w pionie: Do góry, Do środka i Do dołu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Zawijany tekst jest automatycznie kontynuowany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst, który chcesz zawinąć.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst w kształcie.

  Pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie

Początek strony

Margines jest odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego zawierającego ten tekst.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Określ wymiar w calach lub milimetrach (mm) dla dowolnego z poniższych marginesów:

  Margines

  Opis

  Lewy margines

  Odległość między lewym obramowaniem kształtu a tekstem z lewej strony

  Prawy margines

  Odległość między prawym obramowaniem kształtu a tekstem z prawej strony

  Margines górny

  Odległość między górnym obramowaniem kształtu a tekstem u góry

  Dolny margines

  Odległość między dolnym obramowaniem kształtu a tekstem u dołu

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie wybierz pozycję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Wybieranie polecenia Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy i obrócony

Możesz zmienić kierunek tekstu wyświetlanego w kształcie lub polu tekstowym. Na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W lewym okienku okna dialogowego kliknij przycisk Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 4. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach w okienku Pole tekstowe znajdującym się w oknie dialogowym Formatowanie kształtu, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku Pomoc u góry tego okna dialogowego.

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y
 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu wybierz pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Opcje obrotu 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu
 4. W polu X wprowadź wartość 180.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Autodopasowanie kliknij opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić odległość między lewą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Lewy.

  • Aby określić odległość między prawą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Prawy.

  • Aby określić odległość między górną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Górny.

  • Aby określić odległość między dolną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Dolny.

Początek strony

Zobacz też

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×