Tekst i tabele

Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Ustawianie kierunku i położenia tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Pola tekstowe i większość kształtów może zawierać tekst. Tekst można umieścić w poziomie lub w pionie i może on być wyświetlany w jednym wierszu lub zawijany w wielu wierszach.

Można zmieniać kierunek tekstu, a także zmieniać marginesy pól tekstowych i kształtów w celu uzyskania optymalnych odstępów lub zmieniać rozmiary kształtów w celu lepszego dopasowania tekstu.

Linie i łączniki to kształty, które nie mogą zawierać tekstu.

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy, obrócony i stosowy

W polu tekstowym lub kształcie można zmienić kierunek czytania tekstu. Można na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

 4. W obszarze Pole tekstowe wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Wybieranie kierunku tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Opcja Stosowo jest dostępna w programach PowerPoint i Excel, ale nie w programie Word.

Początek strony

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y
 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz kartę Efekty.

  Karta Efekty w okienku Formatowanie kształtu
 4. W obszarze Obrót 3-W w polu Obrót wokół osi X lub Obrót wokół osi X wprowadź wartość 180.

 5. Opcjonalnie: jeśli pole tekstowe zostanie wypełnione kolorem, możesz usunąć ten kolor w okienku Formatowanie kształtu. W obszarze Opcje kształtu kliknij kartę Wypełnienie i linia Karta Wypełnienie i linia , rozwiń sekcję Wypełnienie i wybierz pozycję Brak wypełnienia.

 6. Opcjonalnie: jeśli chcesz usunąć kontur pola tekstowego, kliknij prawym przyciskiem myszy pole tekstowe, kliknij pozycję Kontur na wyświetlonym minipasku narzędzi, a następnie wybierz pozycję Brak konturu.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne
Wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, wyrównanie do prawej lub wyjustowanie do obu marginesów

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Trzy opcje wyrównania tekstu w pionie: Do góry, Do środka i Do dołu

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Zawijany tekst jest automatycznie kontynuowany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst, który chcesz zawinąć.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu wybierz pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , a następnie wybierz pozycję Zawijaj tekst w kształcie.

  Pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie

Początek strony

Margines jest odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego zawierającego ten tekst.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Rozmiar/Układ i właściwości Karta Układ i właściwości .

  Opcje Pole tekstowe w okienku Formatowanie kształtu

 4. Określ wymiar w calach lub milimetrach (mm) dla dowolnego z poniższych marginesów:

  Margines

  Opis

  Lewy margines

  Odległość między lewym obramowaniem kształtu a tekstem z lewej strony

  Prawy margines

  Odległość między prawym obramowaniem kształtu a tekstem z prawej strony

  Margines górny

  Odległość między górnym obramowaniem kształtu a tekstem u góry

  Dolny margines

  Odległość między dolnym obramowaniem kształtu a tekstem u dołu

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt.

  Polecenie Formatuj kształt w menu skrótów

 3. W okienku Formatowanie kształtu kliknij pozycję Układ i właściwości Karta Układ i właściwości , kliknij pozycję Pole tekstowe, a następnie wybierz pozycję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Wybieranie polecenia Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu w okienku Formatowanie kształtu

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy i obrócony

Możesz zmienić kierunek tekstu wyświetlanego w kształcie lub polu tekstowym — na przykład obrócić tekst o 90 lub o 270 stopni, ustawiając go bokiem.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy krawędź kształtu lub pola tekstowego zawierającego tekst.

 2. W menu skrótów wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W lewym okienku okna dialogowego kliknij przycisk Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 4. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Kierunek tekstu.

  Uwagi: 

  • Aby uzyskać dodatkowe informacje o opcjach w okienku Pole tekstowe znajdującym się w oknie dialogowym Formatowanie kształtu, kliknij przycisk Pomoc Obraz przycisku Pomoc u góry tego okna dialogowego.

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y
 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu wybierz pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Opcje obrotu 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu
 4. W polu X wprowadź wartość 180.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne
Wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, wyrównanie do prawej lub wyjustowanie do obu marginesów

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Układ tekstu wybierz odpowiednią opcję na liście Wyrównanie w pionie.

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Autodopasowanie kliknij opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij pozycję Pole tekstowe w lewym okienku.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:

  • Aby określić odległość między lewą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Lewy.

  • Aby określić odległość między prawą krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Prawy.

  • Aby określić odległość między górną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Górny.

  • Aby określić odległość między dolną krawędzią kształtu a tekstem, wprowadź nową wielkość marginesu w polu Dolny.

Początek strony

Określanie kierunku tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady kierunku tekstu: poziomy i obrócony

W polu tekstowym lub kształcie można zmienić kierunek tekstu na poziomy (od lewej do prawej) albo pionowy (od góry do dołu lub od dołu do góry).

Word i Outlook

 1. Kliknij dwukrotnie kształt lub pole tekstowe w celu jego zaznaczenia i otwarcia karty Formatowanie.

 2. Na karcie Formatowanie w grupie Tekst kliknij pozycję Kierunek tekstu Kierunek tekstu . Klikając wielokrotnie pozycję Kierunek tekstu, możesz przechodzić między trzema opcjami (Obrócone o 90 stopni, Obrócone o 270 stopni, Poziomo).

PowerPoint

 1. Przy zaznaczonym polu tekstowym na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij pozycję Kierunek tekstu Kierunek tekstu i wybierz odpowiednią opcję.

 2. Zmień rozmiar pola tekstowego w celu właściwego dopasowania zawartego w nim tekstu.

Początek strony

Obracanie (tworzenie odbicia lustrzanego) tekstu w kształcie lub polu tekstowym

Przykłady tekstu lustrzanego: pierwszy jest obrócony o 180 stopni na osi X, a drugi — o 180 stopni na osi Y

W pakiecie Office 2007 możesz obracać tekst w programach Excel i PowerPoint, ale nie w programie Word.

 1. Wstaw pole tekstowe lub kształt w dokumencie, a następnie wpisz i sformatuj tekst.

 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy pole lub kształt i wybierz polecenie Formatuj kształt.

 3. W oknie dialogowym Formatowanie kształtu wybierz pozycję Obrót 3-W po lewej stronie.

  Opcje obrotu 3-W w oknie dialogowym Formatowanie kształtu
 4. W polu X wprowadź wartość 180.

Więcej opcji położenia

Wybierz nagłówek poniżej, aby go otworzyć i wyświetlić szczegółowe instrukcje.

Tekst w poziomie w kształtach

Aby zmienić poziome rozmieszczenie pojedynczego akapitu lub wiersza:

 1. Kliknij akapit lub wiersz tekstu, który chcesz zmodyfikować.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne
Wyrównanie do lewej, wyśrodkowanie, wyrównanie do prawej lub wyjustowanie do obu marginesów

Aby zmienić poziome rozmieszczenie całego tekstu w kształcie lub polu tekstowym:

 1. Kliknij obramowanie kształtu lub pola tekstowego, aby je zaznaczyć.

 2. Na karcie Narzędzia główne (lub karcie Wiadomość w programie Outlook) kliknij odpowiednią opcję wyrównania w poziomie.

Grupa Akapit na karcie Narzędzia główne

Początek strony

Kształty z wyrównaniem tekstu w pionie

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  W menu skrótów pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią opcję.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

  Okno dialogowe Formatowanie kształtu

 3. W obszarze Wyrównanie w pionie kliknij odpowiednią opcję.

Początek strony

Zawijany tekst jest automatycznie wyświetlany w nowym wierszu po osiągnięciu prawej krawędzi obramowania kształtu lub pola tekstowego.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Zawijanie wierszy w Autokształcie.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy kształt lub pole tekstowe zawierające tekst, który ma zostać zawinięty.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. Zaznacz pole wyboru Zawijaj tekst w kształcie.

Początek strony

Margines wewnętrzny jest zmienną odległością między tekstem a zewnętrznym obramowaniem kształtu lub pola tekstowego.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego margines, który chcesz dostosować.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wpisz nowe liczby w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny określające odległości między tekstem a obramowaniem kształtu.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego zawierającego margines, który chcesz dostosować.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Margines wewnętrzny wpisz nowe liczby w polach Lewy, Prawy, Górny i Dolny określające odległości między tekstem a obramowaniem kształtu.

Początek strony

Rozmiar kształtu lub pola tekstowego można automatycznie zwiększyć w pionie, aby go dopasować do tekstu znajdującego się wewnątrz.

Word i Outlook

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. Korzystając z menu skrótów, wykonaj jedną z następujących czynności:

  • W menu kształtu kliknij polecenie Formatuj Autokształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

   Uwaga: Karta Pole tekstowe jest dostępna dla kształtu, tylko jeśli ten kształt zawiera tekst.

  • W menu pola tekstowego kliknij polecenie Formatuj pole tekstowe, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Opcje zaznacz pole wyboru Dopasuj rozmiar Autokształtu do tekstu.

  Porada: Aby rozmiar tekstu był zmniejszany w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, należy kliknąć opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

PowerPoint

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, którego rozmiar chcesz zmienić.

 2. W menu skrótów kliknij polecenie Formatuj kształt, a następnie kliknij kartę Pole tekstowe.

 3. W obszarze Autodopasowanie wybierz opcję Dopasuj rozmiar kształtu do tekstu.

  Porada: Aby zmniejszyć rozmiar tekstu w celu dopasowania go do kształtu lub pola tekstowego, wybierz opcję Zmniejsz tekst przy przepełnieniu.

Początek strony

Zobacz też

Zawijanie tekstu wokół okręgu lub innego kształtu

Rozwijaj umiejętności związane z pakietem Office
Poznaj szkolenia
Uzyskuj nowe funkcje w pierwszej kolejności
Dołącz do niejawnych testerów pakietu Office

Czy te informacje były pomocne?

Dziękujemy za opinię!

Dziękujemy za opinię! Wygląda na to, że połączenie Cię z jednym z naszych agentów pomocy technicznej pakietu Office może być pomocne.

×